Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Projekt "Sobotní hlídání dětí rodičů zaměstnaných v PZ Kvasiny"Na základě požadavku firmy Škoda Auto, a.s. bylo provedeno místní šetření ohledně možnosti zajištění sobotního hlídání dětí rodičů zaměstnaných v 18ti směnném provozu v průmyslové zóně Kvasiny, kdy po zvážení všech zjištěných skutečností bylo dohodnuto spuštění pilotního projektu sobotního hlídání v Mateřské škole v Solnici, a to počínaje sobotou 8.9.2018.

 

Pro informaci si dovolujeme doplnit, že po dobu prvního měsíce, tj od 8.9. do 6.10. (včetně) bude služba sobotního hlídání nabídnuta  pouze rodinám, z nichž alespoň jeden z rodičů pracuje ve firmě Škoda Auto, a.s. Následně, po uplynutí tohoto prvního měsíce, bude v případě nenaplnění kapacit, nabídnuta služba i rodičům zaměstnaných v dodavatelských firmách v průmyslové zóně Kvasiny a následně, opět pouze v případě  nenaplnění kapacit, i veřejnosti (např. personálu ze zdejší nemocnice).

Zkušební provoz sobotního hlídání je aktuálně plánován do konce roku 2018, kdy o jeho prodloužení bude rozhodnuto podle zájmu rodičů.

 

Níže, již jen pro úplnost, připojujeme rekapitulaci nabízené

služby:

 

SLUŽBU SOBOTNÍHO HLÍDÁNÍ ZAJIŠŤUJE = Mateřská školka Solnice

 

ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY = od soboty 8.9.2018 (zkušební provoz do 31.12.2018 s možnosti jeho prodloužení dle zájmu)

 

SLUŽBA BUDE POSKYTOVÁNA = pro rodiny, z nichž alespoň jeden z rodičů pracuje ve firmě Škoda Auto, a.s. (po dobu 8.9. do 6.10.

POUZE pro zaměstnance ŠA) a dále, v případě kdy tato služba nebude kapacitně plně využita, bude od 13.10. rozšířena i pro rodiny, z nichž alespoň jeden z rodičů pracuje v průmyslové zóně Kvasiny, případně i pro širší veřejnost

 

PROVOZNÍ DOBA SOBOTNÍHO HLÍDÁNÍ =  od 5:30 hodin do 15:00 hodin (vždy na základě předchozí mailové rezervace = bude spuštěna v průběhu letních prázdnin na webových stránkách školky) - kdy je možné umístit dítě ve školce po celou provozní dobu nebo pouze na určitý, rodičem požadovaný a předem nahlášený, časový úsek (například doba kolem střídání směn).


Návštěvnost stránek

292811