Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Informace k volbám dne 24.5. a 25.5. 2019Datum konání:
24.5.2019

Obecní úřad Kvasiny informuje občany, že ve dnech 24.5.tj. v pátek od 14:00 – do 22:00 hodin a 25.5.2019 v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin proběhnou volby do Evropského parlamentu. Volební místnost je letošní rok v Kulturním domě. Pokud jste neobdrželi volební lístky jsou k dispozici na obecním úřadu, ve dnech voleb je obdržíte ve volební místnosti. Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května tj. druhý den voleb) dosáhne věku 18 let. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Od komise poté obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a úplnou sadu hlasovacích lístků. Dne 22. května tj. ve středu je konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, prosíme učinte tak, co nejdříve. Děkujeme za pochopení.

 

 

 


Návštěvnost stránek

296098