Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

 

ciozp.docx 

 

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných 20.10. a 21.10. 2017

 

Informace k volbám do Poslanecké snemovny Parlamentu konaných v roce 20.10 a 21.10. 2017.pdf

 

 

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/442056-svet-zasahl-novy-utok-vyderacskeho-viru-cesko-je-mezi-deseti-nejpostizenejsimi-zememi.html

 IndigGO roup s.r.o.

 prorubky_s.jpg

 

(http://www.ccl.cz/skoda-kino).

 

Koordinační centrum pro cizince v průmyslové zóně kvasiny.pdf

Cyklobusy do Orlických hor, oblasti Bukové hory a Králického Sněžníku v letošním roce vyjíždějí až od prvního červnového víkendu a budou jezdit každou sobotu a neděli a také o svátcích až do konce září 2017. Po loňském zavedení několika významných novinek využívajících moderní informační technologie, které vám umožnili sledování spojů a rychlé zjištění případného zpoždění autobusu je možné také využít dispečink IREDO, který je v provozu i o víkendu. Podrobnosti naleznete v další části letáku pod mapou. Ke sledování spoje lze využít internetové stránky http://tabule.oredo.cz.

     Ani v roce 2017 se oblasti Orlických hor vyhnuly rekonstrukce dopravních komunikací. Na dokončených stavbách z minulých let cyklisté zajisté ocení nové asfaltové povrchy, ale stavby současné jsou důvodem objížděk a časových zpoždění, ale jak na tabulích zní „Musí se to opravit“. Sledujte proto prosím ve vašem vlastním zájmu jízdní řády, které se mohou v průběhu období díky stavbám měnit.

     V současném období dochází k velkému rozmachu jízdních kol s přídavným pohonem. Dovolujeme si vás upozornit, že dle platných Smluvních a přepravních podmínek IREDO je přeprava kol s jiným než elektrickým přídavným motorem a přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií zakázána.

     Jako každoročně si vás dovolujeme požádat o věnování patřičné pozornosti bezpečí při jízdě na kole. Respektujte i další účastníky turistiky, zejména pěší chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na své zdraví a současnou aktuální kondici. Pro jistotu si do svých mobilních telefonů uložte kontakty nejen na Horskou službu ČR, ale i na polskou partnerskou záchrannou organizaci GOPR. Odkazy a kontakty naleznete v letáku. 

 

Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.

LINKY_CYKLOBUSY 2017.zip       cyklobusy-do-o_-h_-2017-page-1.jpg      CYKLOBUSY 2017.doc    Příloha bez názvu_ 00057.pdf    Dopis obce propagace.pdf

 

 

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci po celé ČR, které se mohou zúčastnit nejen obce, ale aktivní spolky, jednotlivý občané obce. Partnerem akce je Ministerstvo životního prostředí, E.ON ČR s.r.o., Kaiser servis, spol. s.r.o., ŠKODA AUTO a.s., Lesy České republiky  s.p.,generálním partnerem akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 je NADAČNÍ FOND VEOLIA. Bližší informace v přiloženém letáku a odkazech na webové stránky organizátorů.

TZ_1_final.doc     

Facebook: http://www.facebook.com/UklidmeCesko

Twitter: http://twitter.com/UklidmeCesko

Web: http://www.uklidmecesko.cz [3]

Poradna pro spotřebitele

Jde o spotřebitelskou poradnu, která poskytuje rady občanům, kteří naletěli „šmejdům“. Součástí činnosti jsou i rady uváděné denně v rozhlase Hradec Králové www.rozhlas.cz/hradec/porady/_zprava/841825.

 

Pravidla požární bezpečnosti

Pravidla pozarni bezpecnosti.pdf

 

Statistika přestupků za únor 2017

Informace z Obvodního oddělení policie ČR Rychnov nad Kněžnou

Unor17 policie.xlsx

Leden17.xlsx

 

Informační kampaň a nábor účastníků do projektu „BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“

Příloha bez názvu_ 00045.png

Příloha bez názvu_ 00048.png

Příloha bez názvu_ 00042.pdf 

 

Novela zákona o ovzduší (zákon č. 369/2016 Sb.)

Novela zákona o ovzduší byla schválena a vydána ve Sbírce pod číslem 369/2016 Sb. a začala platit od 1.1.2017 s výjimkou a to pro ponížený imisní limit pro částice PM2,5 s účinností od 1. ledna 2020.

Cílem novely zákona je posílení ochrany čistoty ovzduší před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací.

Novela zákona zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření možností provedení přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném podezření bude mít úředník oprávnění provést kontrolu. Při ní bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Osoba, která bude problematiku řešit na úřadu obce s rozšířenou působností –

MěÚ Rychnov nad Kněžnou:

Dr. Ing. Jaroslav Cvejn

Pevná linka: 494 509 358

Mobilní: 778 701 648

E-mail: Jaroslav.cvejn@rychnov-city.cz

Nový návrh také upravuje podmínky pro vyhlašování a odhlašování smogové situace a regulace. Cílem je jejich včasné vyhlašování a ukončování tak, aby byly brány v potaz lokální a krátkodobé nárůsty koncentrací. Pro částice PM10 bude vyhlašování smogových situací a regulací posuzováno na základě 12hodinových klouzavých průměrů, které mají zajistit co nejmenší prodlevu mezi vyhlášenou situací a naměřenou koncentrací.

Návrh dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav (úprava přílohy č. 2 vyjmenované stacionární zdroje a pravidel pro sčítání zdrojů...) zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s téměř tříletou aplikační praxí zákona o ochraně ovzduší. V návaznosti na vypořádání připomínkového řízení byly do návrhu doplněny změny přílohy č. 10 upravující požadavky na uvádění kotlů na trh. Na základě připomínky Ministerstva financí se návrhem vypouští možnost zohlednění čistých a vysokoprocentních biopaliv do minimálního podílu biopaliv podle § 19 odst. 2 zákona.

Stejně jako v ostatních státech Evropské unie novela zavádí přísnější imisní limit pro prachové částice PM2,5. Ze současných 25 mikrogramů.m-3 novela snižuje imisní limit na 20 mikrogramů.m-3 od roku 2020, a uvádí tak legislativu ČR do souladu s právem EU. Prachové částice PM2,5 produkují zejména doprava a lokální topeniště.

Novela umožní vzájemné uznávání emisních plaket potřebných pro vjezd do nízkoemisních zón mezi Českou republikou a státy, kde jsou nastaveny obdobné podmínky pro jejich vyhlašování. V současné době se počítá s uznáváním německých plaket. Na území České republiky se nízkoemisní zóny teprve připravují.

 

PF KVASINY 2017 (2).bmp

 

Projektová dokumentace na protipovodňová opatření v Kvasinách

Obec Kvasiny zadala v rámci zvýšení ochrany obyvatel před povodněmi "Zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatření pro územní řízení v Obci Kvasiny". Královéhradecký kraj je poskytovatelem části finančních prostředků na realizaci projektu.

propagace.jpg

 

Jarmark v Kvasinách  15.10.2016

Výstava přilákala stovky návštěvníků

Centrem dění se stal Kulturní dům v Kvasinách a prostranství v jeho bezprostředním okolí. Ve vnitřních prostorách probíhal jarmark tematicky zaměřených výrobků, své místo zde měla i prezentace Střední školy zemědělské a ekologické a středního odborného učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, dále pak zde byl vyčleněn prostor pro výstavu malebných fotografií krás našich nedalekých Orlických hor a taktéž zde své výrobky prezentoval místní Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny. V předsálí kulturního stánku vznikla improvizovaná kavárna, kde návštěvníci mohli ochutnat sladká překvapení z místní pekárny Na plechu – PFERDA z.ú., nechat si k tomu uvařit kávu, posedět a zakoukat se do lákavé videoprojekce regionální fauny a flory. Poté ještě případně nakoupili regionální farmářské dobrůtky či vyzkoušeli paličkování. Na venkovním prostranství pak mohli hosté navštívit stánek firmy EKO-KOM, a.s. a zejména děti ozkoušet řadu edukačních soutěží a her zaměřených na třídění odpadů, jen tak si zaskákat v prostoru skákacího popelářského auta či si nechat vymalovat obličej od zručné výtvarnice. Dále bylo možné obdivovat stánek s unikátními hmyzodomečky, zhlédnout ukázky prací a výsledných produktů místního spolku včelařů, výstavu domácích zvířat, výstavu zemědělské techniky, přehlídku výcviku koní či bylo možné projet se na konících. A jelikož počasí, které do té doby nepřálo venkovním aktivitám, se nám pro naši akci umoudřilo a dopřálo nám příjemné teploty i občasné sluneční paprsky, mohli návštěvníci celé akce po pestrém programu posedět na přichystaném venkovním posezení, využít možnosti bezplatných ochutnávek regionálních farmářských, pekařských i cukrářských výrobků nebo zakoupit udírenské občerstvení a zaposlouchat se do odpoledního hudebního vystoupení skupiny Black Buřiňos, které bylo doprovodným programem celé tematicky zaměřené akce.

Akce, kterou navštívilo několik set spokojených návštěvníků, byla podpořena dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje z dotačního titulu Propagace životního prostředí a zemědělství, dále pak samozřejmě organizátorem akce, tedy DSO Mikroregionem Bělá, a taktéž hostitelskou obcí Kvasiny. Věříme, že rozmanitost akce přinesla všem, kteří dorazili, možnost nalézt ledacos nového na poli odpovědnějšího přístupu k životnímu prostředí, které nás obklopuje, a ve vztahu k místní krajině a zemědělství nebo alespoň příležitost příjemně strávit chvíle při víkendovém programu.

Stanislava Klengelová a Vladimír Bukovský, DSO Bělá

 

Bytové domy v Kvasinách - II. etapa

Společnosti K2 Invest s.r.o. realizuje výstavbu dvou pětipodlažních bytových domů obsahujících 19 nadstandartních bytových jednotek. Bližší informace o společnosti a projektech najdete po rozkliknutí záložek:

http://www.k2invest.cz/

http://www.k2invest.cz/kvasiny-2

 

Kvasinská mládež v Českých Budějovicích zlatá

Kvasinská mládež svými výbornými výkony skvěle reprezentovala obec Kvasiny.

Kvasinská mládež v Českých Budějovicích zlatá.docx

 

Oslavy 75 let volejbalu v Kvasinách

Volejbalový klub Auto Škoda Kvasiny  zve dne 11. června od 14,00 hodin do volejbalového areálu v Kvasinách na Oslavy 75 let volejbalu v Kvasinách.

Oslavy 75 let volejbalu v Kvasinách.pdf

  

Kotlíkové dotace

Od 11.1.2016 začal Královéhradecký kraj přidělovat občanům kraje finanční prostředky na základě Dotačního programu Královéhradeckého kraje - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji „Kotlíkové dotace“.

Více informací o možnostech získání dotace níže:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

 

Hromadná změna dodavatelů energií

Změna dodavatelů energií.pdf

 

 

 

 

 

Informace o odstávce systému pro nabírání žádostí občanských průkazů a cestovních dokladů 

Plakát_odstávka_-_new_verze-2_1.pdf

 

Informace o nové povinnosti pro plátce DPH od roku 2016

Leták FÚ o DPH.pdf

 

Informace Finančního úřadu Rychnov nad Kněžnou k dani z nemovitostí

provozni doba UP rizena 2015-12 v2.pdf

KH_plakat.pdf

provozni doba UP ridici 2015-12 v2.pdf

Informace.pdf

 

 

Zápis povodňová prohlídka Kvasiny.docx

 

letak_rozvrh_Kvasiny.pptx - cvičení v Kvasinách

 

 

Sběr oděvů a textilních materiálů

 

KONTEJNERY OD FIRMY DIMATEX CS a.s.

Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme: Farní charita Beroun, Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Broumov, program Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari o.s. a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě.

Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k požití a popis co do kontejneru patří a co nikoliv.

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.

Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ OD FIRMY DIMATEX V OBCI KVASINY:

-         zastávka „U Soudku“

-         sídliště Zámecká

 

 

KONTEJNERY OD SOCIÁLNÍHO DRUŽSTVA DIAKONIE BROUMOV

Sbírková činnost použité ošacení je určeno pro potřebné. Sociální družstvo DIAKONIE BROUMOV pomáhá lidem, kteří se dostali do svízelné životní situace a díky solidaritě mnoha lidí se to i daří. Aby mohla pokračovat ve své, již více jak dvacet let trvající činnosti, pořádá 2x ročně sbírky použitého nevyužitého textilu s Vaší pomocí či s pomocí dalších spolků, jako je například Svaz žen, ČČK, SDH atp., organizované sbírky, kde občané nosí darovaný textil na konkrétní sběrná místa.

Jak můžete věci darovat

 • zaslat poštou do Broumova
 • využít "pískové" kontejnery
 • předat na sběrná místa Diakonie
 • osobně zavézt do Diakonie Broumov
 • uspořádat sbírku v obci, městě či škole a Diakonie si pro všechny věci přijede
 • ve větších městech lze uspořádat sbírku do vagonu
 • sbírkou použitého ošacení v ulicích města, či obce, ke které jste vyzvání letákem Diakonie Broumov

UMÍSTĚNÍ „PÍSKOVÉHO KONTEJNERU“ OD SOCIÁLNÍHO DRUŽSTVA DIAKONIE BROUMOV V OBCI KVASINY:

-         před požární zbrojnicí

Co můžete vložit do kontejneru

 • veškeré ošacení
 • obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily
 • bytový textil
 • přikrývky a polštáře (i peří)
 • hračky
 • knihy

 

videospoty - Policie ČR

vyjádření ČEZu k plánované odstavce.pdf

 

Lukáš Kroupa je mistr světa!

Ve  dnech   od 2.  do 9. srpna 2015  probíhá v běloruském městě Grodno  IV. Mistrovství světa mládeže v požárním sportu (18 - 23 let). Reprezentační družstva na tento šampionát vyslalo  také  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  Mistrem světa v běhu na 100m překážek (17-18 let)  se včera  stal  s časem 16,13s  Lukáš Kroupa z Kvasin.

 Lukáši, gratulujeme!

               

 

Neuvěřitelný úspěch kvasinského minivolejbalu !

 

Víkend 6. a 7. června v Hradci Králové patřil barevnému minivolejbalu, odehrálo se tu východní kolo. Západ ČR své zápasy odehraje v Českých Budějovicích 20. a 21. června. Je už ale jisté, že díky vynikajícím výsledkůmnašich minivolejbalistů v HK nebudou Kvasiny chybět na velkém finále ČR v Liberci začátkem září. Celý víkend se hrálo na umělé trávě fotbalového hřiště v areálu Slávie HK. Počasí bylo více než letní.Kvasinský oddíl obsadil kromě zeleného mini všechny barevné kategorie.Žlutí benjamínci Honzík Moravec a Mára Suk se bez jediné sobotní porážky kvalifikovali do nedělního finále z 1. místa. Finálové výsledky: Kvasiny – Znojmo A  8:10, Znojmo B – Kvasiny 7:9,Kvasiny – Dolní Újezd 16:10, VK Sport RK – Kvasiny 8:15, Kvasiny -  Královo Pole 12:9, Jičín – Kvasiny 11:16. Skvělé výsledky zajistili našim žluťáskům zlatou medaili!! /1. místo celkově/. Oranžoví Nelča Morissová, Míša Štěpán v sobotu po základní skupině skončili na 3. místě. Neděle už pro ně byla náročnější. Nedělní finále: Ostrava – Kvasiny 7:14, Kvasiny – Nivnice 10:13, Slávie HK – Kvasiny 13:12, Svitavy – Kvasiny 18:8, Napajedla – Kvasiny 18:5. Bojovnost našich oranžových stačila na 11. místo celkově. Červení Terka Kouřimová a Péťa Krassek v základní skupině  skončili na 2. místě. V nedělních finálových utkáních se jim skvěle dařilo: Kvasiny – Břeclav 24:3, Týniště – Kvasiny 9:8, Znojmo A – Kvasiny10:13, Kvasiny – Týniště B 15:9, Znojmo C – Kvasiny 5:17, Kvasiny - Královo Pole 11:15 a kvasinský volejbal slavil druhou zlatou!! /1. místo celkově/ Modří chlapci Libor Dlesek, Honza a Marek Škopovi spolu s Denčou Kubcovou základní skupinu dohráli na 2. místě. Neděle se očekávaně odehrála bez M. Škopa, avšak nečekaně onemocněla Denča. Kluci museli odehrát finále ve dvou. Nedělní výsledky: Kvasiny – Břeclav 8:20, Ostrava A - Kvasiny 9:21, Kvasiny – Vo Ce Nové Město 12:17, Ostrava B – Kvasiny 8:21, Kvasiny – Břeclav 11:15, Ostrava A – Kvasiny 12:14, Kvasiny – Vo Ce N. Město 18:11, Ostrava B – Kvasiny 15:16. I když hráli jen ve dvou, skončili na pěkném 4. místě celkově. Modré vítězky krajského přeboru  Aneta Dostálková, Míša Suková, Kristýna Moravcová v základní skupině zůstaly opět neporažené a jistě postupovaly z 1. místa. Nedělní finále: Vejrostova - Kvasiny 8:22, Jičín – Kvasiny 6:17, Kvasiny – Královo Pole 21:11, Pouchov – Kvasiny 9:17, Kvasiny – Znojmo 14:13, Královo Pole B – Kvasiny 11:18. Holky potvrdili svou úžasnou formu a získaly další zlato pro Kvasiny. /1. místo celkově/. Dějiny kvasinského minivolejbalu doposud nepamatují větší úspěch. V oblastním finále jsme ve velké konkurenci kvalitních družstev ze sedmi krajů ovládli 3 kategorie a tím získali tři 1. místa!!!!VK AŠ Kvasiny děkuje za podporu královehradeckému kraji a obci Kvasiny.

 

 Za VK AŠ Kvasiny   Martin Moravec

http://www.minivolejbal.cz/

            

 

 

 

Projekt Mikroregionu Bělá CZ.3.22/3.3.02/14.04257 „Máme se čím pochlubit“ dospěl do finále

 

Od prosince 2014 do dubna 2015 probíhal zmíněný projekt v následujících aktivitách:

 

a)    Vydání skládačky v CZ/PL mutaci – 2000 ks, spočívající ve výrobě papírových desek s chlopněmi, do kterých jsou vloženy propagační materiály o jednotlivých obcích. Tyto byly distribuovány po IC u nás i do území Partnera

b)    Byla vyrobena projektová trička – 100 ks, zejména pro účastníky dvoudenního setkání

c)    Výtvarná soutěž s výstavkou prací a doplňkovým programem na území partnera Gminy Klodzko v polských Oldrzychowicích – 10.12.2014

d)    Výtvarná soutěž s výstavkou prací a doplňkovým programem na území žadatele ve Skuhrově n.B. – 19.2.2015

e)    Dvoudenní konference 17.4 – 18.4.2015 ve Skuhrově n.B. s prohlídkou realizovaných projektů na území DSO Mikroregion Bělá a prezentací projektových možností

V průběhu projektu proběhly 2 konzultační schůzky zejména na polské straně a dále probíhala mailová i telefonická komunikace před konáním jednotlivých akcí.

Polský partner se aktivně účastnil všech aktivit projektu, dodržel dohodnuté termíny i počty účastníků a spolupráci v rámci projektu lze označit jako velmi dobrou s perspektivou dalších společných akcí.

 

V závěru dvoudenního setkání se žadatel i partner dohodli na možných aktivitách pokračování projektu a to formou individuální spolupráce jednotlivých obcí Mikroregionu Bělá nebo na možnosti podání společné žádosti v novém programovacím období.

 

 doložení průběhu projektu - Mikroregion Bělá.doc

propagační materiály Mikroregionu Bělá.pdf

Desky skladacek.pdf        Skladacka Kvasiny.pdf

projekt CZ-PL.pdf      propagační materiály.pdf

 

 

 

dotace - Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářským produktům.doc

dotace - Modernizace zemědělských podniků.doc

 

 

Rozvozy z nemocnic s asistenčním doprovodem.pdf

 

Výtěžek tříkrálové sbírky za rok 2015 činí v Obci Kvasiny 29.843,- Kč.

Tříkrálová sbírka - Výsledky a poděkování 2015.doc

 

Oznámení - ceny vodného a stočného 2015.doc

 

 

Kvízomaty (2).docx

Osvědčení o úspoře emisí.pdf

 

Vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.pdf

Na žádost občanů Rada obce Kvasiny schválila - Tržní řád.pdf

 

Tříkrálová sbírka - Výsledky a poděkování.doc

 

PF 2014

 

V rámci akce ŠKODA AUTO a.s. za kažké prodané auto jeden zasazený strom, bylo v Kvasinách vysázeno 35 nových stromů.

fotografie z dění v obci

fotografie z dění v obci

Před požární zbrojnici v Kvasinách byl umístěn kontejner na použitý texti.

fotografie z dění v obci

více informací v přiloženém letáku - diakonie_leták_A4_CZ.pdf

SDH Kvasiny održel od SDH Dolní Beřkovice dárek (hasičské hadice) jako poděkování za pomoc postiženým obyvatelům povodní z Dolních Beřkovic. Děkovný dopis je přílohou.

poděkování - SDH Beřkovice.pdf

Upozorňujeme občany, že koupání v Kvasinském rybníku je na vlastní nebezpečí.

fotografie z dění v obci

Zmodernizované hřiště v parku ve středu obce:

fotografie z dění v obci

Oznamujeme občanům, že ve středu a v pátek od 18.00 hod bude v Kulturním domě v Kvasinách poskytováno občerstvení - pivo, limo a něco drobného k zakousnutí. Poprvé by mělo být otevřeno ve středu 5. června 2013.

Prezentace MAS Sdružení SPLAV.pdf

Nový štěpkovač v akci

fotografie z dění v obcifotografie z dění v obci

Starostové měst a obcí spádové oblasti obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou vydali k situaci v nemocnici dne 12. února 2013 prohlášení ke kterému se připojil i starosta naší obce. Prohlášení starostů obvodu Rychnov nad Kněžnou.doc

Poděkování členům souboru z kvasin.pdf

Výsledky a poděkování za Tříkrálovou sbírku.doc

fotografie z dění v obci

Nově zrekonstruovaná socha Kalvárie

fotografie z dění v obci

nové nástěnky:

fotografie z dění v obcifotografie z dění v obci

fotografie z dění v obcifotografie z dění v obci

fotografie z dění v obcifotografie z dění v obci

výsledky voleb do zastupitelstev krajů dne 12. a 13. 10.2012.doc

Přemístění dopravní značky v obci - před Chaloupkovými

fotografie z dění v obcifotografie z dění v obci

Tiskové prohlášení Obce Kvasiny k možnosti rozšíření závodu Škoda Auto a.s. závod Kvasiny

Zastupitelstvo a Rada Obce Kvasiny mají dlouhodobě zájem na dalším rozvoji závodu Škoda Auto a.s., k čemuž činí veškeré kroky.

Územním plánem Kvasiny, vydaným dne 16.12.2011 s účinností od 31.12.2011, byla vymezena zastavitelná plocha Z8-1, ve které je uloženo prověření změn jejího využití územní studií jako podmínka pro rozhodování.

V souvislosti se zadáním územní studie byl prověřen zájem o investování na dotčené ploše a následně připravováno přemístění investičního záměru firmy UpSolution s.r.o. z lokality Z8-1, z pozemků strategického vlastníka do jiné lokality.

Přes vstřícné jednání Obce Kvasiny, prohlásil na 17. jednání zastupitelstva dne 3.9.2012 vlastník strategických pozemků na výrobní ploše Z8-1, že nepřipouští možnost někdy v budoucnosti prodat dotčené pozemky Škodě Auto a.s., že zakoupil další pozemky a hodlá záměr firmy UpSolution s.r.o., v rámci výrobní plochy Z8-1 rozšířit.

V té chvíli pozbylo smyslu uvolnění pozemků přesunutím investičního záměru do jiné lokality. Navrhované usnesení, kterým mělo dojít k přemístění záměru firmy UpSolution z lokality Z8-1 nebylo schváleno a věc byla odložena k dalšímu jednání.

S cílem neumožnit případný další prodej dotčených pozemků na výrobní ploše Z8-1 jinému investorovi a zabránit vytváření dalších nároků na obec, Rada Obce Kvasiny odmítá uvolnění pozemků na výrobní ploše Z8-1 přemístěním záměru firmy UpSolution s.r.o., bez možnostinásledného poskytnutí uvolněných pozemků Škodě Auto a.s..

Obec Kvasiny je připravena k dalším jednáním v této věci.

Ukončení podání žádostí investorů na ploše Z8-1 k 4.9.2012

Obec Kvasiny zadala zpracování územní studie pro plochu Z8-1 uvedenou v Územním plánu Kvasiny. Z tohoto důvodu vyhlašuje ukončení podání žádosti o investování v této lokalitě k datu 4.9.2012.

Informace o smlouvě s Městem Dobruška o městské policii

Krajský úřad schválil veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Dobruška a Obcí Kvasiny na základě které bude Městská policie města Dobruška na území Kvasiny vykonávat úkoly v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o městské policii. Městská policie Dobruška začne vykonávat svoji činnost od 12.7.2012.

Informace o změnách v železniční dopravě od 10.6.2012.pdf

Instalace nových zastávek:

fotografie z dění v obci

Nyní budou všechny zastávky v obci sjednocené.

Modernizujeme vývěsní tabule u Soudku, u požární zbrojnice a u Konzumu S+S. Nově budou umístěny také v Zámecké ulici a u DPS. Modernizace se také dočká úřední deska u pošty.

fotografie z dění v obci

Pro nalezeného pejska se nám podařilo najít nového pana, tak nemusí do útulku:-)

fotografie z dění v obci

V Domově s pečovatelkou službou byl vybudován bezbariérový sprchový kout. Sprchový kout bude sloužit pro nájemníky DPS i pro externí klienty.

fotografie z dění v obci

Protože si občas někdo něco nenávratně vypůjčil, museli jsme oplotit obecní dílnu, kde je umístěna většina obecní techniky.

fotografie z dění v obci

Na hřiště za školou byl umístěn pro děti ze ZŠ a MŠ dřevěný altánek:

fotografie z dění v obcifotografie z dění v obci

Na začátku května budou zakoupeny nové zastávky u Konzumu v dolních Kvasinách. V současné době probíhá demolice zastávek původních. Po opravě chodníku u Konzumu ve středu obce bude umístěna nová zastávka u Hasičské zbrojnice a po úpravě plochy bude také nová zastávka u Soudku.

fotografie z dění v obcifotografie z dění v obcifotografie z dění v obcifotografie z dění v obcifotografie z dění v obci

Odpadové hospodářství 2011.docx - REKAPITULACE OBCE KVASINY

Možnost podpory podnikání a cestovního ruchu v obcích do 2000 obyvatel - dotace z Programu rozvoje venkova- Program_rozvoje_venkova_2012.pdf

Upozorňujeme občany, že poplatky za odpady a psy mají být uhrazeny do konce března. V případě prodlení budou poplatky dle vyhlášky zvýšeny platebním výměrem.

Informace k daň. přiznání za rok 2011-březen 2012.pdf

Instrukce pro občany - bezplatné řešení sporů s fiančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem.pdf

informace - finanční arbitr.pdf, Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem.pdf

Likvidace náletů na obecních účelových komunikacích

fotografie z dění v obci

fotografie z dění v obcifotografie z dění v obcifotografie z dění v obcifotografie z dění v obci

DOTAZNÍKY 2011

Bylo odevzdáno 131 dotazníků, kde odpovídalo 274 respondentů. Výbor pro rozvoj obce zajistí, aby výsledky byly zohledněny ve "Strategii rozvoje obce" a při další práci zastupitelstva.
výsledky dotazníkového šetření: dotazník.xls, dotazník- grafy.pdf

Informace k novým občanským průkazům: nové typy OP.doc

Informace pro občany, kteří ubytovávají v Kvasinách: VÝZVA - ubytovatelé.doc (potřebné tiskopisy v rubrice formuláře ke stažení)

fotografie z dění v obci

 

Hezký vánoční dárek: fotografie z dění v obci

Kvasinský zpravodaj

Občané Kvasin obdrží do svých schránek poslední vydání Kvasinského zpravodaje během pátku 11.11. a pondělí 14.11.2011.

Projednávání ÚP Kvasiny

Oznánamuje občanům, že dne 15.12.2011 v 8.00 hodin dojde v klubovně Hasičské zbrojnice k novému projednávání územního plánu Kvasiny: Kvasiny_Oznameni_verejneho_projednani.pdf

Prezentace traktůrků

Obec plánuje nákup traktůrku, jejich prezentace proběhla dne 24.10.2011 před KD.

fotografie z dění v obci

Dotazníkové šetření

Vážení občané Kvasin, o víkendu jste obdrželi do svých schránek formuláře dotazníkového šetření s průvodním dopisem. Vyplnění a odevzdání dotazníků je na Vašem rozhodnutí, ale Vaše názory budou pro zastupitele obce cennou informací. Zájemcům mohou s vyplněním dotazníků pomoci lidé uvedení na průvodním dopisu. Pokud se stalo, že někdo dotazník neobdržel, kontaktujte prosím pracovníky Obecního úřadu, zjednáme nápravu.Ještě jednou děkujeme za čas věnovaný tomuto průzkumu.

Jménem Zastupitelstva Obce Kvasiny Ing. Ivan Ešpandr, starosta obce

Jednání zastupitelů obce s ředitelem závodu Škoda

Dne 3.10.2011 proběhlo setkání zástupců Obce Kvasiny s vedením Škoda Auto a.s., závod Kvasiny. Smyslem setkání obou stran byl přímý informační tok, týkající se aktuálního dění. Obě strany zároveň potvrdily připravenost pokračovat ve vzájemné spolupráci a deklarovat ji ve společné „Dohodě o spolupráci“, s cílem posílit vzájemnou důvěru mezi závodem a Obcí Kvasiny. Závěrem setkání proběhla prohlídka montáže vozů.

V ýzva ke kácení a okleštění stromoví.pdf

Oznámení společného jednání o upraveném návrhu územního plánu

Dne 29.9.2011 proběhne na MěÚ v Rychnově n.Kn. jednání o návrhu územního plánu Kvasiny s dotčenými orgány. Jeho návrh pak bude následně od 29.9. do 31.10.2011 vystaven k veřejnému nahlédnutí na:

Návštěva kominíka v Kvasinách

Na začátku zaří si někteří občané na obecním úřadě objednali revizi komína. Domluvený kominík se jmenuje pan Vlastimil Tříska a je z Kostelecké Lhoty. Po Kvasinách bude chodit v termínech 10. 11. 12. 25. 26. 27. a 31. října a 1. a 3. listopadu. Občany, kteří si revizi komína objednali, budeme obvolávat a termín návštevy kominíka s nimi dohodneme.

Oprava KD

V současné době probíhají opravy KD zaměstnanci obce. Do konce letošního roku 2011 by se měla předělat celá kuchyň, vyměnit okna, vymalovat a zajistit nové revize na kotel, plyn a elektriku.

fotografie z dění v obci

fotografie z dění v obci

Oprava silnice Od Ptáčků k poště - září 2011

Konečně je opravena cesta od Ptáčků k poště. Cesta byla rozkopána kvůli pokládání kanalizace již v roce 2010. Opravu zajišťovala firma AQUA servis Rychnov n. Kn. My jsme ještě před položením asfaltu využili příležitosti a cestu osadili obrubníky po celé délce od pošty až k hlavní silnici.

fotografie z dění v obci

fotografie z dění v obci

Návštěvnost stránek

226004