Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2018

 Na 114. jednání rady obce se dne 23.1. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
 3. Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
 4. Jmenování vedoucí pečovatelské služby
 5. Příspěvek na pořádání plesu
 6. Smlouva o produkci umělce
 7. Informační systém Pečovatelská služba
 8. Odpadové hospodářství
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene
 10. Rozpočtové opatření
 11. Různé        -     Rafael dětem
 • Informace z Kulturní komise Obce Kvasiny
 • Univerzita 3. věku
 • Dopis majitelům pozemků, Bažantnice

 Na 113. jednání rady obce se dne 8.1. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Byt v DPS
 3. Výše nájemného
 4. Dohoda o partnerství
 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům pozemková parcela č. 1392/3 a stavební parcela č. st. 443 v k. ú. Kvasiny
 6. Darovací smlouvy
 7. Plná moc
 8. Finanční příspěvek na činnost DSO „Mikroregion Bělá“
 9. Členský příspěvek EUROREGIONU GLACENSIS na rok 2018
 10. Souhlas s převodem členského podílu
 11. Smlouva o zřízení služebnosti
 12. Pracovní skupina „Bezpečnost obce Kvasiny“
 13. Věcné dary
 14. Plná moc
 15. Žádost o dotaci MV ČR
 16. Různé        -     SMO ČR k GDPR
 • Projekt „Obědy dětem“
 • Úsekové měření rychlosti

 

Návštěvnost stránek

252388