Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Návštěvní kniha

Informace k rubrice Návštěvní kniha

Tato rubrika slouží pro snadný a rychlý písemný kontakt občanů s Obecním úřadem.
Uvádějte proto prosím Vaše jméno a adresu e-mailu, jinak na texty zprávy nebudeme reagovat.

 

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
Novější 1 3 21 40 60
 • 28. 6. 2017 6:56
  Zdeněk
  cesta spojovací - osvětlení

  Dobrý den . Na cestě spojovací se plánuje vyměnit a vybudovat nové osvětlení .
  Chtěl bych se jen optat : pokud to bude jiný typ - počítá se i s výměnou v ulici od spojovací k lávce ( garáže obce ) ? . je to cca 6 kusů svítidel . at už je lokalita sjednocená a není to takzvaná "každá ves jiná pes"
  děkuji


 • 3. 7. 2017 7:50
  ing. Alice Nováková - starostka - Moderátor
  Re: cesta spojovací - osvětlení

  Odpověď:
  Dobrý den, výměna svítidel veřejného osvětlení v ulici, kterou zmiňujete není součástí stavby veřejného osvětlení na místní komunikaci Spojovací.
  Výměna těchto svítidel je součástí plánované rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, na kterou se v současnosti zpracovává projektová dokumentace.


 • 26. 6. 2017 10:31
  Honza
  Značka pro srandu

  Děkuji za odpověď.Ano neukázněný hovad... v zemědělských strojích na používání komunikace v okolí je samozřejmostí ale zkracovat si tím cestu Ještětic ?to není moc v okolí nemluvě o tom že to udává i dodatková značka.O sítí a hraní.Byl pouze názorný příklad který udává (povoluje) zákon a poukazoval jsem na to jak je situace vážná a zóna vytížená.Když je zákaz a nejedu si ke svému pozemku tak tam snad nesmím!!! Poďme se domluvit a na týden udělat objižku kolem vás paní starostka bydlet pod cestou k Lukavci tak se zblázníte !!!


 • 27. 6. 2017 12:51
  ing. Alice Nováková - starostka - Moderátor
  Re: Značka pro srandu

  Dobrý den pane Honzo, bydlím pod cestou na Lukavici a přestože tam jede jenom část vozidel, která projíždějí kolem nás, souhlasím s Vámi, že situace je neúnosná. Věřím, že po nabytí účinnosti VPS s městskou policií dojde k jejímu zlepšení.


 • 18. 6. 2017 22:16
  Honza
  Značka pro srandu

  Dobrý den,chtěl bych se optat na funkčnost dopravní (zákazové) značky z obytné zóny na Lukavici.Absolutně nikdo jí nerespektuje a tím pádem je i obytná zóna (podle zákonů) pro srandu.Nedokážu si představit nechat si děti hrát na silnici třeba s nataženou sítí například na volejbal,to než ji natáhnou můžou ji zase uklízet protože přiletí nějakém blázen co je ještě vyhubuje.Například v jedném nejmenovaném městě nedaleko je fotobuňka co vyfotí každé auto v zákazu předá PČR a ta to vyřeší.Dnes už tam nevjede nikdo.Kde je tedy problém u nad ? O stále ničející cestě bezohledných těžkých traktoru z Lukavice už nemluvím!!!(byla mě do očí slíbená náprava a oprava děr v celé ulici !!! Huba mě byla zalepena a stále se nic neděje


 • 23. 6. 2017 8:00
  ing. Alice Nováková - starostka Obce Kvasiny - Moderátor
  Re: Značka pro srandu

  Dobrý den,
  jedna věc jsou dopravní značky a druhá věc je kontrola jejich dodržování. Dopravní značení má svůj význam a bez něho by byla situace ještě horší. Kontrola dodržování pravidel silničního provozu je na policii. Přestože opakovaně žádám policii o kontrolu dodržování silničních pravidel v této části obce, neděje se tak v potřebné míře. Na posledním ZO jsme schválili veřejnoprávní smlouvu s Městem Rychnov n. Kn. na služby městské policie, která byla tento týden schválena také v Zastupitelstvu Města Rychnova n. Kn.. Věřím, že se situace s nástupem Městské policie RK zlepší.

  V souvislosti s částí Vašeho dotazu týkající se PČR jsem dostala následující odpověď:
  "Navrhované řešení pomocí předávání záznamu policii není optimální a ani vhodná varianta řešení. Je to totiž varianta zdlouhavá, neefektivní a byrokraticky náročná s nejistým výsledkem. Za uvedené porušování zákazu vjezdu totiž nejde řešit provozovatel vozidla obdobně jako třeba u překračování rychlosti nebo porušování zákazu stání a zastavení, ale vždy se musí určit konkrétní pachatel tedy řidič a to bývá problém. V zájmu efektivity a bezprostředního účinku je nutno věc řešit přímo na místě a okamžitě po spáchání dopravního přestupku. Pokud vím, tak tím se i policie v rámci své činnosti zabývá. Je nutno, aby jste do tohoto procesu maximálně zahrnuli zejména výkon plánovaného nasazení obecní policie, která je zde právě za podobným účelem zřizována a to zejména k řešení všech negativních jevů, vyvolaných činností a nekontrolovaným rozvojem průmyslové zóny.
  Nerozumím otázce, proč by si měli děti hrát na silnici, byť v obytné zóně, potažmo tam natahovat sítě pro volejbal nebo tenis přes cestu. Na takové účely jsou snad vhodnější plochy: hřiště, zahrady, louky v okolí, kterých je mimochodem v daném prostoru dost a ne vozovka pozemní komunikace. K takovému účelu zde snad obytná zóna nebyla zřizována. A k závěrečné poznámce o těžkých traktorech na dotčené pozemní komunikaci uvádím, že pokud vím, tak právě pro ně byla dotčená pozemní komunikace mezi obcemi Lukavice a Kvasiny rekonstruována a počítalo se zde s provozem i rozměrných zemědělských strojů. Pokud se nemýlím, byla uvedená akce provedena pozemkovým fondem a je určena zejména pro dopravní obslužnost a zemědělské využití všech dotčených zemědělských pozemků v oblasti."

  Místostarosta Ing. Ivan Ešpandr: "Co se týká opravy komunikace, obec plánuje v létě opravovat díry na komunikacích v celé obci, tedy i v uvedené ulici. "


 • 14. 6. 2017 14:32
  Rudolf Kluger
  VAL

  Slovo úřadu - Tato rubrika slouží pro snadný a rychlý písemný kontakt občanů s Obecním úřadem. Dotaz jsem psal 4.6.2017, což je 10 dnů. Co tedy znamená snadný a rychlý kontakt? Kluger R.


 • 19. 6. 2017 8:05
  Ing. Alice Nováková - starostka - Moderátor
  Re: VAL

  Dobrý den,
  omlouvám se za prodlevu s odpovědí, byla jsem na dovolené. Jednání bylo vyvoláno Obcí Kvasiny, protože všechna dosud konaná jednání byla pouze s vlastníky pozemků. Jednalo se o veřejnou diskusi k rozšíření průmyslové plochy za valem a valu samotnému, na které byli pozváni všichni občané obce. Veřejná diskuse byla v termínu před jednáním zastupitelstva, na kterém se měla projednávat Změna č.1 Územního plánu, ve které jsou tyto plochy (průmysl+val) obsaženy a ke které byly podány námitky právě proti výstavbě valu. Bez vydání Změny č.1 nemůže být val realizován.


  --
  Ing.Alice Nováková


 • 4. 6. 2017 22:19
  Kluger
  Jednání ohledně valu

  Dobrý den,
  posledního jednání ohledně valu jsem se nezúčastnil. Zajímalo by mě, proč, kým a za jakým účelem bylo toto jednání vyvoláno, když se jich už několik konalo. Domníval jsem se, že je vše téměř jasné. Proběhla jednání se Škodou, vládou a krajem, byla podepsána dohoda, schváleny investice, tak proč se to znovu projednává? Je snad za tím zájem někoho jiného? Jsou nějaké signály z kraje, že ano. Kdo to může být a proč?
  Kluger


 • 6. 1. 2017 20:19
  Zdeněk
  Otázka

  Dobrý den . Chtěl bych se zeptat jaké má obec možnosti v případě : nemovitost v havarijním stavu přiléhající a nebo zasahující nad obecní komunikaci a jejíž případné odpadávající části mohou někoho ohrozit nebo zranit . Kontroluje to někdo aby se toto v obci nenacházelo ? Děkuji za odpověd


 • 10. 1. 2017 7:34
  Ing. Alice Nováková - starostka - Moderátor
  Re: Otázka

  V případě nemovitosti v havarijním stavu vykonává státní dozor pro naši obec Stavební úřad Rychnov n. Kn. Dozorová činnost je prováděna zejména formou kontrolních prohlídek. Účelem dozorové činnosti je zjištění objektivního stavu věci. Tato činnost je ze zákona prováděna na základě podnětu, který může podat kdokoli. V případě zjištění konkrétních nedostatků nebo závad jsou vyzvány odpovědné osoby k jejich odstranění, popřípadě je náprava nařízena rozhodnutím.
  Snažila jsem se Vás kontaktovat, ale marně. Prosím ozvěte se mi.


 • 6. 1. 2017 19:26
  Pelinka Zdeněk
  parkování v obytných zonách

  Dobrý den . Děkujeme za vtipné hlášení místního rozhlasu ( 6.1.2017 ) o parkování v obytných zónách . Doufejme že někteří místní " radní " se poučí


 • 27. 1. 2017 12:57
  V.Bohuněk
  Re: parkování v obytných zonách

  Někteří občané se mylně domnívají, že pokud si v okolí svého bydliště nechají nainstalovat dopravní značky omezující provoz nebo parkování některých druhů vozidel, příslušná omezení se na ně nebudou vztahovat. Ovšem to je omyl. Pokud by Policie ČR věnovala stejnou pozornost řešení přestupků i v jiných částech obce, než je bezprostřední okolí závodu Škoda Auto, jistě by tyto přestupky byly náležitě řešeny.


 • 30. 1. 2017 15:28
  V.Bohuněk
  Re: parkování v obytných zonách

  Dále je třeba připomenout, že oblast označená dopravními značkami Obytná zóna začátek nebo Obytná zóna konec výrazným způsobem preferuje chodce a omezuje provoz motorových vozidel. V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53 (například chůze po chodníku – chodník v obytné zóně neexistuje, chodí se po celé šíři komunikace). Hry dětí na pozemní komunikaci jsou v obytné zóně dovoleny. Totéž platí pro přechody pro chodce. Rychlost jízdy je zde omezena na 20 km/hod. Chodci jsou povinni pouze umožnit průjezd vozidlům. Budování chodníků a přechodů pro chodce je v obytné zóně bezpředmětné. Z výše uvedeného vyplývá, že zamýšlené použití obytné zóny je hlavně v dopravně izolovaných oblastech, kterými neprochází komunikace obsluhující další lokality. V obytné zóně nejsou prakticky žádné další značky. Auto dává přednost chodci či hrajícímu si dítěti nebo jinému autu přijíždějícímu zprava. V obytné zóně se smí stát pouze na místech, která jsou označena jako parkoviště.


 • 28. 11. 2016 6:57
  Pilařovi
  Vánoční strom

  Děkujeme obci za rozsvícení krásného červeného vánočního stromu. Potěší né jen dospělého , ale hlavně malé děti ze sídliště. Budeme se těšit na další roky.


 • 27. 11. 2016 19:18
  Benešovi
  Vánoční strom

  Děkujeme obci za opětovné rozsvěcení krásného vánočního stromu v lokalitě Zámecká. Doufáme, že tato tradice zůstane i nadále a bude těšit oko dospělých, ale hlavně dětí.


 • 10. 11. 2016 11:39
  V.Bohuněk
  Uzavření vrátnice č.2 Škoda Auto.

  Děkuji za odpověď - viz uzavření vrátnice ŠA.


Novější 1 3 21 40 60

Přidat komentář

Návštěvnost stránek

226004