Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rozhodnutí povodňové komise - stav pohotovostiDatum konání:
1.2.2019

Povodňová komise Obce Kvasiny, podle ustanovení § 78, odst. 3), písm. h), zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), v úplném znění pozdějších předpisů, na základě výskytu ledových zátarasů v korytě vodního toku Dlouhá Strouha a vybřežení toku

   v y h l a š u j e

 s t a v    p o h o t o v o s t i  (II. stupeň povodňové aktivity)

 pro vodní tok Dlouhá Strouha v katastrálním území obce Kvasiny.

 Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne  1.2. 2019 od 9:00 hodin .


Návštěvnost stránek

296100