Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Informace k druhému kolu volby prezidenta republikyDatum konání:
19.1.2018

Obecní úřad informuje občany, že hlasovací lístky na druhé kolo voleb, které se koná dne 26.1. až 27.1. 2018 budou k dispozici přímo ve volební místnosti na Obecním úřadu, nebudou roznášeny do domácností, dle pokynů ministerstva vnitra, odboru voleb.  Hlasovací lístky kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby, pak bude okrsková volební komise vydávat voličům ve volební místnosti, takže každý volič obdrží spolu s úřední obálkou (šedá obálka opatřená otiskem úředního razítka obecního úřadu) dva hlasovací lístky.

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb i okrskovou volební komisí o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost, ale pouze v územním obvodu příslušného volebního okrsku.

Voličské průkazy pro hlasování mimo obec ,bude Obecní úřad Kvasiny vydávat do středy 24.1.2018.


Návštěvnost stránek

277494