Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Český rybářský svaz, zapsaný spolek, místní organizace SOLNICE - článek  Vážení přátelé, do prvního letošního zpravodaje jsem omylem zapomněla zařadit příspěvek Českého rybářského svazu, místní organizace Solnice. Tímto se velice omlouvám, pro tuto chvíli alespoň zařazuji článek zde a zpřístupníme ho občanům také na obecní vývěsce. Článek bude zařazen do příštího, čevnového zpravodaje. I. Vašátková                     

 Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Solnice, je nyní v období oslav 90. výročí založení Rybářského spolku Solnice. Bylo to přesně dne 12. 12. 1925, kdy byla svolána valná hromada odborným učitelem Jindřichem Krskem. Tehdy byl přítomnými vysloven souhlas
k ustavení Rybářského spolku Solnice. Dle presenční listiny byli přítomni: Bek Jan - učitel, Tišler Rudolf - učitel, Martinů František - učitel, Pop Alois - poštovní dopravce, Martinů Jan - vrchní četnický strážný, Bek Josef - sedlář, Franc August - hostinský, Hořčička Rudolf - obchodník, Gutner František – učitel a Krsek Jindřich - učitel.

 Následujícího roku bylo vydraženo právo obecního rybolovu na řece Bělé a k revíru byl připojen i náhon Dlouhá strouha. Hospodářská činnost spolku byla zahájena nákupem plůdku pstruha potočního. Za zmínku stojí, že do této doby se ryby do povodí nevysazovaly. Tolik krátce pohled do historie.

Současná práce Solnické MO ČRS navazuje na dlouholetou tradici hospodaření
na pstruhovém revíru Bělá 2.  Povodí, které obhospodařuje MO ČRS Solnice začíná na hranici obce Kvasiny a Skuhrov n.B., od splavu
nad Lerchovnou, přes obce Kvasiny, Solnice a Černikovice, až po jez v Podstrání kde sousedí s mimopstruhovým revírem MO Častolovice. K našemu revíru patří povodí Dlouhé strouhy, které začíná jezem U Zlatého soudku a končí v Ještěticich u mostu státní silnice Rychnov n.K. – Dobruška a druhá původní větev vede přes Solnici, napájí Černikovické rybníky a končí proudnicí – tak zvaným potokem Chobot v obci Černikovice.

V našem pstruhovém revíru se vyskytují chráněné ryby: vranka obecná, mihule obecná, střevle potoční, rak říční.  Dále se na povodí můžete setkat s pstruhem obecným, pstruhem duhový, lipanem podhorním, sivenem, mřenkou mramorovou, úhořem, jelcem a na rybníku se setkáte s kaprem, línem, štikou, candátem, ostroretkou, amurem, tolstolobíkem, okounem, hrouzkem, karasem zlatým, stříbrným, obecným a ploticí. Výskyt mihule, vranky a střevle je jedním z ukazatelů zlepšujícího se stavu čistoty vody.

 Místní organizace každé jaro pravidelně provádí odlovení násady pstruha obecného, odchovávaného na Dlouhé strouze. Ulovené ryby jsou následně vysazeny do řeky Bělé. Tím zároveň se Dlouhá strouha připravila k vysazení váčkového plůdku pstruha obecného. Do řeky Bělé navíc pravidelně vysazujeme sportovní ryby, pstruha obecného a pstruha duhového.

V průběhu celého roku zajišťujeme odlovy ryb, na toku řeky Bělá 2 a Dlouhé strouze
a to v případě oprav a čištění toků, kacení porostu a drobných stavebních pracích v korytu toků. Dále naše MO ČRS hospodaří na pronajatých rybnících v Kvasinském zámeckém parku. Jeden z rybníků slouží jako chovný rybník, pro chov rybího plůdku, v současné době kapra a lína. Druhý, ke sportovním účelům, pro výkon rybářského práva členů MO ke sportovnímu rybolovu.

Dále je nutné se zmínit o práci našeho mládežnického rybářského kroužku, který pracuje s mladými rybáři z okolí Solnice a Kvasin. Jeho činnost se zaměřuje na výchovu mládeže k ochraně životního prostředí a sportovního rybolovu. Hlavní náplní kroužku je jednak teoretická příprava dětí od 6 do 15 let, která se skládá z výkladu rybářského řádu, ochrany přírody, teorie lovu ryb a dále pak z praktického rybolovu na pronajatém revíru – rybníku v zámeckém parku v Kvasinách. Je nutné se zmínit, že kroužek je pro děti organizován bezplatně. Na činnosti kroužku se finančně podílí město Solnice a obec Kvasiny. V kroužku je vítán každý nový zájemce a to i v průběhu školního roku!

 Kroužek zahajuje svoji činnosti vždy v září v chatě u rybníka v zámeckém parku
v Kvasinách.

Každý rok MO pořádá pro dospělé a mládež rybářské závody, které se již tradičně konají koncem měsíce května na rybníku v Kvasinském zámeckém parku. Pro nejlepší účastníky jsou připraveny hodnotné ceny. Závodů se zúčastňuje také i tzv. „potěr“ (ti nejmenší příchozí, kteří ještě nejsou členy kroužku).

Naše organizace se podílí na řešení otázek spojených se znečišťováním řeky Bělé. Zde je potřeba apelovat na povědomí všech obyvatel žijících v okolí řeky. Vždyť i taková banální věc, jako vysypání koše s posekanou trávou do řeky, je v letním období zátěž pro život v řece. Tráva ve vodě tlít, tlení spotřebovává z vody kyslík a jeho nedostatek je jednou z příčin letních úhynů ryb.

  Stále větším problémem, pro hospodářskou činnost MO, se stávají rybožraví predátoři. Přemnožené volavky, a nově se vyskytující vydry a černí čápi, začínají být pro naši řeku neúnosnou zátěží. Současná legislativa řeší hlavně ochranu těchto predátorů, ale to, že hejno volavek znamená pro rybí obsádku naší malé řeky devastující zátěž, není bráno v potaz.

Závěrem zbývá doplnit počet našich členů. V roce 2014 měla naše organizace 126 dospělých členů, 2 členy kategorie mládež a 14 dětí navštěvující kroužek mladých rybářů. 

Opakované požadavky na odlov ryb v řece Bělé a Dlouhé Strouze z důvodu prací na korytě, vedly k rozhodnutí MO ČRS zakoupit nový agregát "klasického" typu, tzn. s motorový pohonem.  Byl vybrán typ s motorem Honda od firmy Radomír Bednář Olomouc. Agregát byl zakoupen v měsíci dubnu 2014 za finančního přispění města Solnice a obce Kvasiny. Město Solnice přispělo částkou 45tis Kč tj. 1/2 ceny a obec Kvasiny částkou 22,5tis K4 tj. 1/4 ceny.

Tímto bych chtěl, jménem výboru MO a celé členské základny, poděkovat zastupitelům města Solnice a obce Kvasiny za jejich podporu a přízeň, kterou věnovali naší MO.

 

S pozdravem „Petrův Zdar“


Návštěvnost stránek

286909