Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Ceník poskytovaných služeb obcí Kvasiny

Název poplatku Cena za 1. Stranu Cena za další strany

Czech POINT

   
Výpis z Katastru nemovitostí 150,00 Kč 50,00 Kč
Výpis z Obchodního rejstříku 100,00 Kč 50,00 Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku 100,00 Kč 50,00 Kč
Výpis z Rejstříku trestů 100,00 Kč  
Výpis z Centrálního registru řidičů 100,00 Kč 50,00 Kč
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,00 Kč 50,00 Kč
Správní poplatky    
Ověření listin (vidimace) 30,00 Kč  
Ověření podpisu (legalizace)  30,00 Kč  
Přihlášení k trvalému pobytu 50,00 Kč  
Rozhlas - jedno vyhlášení 25,00 Kč  

Ceník poskytovaných služeb obcí Kvasiny

(ceník zahrnuje plat obsluhy + spotřebu PHM)

Ceník poskytovaných služeb obcí Kvasiny od 1.6. 2019.pdf

                                          1 hodina  čtvrthodina
Plotostřih 240,00 Kč 60,00 Kč
Motorová pila 240,00 Kč

60,00 Kč

Křovinořez 220,00 Kč 55,00 Kč
Motorová sekačka 240,00 Kč 60,00 Kč
Traktor Holland nebo Kubota + přídavná    
zařízení (smeták,mulčovač, štěpkovač) 620,00 Kč 155,00 Kč
Traktor New Holland nebo Kubota+přívěs 420,00 Kč 105,00 Kč
Žací stroj W3669 Piraňa nebo sekačka Kubota 340,00 Kč 85,00 Kč
Elektromobil FM-50 280,00 Kč 70,00 Kč

Odvoz odpadu (popelnice)                                                         100,00 Kč - 1 kus

Poplatek není účtován v případě, kdy byla popelnice řádně připravena ke svozu odpadu a nebyla odvezena při pravidelném svozu.

Ceník služeb je platný pro občany s trvalým bydlištěm v obci Kvasiny. Ceník byl schválen Radou Obce Kvasiny dne 17.5. 2019 usnesením číslo 12/18/2019 s platností od 1.6. 2019.
 

Platné do 31.5. 2019

 

Zapůjčení mechaniky (ceník zahrnuje plat obsluhy – 170,00Kč/hod. + spotřebu PHM)
  1 hodina čtvrthodina
Plotostřih 240,00 Kč 60,00 Kč
Motorová pila 240,00 Kč 60,00 Kč
Křovinořez 220,00 Kč 55,00 Kč
Motorová sekačka 240,00 Kč 60,00 Kč
Traktor New Holland + přívěs 420,00 Kč 105,00 Kč
Traktor New Holland + přídavná zařízení (smeták, mulčovač) 620,00 Kč 155,00 Kč
Traktor New Holland + štěpkovač 600,00 Kč 150,00 Kč
Žací stroj W3669 Piraňa 340,00 Kč 85,00 Kč
Elektromobil FM-50 280,00 Kč 70,00 Kč

Ceník zapůjčení mechaniky z obce je platný především pro občany s trvalým bydlištěm v obci Kvasiny.

Platnost ceníku od 1. 10. 2017

Ceník poskytovaných služeb Obcí Kvasiny - platnost od 1. 10. 2017.pdf

Rozhlasové služby – ceník - usnesením rady z roku 2017 byl poplatek za hlášení zrušen.

Schváleno usnesením rady č. 9/57/2014 dne 15.5.2014

Hlásí se v 16.00 hodin, popřípadě v 11.00 hodin, mimořádné hlášení dle potřeby (např. povodně, havárie na vodovodním řádu, výpadky elektřiny)

Poplatek za hlášení:

  • ohlášení prodeje, akce, firemní hlášení (cena vč. 21 % DPH)              50 Kč/ 1 hlášení
  •  hlášení mimo stanovenou dobu (cena vč. 21 % DPH)                        150 Kč/ 1 hlášení
  •  oznámení občana (osobní hlášení) v závažných případech                 bez poplatku
  •  oznámení akcí konaných místními organizacemi a spolky                   bez poplatku
  •  oznámení zdravotnických a školských zařízení                                    bez poplatku

HLÁŠENÍ PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ PRACOVNÍKEM OÚ.

Ceník - pronájem nezemědělských pozemků, přenechání nezemědělských pozemků do dočasného užívání, pacht zemědělských pozemků

Ceník za pronájem Kulturního domu v Kvasinách

Návštěvnost stránek

298893