Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Informace z obce

2019

Místní akční skupina Sdružení SPLAV  -  informace , školení, pravidla, výzvy viz přiložené soubory     Příloha bez názvu_ 00004.pdf 

Pravidla 19.2.1 pro rok 2019.pdf      Fiche 9.pdf     Fiche 10.pdf    Fiche 11.pdf     Fiche 12.pdf     Fiche 15.pdf   

Informace z finanční správy - podáváte daňové přiznání k dani z příjmů    informace finanční správy - daňové přiznání.pdf 

 

Nabídka odboru sociálních věcí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou - depistáž.pdf    sociální práce na obci.pdf

Cyklobusy do hor - viz přiložené soubory

 linka-c.-5-castolovice-destne-660141-aldisbus.pdf      Příloha bez názvu_ 00004.doc

Informace k volbám do zastupitelstva obce 

sb0045-2018.pdf     58002_2018_p_MetodikaobčanéEU.pdf     58002_2018_p_Přílohadoklady.pdf    

Zveřejnění informací  Finančního úřadu , územ. pracoviště Rychnov nad Kněžnou 

Příloha č. 1 - provozni doba UP RK 2018.PDF     Příloha č. 2 - provozni doba UP DO, KO 2018.pdf    Příloha č. 3 - tisková zpráva EET.pdf    Příloha č. 4 - leták k dani z nemovitých věcí.pdf    

 

Pečovatelská služba Kvasiny informuje občany o novém ceníku poskytovaných služeb viz přiložený soubor 

NOVY CENÍK OD 1.2.2018.doc    

Informace k volbám prezidenta republiky druhé kolo

Obecní úřad informuje občany, že hlasovací lístky na druhé kolo voleb, které se koná dne 26.1. až 27.1. 2018 budou k dispozici přímo ve volební místnosti na Obecním úřadu, nebudou roznášeny do domácností, dle pokynů ministerstva vnitra, odboru voleb.  Hlasovací lístky kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby, pak bude okrsková volební komise vydávat voličům ve volební místnosti, takže každý volič obdrží spolu s úřední obálkou (šedá obálka opatřená otiskem úředního razítka obecního úřadu) dva hlasovací lístky.

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb i okrskovou volební komisí o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost, ale pouze v územním obvodu příslušného volebního okrsku.

Voličské průkazy pro hlasování mimo obec ,bude Obecní úřad Kvasiny vydávat do středy 24.1.2018.

PF - starostka.pdf      PF obec 2018.pdf     PF volejbalisti Kvasiny.pdf   

 

Příloha bez názvu_ 00007.pdf 

ciozp.docx 

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/442056-svet-zasahl-novy-utok-vyderacskeho-viru-cesko-je-mezi-deseti-nejpostizenejsimi-zememi.html

 IndigGO roup s.r.o.

 prorubky_s.jpg

 

(http://www.ccl.cz/skoda-kino).

 

Koordinační centrum pro cizince v průmyslové zóně kvasiny.pdf

Cyklobusy do Orlických hor, oblasti Bukové hory a Králického Sněžníku v letošním roce vyjíždějí až od prvního červnového víkendu a budou jezdit každou sobotu a neděli a také o svátcích až do konce září 2017. Po loňském zavedení několika významných novinek využívajících moderní informační technologie, které vám umožnili sledování spojů a rychlé zjištění případného zpoždění autobusu je možné také využít dispečink IREDO, který je v provozu i o víkendu. Podrobnosti naleznete v další části letáku pod mapou. Ke sledování spoje lze využít internetové stránky http://tabule.oredo.cz.

     Ani v roce 2017 se oblasti Orlických hor vyhnuly rekonstrukce dopravních komunikací. Na dokončených stavbách z minulých let cyklisté zajisté ocení nové asfaltové povrchy, ale stavby současné jsou důvodem objížděk a časových zpoždění, ale jak na tabulích zní „Musí se to opravit“. Sledujte proto prosím ve vašem vlastním zájmu jízdní řády, které se mohou v průběhu období díky stavbám měnit.

     V současném období dochází k velkému rozmachu jízdních kol s přídavným pohonem. Dovolujeme si vás upozornit, že dle platných Smluvních a přepravních podmínek IREDO je přeprava kol s jiným než elektrickým přídavným motorem a přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií zakázána.

     Jako každoročně si vás dovolujeme požádat o věnování patřičné pozornosti bezpečí při jízdě na kole. Respektujte i další účastníky turistiky, zejména pěší chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na své zdraví a současnou aktuální kondici. Pro jistotu si do svých mobilních telefonů uložte kontakty nejen na Horskou službu ČR, ale i na polskou partnerskou záchrannou organizaci GOPR. Odkazy a kontakty naleznete v letáku. 

 

Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.

LINKY_CYKLOBUSY 2017.zip       cyklobusy-do-o_-h_-2017-page-1.jpg      CYKLOBUSY 2017.doc    Příloha bez názvu_ 00057.pdf    Dopis obce propagace.pdf

Poradna pro spotřebitele

Jde o spotřebitelskou poradnu, která poskytuje rady občanům, kteří naletěli „šmejdům“. Součástí činnosti jsou i rady uváděné denně v rozhlase Hradec Králové www.rozhlas.cz/hradec/porady/_zprava/841825.

 

Pravidla požární bezpečnosti

Pravidla pozarni bezpecnosti.pdf

 

Statistika přestupků za únor 2017

Informace z Obvodního oddělení policie ČR Rychnov nad Kněžnou

Unor17 policie.xlsx

Leden17.xlsx

 

Informační kampaň a nábor účastníků do projektu „BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“

Příloha bez názvu_ 00045.png

Příloha bez názvu_ 00048.png

Příloha bez názvu_ 00042.pdf 

 

Novela zákona o ovzduší (zákon č. 369/2016 Sb.)

Novela zákona o ovzduší byla schválena a vydána ve Sbírce pod číslem 369/2016 Sb. a začala platit od 1.1.2017 s výjimkou a to pro ponížený imisní limit pro částice PM2,5 s účinností od 1. ledna 2020.

Cílem novely zákona je posílení ochrany čistoty ovzduší před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací.

Novela zákona zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření možností provedení přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném podezření bude mít úředník oprávnění provést kontrolu. Při ní bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Osoba, která bude problematiku řešit na úřadu obce s rozšířenou působností –

MěÚ Rychnov nad Kněžnou:

Dr. Ing. Jaroslav Cvejn

Pevná linka: 494 509 358

Mobilní: 778 701 648

E-mail: Jaroslav.cvejn@rychnov-city.cz

Nový návrh také upravuje podmínky pro vyhlašování a odhlašování smogové situace a regulace. Cílem je jejich včasné vyhlašování a ukončování tak, aby byly brány v potaz lokální a krátkodobé nárůsty koncentrací. Pro částice PM10 bude vyhlašování smogových situací a regulací posuzováno na základě 12hodinových klouzavých průměrů, které mají zajistit co nejmenší prodlevu mezi vyhlášenou situací a naměřenou koncentrací.

Návrh dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav (úprava přílohy č. 2 vyjmenované stacionární zdroje a pravidel pro sčítání zdrojů...) zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s téměř tříletou aplikační praxí zákona o ochraně ovzduší. V návaznosti na vypořádání připomínkového řízení byly do návrhu doplněny změny přílohy č. 10 upravující požadavky na uvádění kotlů na trh. Na základě připomínky Ministerstva financí se návrhem vypouští možnost zohlednění čistých a vysokoprocentních biopaliv do minimálního podílu biopaliv podle § 19 odst. 2 zákona.

Stejně jako v ostatních státech Evropské unie novela zavádí přísnější imisní limit pro prachové částice PM2,5. Ze současných 25 mikrogramů.m-3 novela snižuje imisní limit na 20 mikrogramů.m-3 od roku 2020, a uvádí tak legislativu ČR do souladu s právem EU. Prachové částice PM2,5 produkují zejména doprava a lokální topeniště.

Novela umožní vzájemné uznávání emisních plaket potřebných pro vjezd do nízkoemisních zón mezi Českou republikou a státy, kde jsou nastaveny obdobné podmínky pro jejich vyhlašování. V současné době se počítá s uznáváním německých plaket. Na území České republiky se nízkoemisní zóny teprve připravují.

 

PF KVASINY 2017 (2).bmp

 

Projektová dokumentace na protipovodňová opatření v Kvasinách

Obec Kvasiny zadala v rámci zvýšení ochrany obyvatel před povodněmi "Zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatření pro územní řízení v Obci Kvasiny". Královéhradecký kraj je poskytovatelem části finančních prostředků na realizaci projektu.

propagace.jpg

 Bytové domy v Kvasinách - II. etapa

Společnosti K2 Invest s.r.o. realizuje výstavbu dvou pětipodlažních bytových domů obsahujících 19 nadstandartních bytových jednotek. Bližší informace o společnosti a projektech najdete po rozkliknutí záložek:

http://www.k2invest.cz/

http://www.k2invest.cz/kvasiny-2

 Kotlíkové dotace

Od 11.1.2016 začal Královéhradecký kraj přidělovat občanům kraje finanční prostředky na základě Dotačního programu Královéhradeckého kraje - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji „Kotlíkové dotace“.

Více informací o možnostech získání dotace níže:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

 

Hromadná změna dodavatelů energií

Změna dodavatelů energií.pdf

 

 

 

 

 

Sběr oděvů a textilních materiálů

 

KONTEJNERY OD FIRMY DIMATEX CS a.s.

Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme: Farní charita Beroun, Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Broumov, program Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari o.s. a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě.

Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k požití a popis co do kontejneru patří a co nikoliv.

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.

Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ OD FIRMY DIMATEX V OBCI KVASINY:

-         zastávka „U Soudku“

-         sídliště Zámecká

 

 

KONTEJNERY OD SOCIÁLNÍHO DRUŽSTVA DIAKONIE BROUMOV

Sbírková činnost použité ošacení je určeno pro potřebné. Sociální družstvo DIAKONIE BROUMOV pomáhá lidem, kteří se dostali do svízelné životní situace a díky solidaritě mnoha lidí se to i daří. Aby mohla pokračovat ve své, již více jak dvacet let trvající činnosti, pořádá 2x ročně sbírky použitého nevyužitého textilu s Vaší pomocí či s pomocí dalších spolků, jako je například Svaz žen, ČČK, SDH atp., organizované sbírky, kde občané nosí darovaný textil na konkrétní sběrná místa.

Jak můžete věci darovat

 • zaslat poštou do Broumova
 • využít "pískové" kontejnery
 • předat na sběrná místa Diakonie
 • osobně zavézt do Diakonie Broumov
 • uspořádat sbírku v obci, městě či škole a Diakonie si pro všechny věci přijede
 • ve větších městech lze uspořádat sbírku do vagonu
 • sbírkou použitého ošacení v ulicích města, či obce, ke které jste vyzvání letákem Diakonie Broumov

UMÍSTĚNÍ „PÍSKOVÉHO KONTEJNERU“ OD SOCIÁLNÍHO DRUŽSTVA DIAKONIE BROUMOV V OBCI KVASINY:

-         před požární zbrojnicí

Co můžete vložit do kontejneru

 • veškeré ošacení
 • obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily
 • bytový textil
 • přikrývky a polštáře (i peří)
 • hračky
 • knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Rozvozy z nemocnic s asistenčním doprovodem.pdf

 

 

 

 

 

Kvízomaty (2).docx

Osvědčení o úspoře emisí.pdf

 

Vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.pdf

Na žádost občanů Rada obce Kvasiny schválila - Tržní řád.pdf

 

Tříkrálová sbírka - Výsledky a poděkování.doc

 

PF 2014

 

V rámci akce ŠKODA AUTO a.s. za kažké prodané auto jeden zasazený strom, bylo v Kvasinách vysázeno 35 nových stromů.

fotografie z dění v obci

fotografie z dění v obci

Před požární zbrojnici v Kvasinách byl umístěn kontejner na použitý texti.

fotografie z dění v obci

více informací v přiloženém letáku - diakonie_leták_A4_CZ.pdf

SDH Kvasiny održel od SDH Dolní Beřkovice dárek (hasičské hadice) jako poděkování za pomoc postiženým obyvatelům povodní z Dolních Beřkovic. Děkovný dopis je přílohou.

poděkování - SDH Beřkovice.pdf

Upozorňujeme občany, že koupání v Kvasinském rybníku je na vlastní nebezpečí.

fotografie z dění v obci

Zmodernizované hřiště v parku ve středu obce:

fotografie z dění v obci

Oznamujeme občanům, že ve středu a v pátek od 18.00 hod bude v Kulturním domě v Kvasinách poskytováno občerstvení - pivo, limo a něco drobného k zakousnutí. Poprvé by mělo být otevřeno ve středu 5. června 2013.

Prezentace MAS Sdružení SPLAV.pdf

Nový štěpkovač v akci

fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci

Starostové měst a obcí spádové oblasti obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou vydali k situaci v nemocnici dne 12. února 2013 prohlášení ke kterému se připojil i starosta naší obce. Prohlášení starostů obvodu Rychnov nad Kněžnou.doc

Poděkování členům souboru z kvasin.pdf

Výsledky a poděkování za Tříkrálovou sbírku.doc

fotografie z dění v obci

Nově zrekonstruovaná socha Kalvárie

fotografie z dění v obci

nové nástěnky:

fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci

fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci

fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci

výsledky voleb do zastupitelstev krajů dne 12. a 13. 10.2012.doc

Přemístění dopravní značky v obci - před Chaloupkovými

fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci

Tiskové prohlášení Obce Kvasiny k možnosti rozšíření závodu Škoda Auto a.s. závod Kvasiny

Zastupitelstvo a Rada Obce Kvasiny mají dlouhodobě zájem na dalším rozvoji závodu Škoda Auto a.s., k čemuž činí veškeré kroky.

Územním plánem Kvasiny, vydaným dne 16.12.2011 s účinností od 31.12.2011, byla vymezena zastavitelná plocha Z8-1, ve které je uloženo prověření změn jejího využití územní studií jako podmínka pro rozhodování.

V souvislosti se zadáním územní studie byl prověřen zájem o investování na dotčené ploše a následně připravováno přemístění investičního záměru firmy UpSolution s.r.o. z lokality Z8-1, z pozemků strategického vlastníka do jiné lokality.

Přes vstřícné jednání Obce Kvasiny, prohlásil na 17. jednání zastupitelstva dne 3.9.2012 vlastník strategických pozemků na výrobní ploše Z8-1, že nepřipouští možnost někdy v budoucnosti prodat dotčené pozemky Škodě Auto a.s., že zakoupil další pozemky a hodlá záměr firmy UpSolution s.r.o., v rámci výrobní plochy Z8-1 rozšířit.

V té chvíli pozbylo smyslu uvolnění pozemků přesunutím investičního záměru do jiné lokality. Navrhované usnesení, kterým mělo dojít k přemístění záměru firmy UpSolution z lokality Z8-1 nebylo schváleno a věc byla odložena k dalšímu jednání.

S cílem neumožnit případný další prodej dotčených pozemků na výrobní ploše Z8-1 jinému investorovi a zabránit vytváření dalších nároků na obec, Rada Obce Kvasiny odmítá uvolnění pozemků na výrobní ploše Z8-1 přemístěním záměru firmy UpSolution s.r.o., bez možnostinásledného poskytnutí uvolněných pozemků Škodě Auto a.s..

Obec Kvasiny je připravena k dalším jednáním v této věci.

Ukončení podání žádostí investorů na ploše Z8-1 k 4.9.2012

Obec Kvasiny zadala zpracování územní studie pro plochu Z8-1 uvedenou v Územním plánu Kvasiny. Z tohoto důvodu vyhlašuje ukončení podání žádosti o investování v této lokalitě k datu 4.9.2012.

Informace o smlouvě s Městem Dobruška o městské policii

Krajský úřad schválil veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Dobruška a Obcí Kvasiny na základě které bude Městská policie města Dobruška na území Kvasiny vykonávat úkoly v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o městské policii. Městská policie Dobruška začne vykonávat svoji činnost od 12.7.2012.

Informace o změnách v železniční dopravě od 10.6.2012.pdf

Instalace nových zastávek:

fotografie z dění v obci

Nyní budou všechny zastávky v obci sjednocené.

Modernizujeme vývěsní tabule u Soudku, u požární zbrojnice a u Konzumu S+S. Nově budou umístěny také v Zámecké ulici a u DPS. Modernizace se také dočká úřední deska u pošty.

fotografie z dění v obci

 

 

V Domově s pečovatelkou službou byl vybudován bezbariérový sprchový kout. Sprchový kout bude sloužit pro nájemníky DPS i pro externí klienty.

fotografie z dění v obci

Protože si občas někdo něco nenávratně vypůjčil, museli jsme oplotit obecní dílnu, kde je umístěna většina obecní techniky.

fotografie z dění v obci

Na hřiště za školou byl umístěn pro děti ze ZŠ a MŠ dřevěný altánek:

fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci

Na začátku května budou zakoupeny nové zastávky u Konzumu v dolních Kvasinách. V současné době probíhá demolice zastávek původních. Po opravě chodníku u Konzumu ve středu obce bude umístěna nová zastávka u Hasičské zbrojnice a po úpravě plochy bude také nová zastávka u Soudku.

fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci

fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci fotografie z dění v obci

DOTAZNÍKY 2011

Bylo odevzdáno 131 dotazníků, kde odpovídalo 274 respondentů. Výbor pro rozvoj obce zajistí, aby výsledky byly zohledněny ve "Strategii rozvoje obce" a při další práci zastupitelstva.
výsledky dotazníkového šetření: dotazník.xls, dotazník- grafy.pdf

Informace k novým občanským průkazům: nové typy OP.doc

Informace pro občany, kteří ubytovávají v Kvasinách: VÝZVA - ubytovatelé.doc (potřebné tiskopisy v rubrice formuláře ke stažení)

fotografie z dění v obci

 

Hezký vánoční dárek: fotografie z dění v obci

Kvasinský zpravodaj

Občané Kvasin obdrží do svých schránek poslední vydání Kvasinského zpravodaje během pátku 11.11. a pondělí 14.11.2011.

Projednávání ÚP Kvasiny

Oznánamuje občanům, že dne 15.12.2011 v 8.00 hodin dojde v klubovně Hasičské zbrojnice k novému projednávání územního plánu Kvasiny: Kvasiny_Oznameni_verejneho_projednani.pdf

Prezentace traktůrků

Obec plánuje nákup traktůrku, jejich prezentace proběhla dne 24.10.2011 před KD.

fotografie z dění v obci

Dotazníkové šetření

Vážení občané Kvasin, o víkendu jste obdrželi do svých schránek formuláře dotazníkového šetření s průvodním dopisem. Vyplnění a odevzdání dotazníků je na Vašem rozhodnutí, ale Vaše názory budou pro zastupitele obce cennou informací. Zájemcům mohou s vyplněním dotazníků pomoci lidé uvedení na průvodním dopisu. Pokud se stalo, že někdo dotazník neobdržel, kontaktujte prosím pracovníky Obecního úřadu, zjednáme nápravu.Ještě jednou děkujeme za čas věnovaný tomuto průzkumu.

Jménem Zastupitelstva Obce Kvasiny Ing. Ivan Ešpandr, starosta obce

Jednání zastupitelů obce s ředitelem závodu Škoda

Dne 3.10.2011 proběhlo setkání zástupců Obce Kvasiny s vedením Škoda Auto a.s., závod Kvasiny. Smyslem setkání obou stran byl přímý informační tok, týkající se aktuálního dění. Obě strany zároveň potvrdily připravenost pokračovat ve vzájemné spolupráci a deklarovat ji ve společné „Dohodě o spolupráci“, s cílem posílit vzájemnou důvěru mezi závodem a Obcí Kvasiny. Závěrem setkání proběhla prohlídka montáže vozů.

V ýzva ke kácení a okleštění stromoví.pdf

Oznámení společného jednání o upraveném návrhu územního plánu

Dne 29.9.2011 proběhne na MěÚ v Rychnově n.Kn. jednání o návrhu územního plánu Kvasiny s dotčenými orgány. Jeho návrh pak bude následně od 29.9. do 31.10.2011 vystaven k veřejnému nahlédnutí na:

Návštěva kominíka v Kvasinách

Na začátku zaří si někteří občané na obecním úřadě objednali revizi komína. Domluvený kominík se jmenuje pan Vlastimil Tříska a je z Kostelecké Lhoty. Po Kvasinách bude chodit v termínech 10. 11. 12. 25. 26. 27. a 31. října a 1. a 3. listopadu. Občany, kteří si revizi komína objednali, budeme obvolávat a termín návštevy kominíka s nimi dohodneme.

Oprava KD

V současné době probíhají opravy KD zaměstnanci obce. Do konce letošního roku 2011 by se měla předělat celá kuchyň, vyměnit okna, vymalovat a zajistit nové revize na kotel, plyn a elektriku.

fotografie z dění v obci

fotografie z dění v obci

Oprava silnice Od Ptáčků k poště - září 2011

Konečně je opravena cesta od Ptáčků k poště. Cesta byla rozkopána kvůli pokládání kanalizace již v roce 2010. Opravu zajišťovala firma AQUA servis Rychnov n. Kn. My jsme ještě před položením asfaltu využili příležitosti a cestu osadili obrubníky po celé délce od pošty až k hlavní silnici.

fotografie z dění v obci

fotografie z dění v obci

Návštěvnost stránek

285142