Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2017

Na 89. jednání rady obce se dne 4.4. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Ocenění sportovního úspěchu
 3. Oprava vodovodu a kanalizace v zámeckém dvoře
 4. Rozšíření kanalizace
 5. Záměr prodeje pozemku
 6. Smlouva o zajištění vybudování vodovodu
 7. Kulturní komise
 8. Právní služba
 9. Grantový program ŠA „Tady jsme doma“
 10. Přeložka zařízení distribuční soustavy
 11. Komunikace Spojovací včetně propustku
 12. Různé        -     Společný výcvik hasičů ŠA a hasičů RK včetně zapojení JSDH
 • Přejezd po pozemku pana Horáka
 • Úklid v rámci „Dne země“
 • Postup při projednání Změny č.1 ÚP Kvasiny
 • Možnost přihlášení do soutěže Urbanistický projekt roku

 

Na 88. jednání rady obce se dne 22. 3. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Dveře v DPS
 3. Žádost o vyjádření
 4. Smlouva o výpůjčce
 5. Komunikace k bytovým domům
 6. DSO Mikroregion Rychnovsko – členský příspěvek na rok 2017
 7. Dopis představenstva ŠA a.s.
 8. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 9. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nezemědělského pozemku
 11. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
 12. Rozpočtové opatření
 13. Různé        -     Sběrný dvůr – nádoby pro vhazování použitých potravinářských olejů
 • Nabídka Letní kino
 • Pouťová zábava, Čarodějnice - bezpečnostní agentura
 • Žádost o informaci předána místostarostovi k vyřízení

Na 87. jednání rady obce se dne 7.3. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Revokace usnesení
 3. Nájemní smlouva
 4. Lávka přes řeku Bělá
 5. Finanční příspěvek na činnost DSO „Mikroregion Bělá“
 6. SMO ČR – členský příspěvek na rok 2017
 7. EZS – objekt dílny, hasičské zbrojnice
 8. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene
 10. Různé        -     Projednání Změny č.1 ÚP Skuhrov nad Bělo  -    Žádost o odkoupení pozemku pana Horáka

Na 86. jednání rady obce se dne 25.2.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Smlouva o výpůjčce
 3. Příspěvek na pořádání plesu
 4. Žádost o vyjádření
 5. Program 16. jednání ZO
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku
 7. Stavební povolení Bar Domeček
 8. Nákup pozemku
 9. Prohlášení o nevyužití předkupního práva
 10. Zadávací řízení – výběr zhotovitele pro varovný informační systém Kvasiny
 11. Různé        -     Námitky ke změně ÚP

 

Na 85. jednání rady obce se dne 7.2.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Značení v obci
 3. Příspěvek na pořádání plesu
 4. VPS kanalizace Kvasiny
 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku
 7. Vyvěšení záměru prodat pozemek
 8. Poznej souseda
 9. Žádost JPO Kvasiny
 10. Žádost o finanční dar
 11. Granty ŠKODA AUTO a.s.
 12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK
 13. Žádost Euroregionu Glacensis o zaplacení členského příspěvku na rok 2017
 14. Vyvěšení záměru uzavření budoucí kupní smlouvy
 15. Pověření k veřejnosprávní kontrole
 16. Rozpočtové opatření

Na 84. jednání rady obce se dne 24.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kamerový systém
 3. Značení v obci
 4. Příspěvek na pořádání plesu
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku

Na 83. jednání rady obce se dne 17.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Žádost o finanční dar na varhany pro svatovítskou katedrálu
 3. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 4. Žádost o vyhrnování sněhu
 5. Nákup nábytku a trezoru
 6. Memorandum starostů obcí sdružených v DSO Mikroregion Rychnovsko
 7. Příspěvek na pořádání plesu
 8. Kulturní dům
 9. Rozpočtové opatření

 Na 82. jednání rady obce se dne 10.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kulturní komise
 3. Komunikace Spojovací včetně propustku
 4. Chodník Kvasiny – Skuhrov n. Bělou
 5. Parkovací karty
 6. Žádost o přidělení bytu v DPS Rychnov n. Kn.
 7. Žádost o finanční dar na podporu sportu
 8. Příspěvek na pořádání plesu
 9. Směrnice na rok 2017
 10. Rozpočtové opatření

Návštěvnost stránek

211504