Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Text Tour de Kvasiny 2016 

Milý účastníku,

 

letošní Tour Tě provede krásnou a poklidnou částí naší obce. Zavede Tě na lesní cesty, polní cesty, i na cestu do minulosti. Pozorně se dívej kolem sebe, kochej se přírodou a výhledy a nepřehlédni úctyhodnou dámu, která se za námi přišla z dávných dob podívat.

Přejeme Ti krásnou procházku!

 

Při starodávné obchodní stezce – jantarové a solné – vznikla snad v 11. století osada, která byla v 15. století zmíněna jako ves Kwasinie. Stávala tu tvrz a později zámek. Obec se postupně proslavila bělidly pláten a příze, v 19. století tu stávaly pily, papírna, cihelna a tkalcovna. Nacházel se tu i pivovar a později likérka. Dorazila sem železnice (trať Častolovice – Solnice) a ve 30. letech 20. století i automobilový průmysl. To všechno jsou jen střípky z dlouhé historie obce Kvasiny.

 

DLOUHÁ STROUHA

Dlouhá strouha není žádný obyčejný potok. Je vodním dílem, dědictvím po předcích. V podstatě nikdo neví, kdy byla přesně postavena. Poháněla solnické mlýny a dodnes napájí rybníky až po Opočno. Dokonce na ní bývaly dvě turbíny – jedna z nich v blízkosti kulturního domu , napájela pivovarské rybníky a mlýn v Kvasinách, využívala ji zdejší bělidla. Při Dlouhé strouze se v Solnici nacházela tabulka s následujícím textem:

 

Poutníče, jenž kráčíš po této stráni, věz, že jdeš po břehu Dlouhé strouhy. Dlouhé tokem, dlouhé věkem. 700 let je tomu a snad ještě více, kdy pán hradu v Solnici neznámého jména vytesal v opukové tvrdé skále koryto, do něhož svedl část vody z řeky Alby pro bezpečnost a potřebu hradu i vesnice pod ním. Dílo na onu dobu věru mistrné. Hrad zmizel, Solnice několikráte změnila svého pána, zanikly bouře četných válek, jichž ozvěnu odrážely tyto skály. Místa vymřelých generací zaujala pokolení nová, než i ta vymřela, jen Dlouhá strouha, pamětnice událostí radostných i zlých žije podnes – proudí, jako proudila před dávnými věky, k užitku i k radosti nynějších.

 

OBECNÍ RYBNÍK

Obecní rybník se za pár let své existence stal oblíbeným cílem procházek v okolí Kvasin. Péči rybníku věnují rybáři z Českého rybářského svazu, místní organizace v Solnici. Letos v září se zde budou konat druhým rokem rybářské závody mládeže – 10. září dopoledne se můžete přijít podívat, jak se mladým rybářům daří, nebo si sami zachytat – pokud je Vám tedy méně, než 15 let. A jaké ryby že žijí v našem rybníku? Jeseter, tolstolobik, amur, kapr, lín, jelec, pstruh duhový, pstruh potoční a plotice.

BOROVINY

Les a jeho okolí jsou známy entomologickými nálezy. Motýl drsnokřídlec modřínový si z celých severovýchodních Čech vybral k životu jenom les Boroviny. A nejen tento druh, spokojenosti se tu těší řada dalších nočních i denních motýlů, brouků a rostlin. Les osidluje mnoho ptáků, například káně lesní, jestřáb lesní, hrdlička divoká, datel černý, nebo strakapoud velký. Z větších savců se zde vyskytují liška obecná a kuna lesní.

 

VYHLÍDKA OD BOROVIN

Čeká Vás osobní setkání, je zbytečné něco psát J

Snad jen, že pokud se posadíte na lavičku, pravděpodobně máte velice zajímavé místo po pravé ruce a zcela jistě velice zajímavé místo po levé ruce.

POSTOLKOVSKÁ TVRZ

Po Vaší pravici se možná nacházela Postolkovská tvrz připomínaná v roce 1616. Co o ní dnes víme? Mnoho toho není. Jistě víme, že byla, záhadou je, kde se nacházela. Nechal ji postavit v 16. století pán Benjamin z Vkanova, nebo jeho syn Martin. Někdo tvrdí, že se nacházela na místě dnešního zámku, nekteří ji kladou zcela mimo Kvasiny. Část historiků je však přesvědčena, že se nacházela v jižní části lesa Boroviny.

 

HAMERNICE

Po levé ruce, asi ve vzdálenosti 1 km, se nacházela osada Hamernice, založená ke konci 16. století. Říká se, že tu bývaly hamry – ale kdo ví? Dle jednoho ze zápisů v skuhrovské farní kronice se totiž zdá, že zde žili horníci a slévači. Možná, že skuhrovská tradice slévání železa začala právě zde… Zaniklou osadu dnes připomíná pouze stará zasypaná studna. Domy, které zde stávaly, již odvál čas.

Ještě o kousek dál se nachází přírodní rezervace - teplomilná stráň Hamernice, historická lokalita rostlin vstavače vojenského a hořce brvitého, dnes významná hlavně po stránce entomologické. V roce 1994 a 1996 zde byly učiněny nálezy tří nových druhů nočních motýlů pro Čechy a dalších nejméně 33 významnějších druhů motýlů. Botanický výzkum je však zatím zcela na začátku.

Nyní vám přejeme příjemnou procházku podél Dlouhé strouhy zpět ke kulturnímu domu.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se příští rok J

 

 

Za významnou pomoc s přípravou letošní Tour děkujeme panu Fenclovi a za zpřístupnění závěrečné části trasy po soukromém pozemku děkujeme panu Rolečkovi.


Návštěvnost stránek

292816