Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Euroregion Glacensis

Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti, dále nazýváná stranami, podporujíce ideu transhraniční spolupráce, podporujíce ideu evropské jednoty, ve snaze o rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi Českou republikou a Polskou republikou, pečujíce o zachování společného kulturního dědictví pohraničních území a současně berouce v úvahu ustanovení "Evropské rámcové úmluvy o spolupráci přesahující hranice mezi územními celky a orgány", přijaté Radou Evropy v Madridu 21. května 1980 se rozhodly vytvořit Euroregion Glacensis
 
Euroregion Glacensis - společná cesta k rozvoji regionu
Dne 5. prosince 1996 byla v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové podepsána smlouva o vytvoření česko - polského Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionu Glacensis. Byla tak završena téměř pětiletá etapa činnosti mnoha osob, institucí a organizací směřující k rozvoji česko - polské spolupráce v příhraničním regionu Orlicko - Kladském. Sídelními městy Euroregionu se stala města Kladsko v Polsku - přirozené centrum Kladské oblasti a Rychnov nad Kněžnou - stále výrazněji se projevující centrum transhraničních aktivit v česko - polském příhraničí.
 
Konkrétním efektem snah bylo podepsání dohody o vzájemné spolupráci přesahující hranice a o vytvoření Svazu pohraničních měst a obcí Čechy a Polsko ze dne 18. září 1992 v Hradci Králové. V této dohodě téměř čtyřicet zástupců měst a obcí příhraničních regionů obou států vyjádřilo svoji připravenost ke vzájemné spolupráci, jako součásti evropského integračního procesu vytvořením platformy pro koordinaci spolupráce ve formě svazu příhraničních měst a obcí.
 
Na podzim roku 1995 se starostové příhraničních měst regionu dohodli na založení Regionálního sdružení pro spolupráci Pomezí Čech, Moravy a Kladska, které bylo založeno s cílem navázání spolupráce přesahující státní hranici s obdobnými právnickými osobami příhraničních regionů Polska.
 
Dne 16. ledna 1996 bylo toto sdružení založeno a jeho statut stanovil jak území jeho působení tak směry a zásady činnosti. Geograficky bylo sdružení vymezeno územím okresů Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Šumperk a Hradec Králové. Severovýchodně se stal sousedem sdružení Euroregion Nisa, východně působnost zasahuje až na Moravu do okresu Šumperk a sdružení zůstává otevřeno dalším členům. Počet obyvatel členských měst a obcí dosáhl na počátku činnosti 250 tisíc. Činnost sdružení je v rámci přeshraniční spolupráce orientována zejména na podporu rozvoje v oblastech územního plánování hospodářství a obchodu, ochrany životního prostředí, na rozvoj turistiky, zřizování hraničních přechodů a další. Důležitým pro další činnost se stává nalezení odpovídajícího partnera v příhraničním regionu Polska.
 
Dne 16. dubna 1996 se setkali zástupci Regionálního sdružení pro spolupráci Pomezí Čech, Moravy a Kladska a Sdružení obcí Kladské oblasti.
 
Na tomto setkání byl potvrzen společný zájem na rychlejším postupu prací a termín podepsání smlouvy o vzniku Euroregionu Glacensis byl stanoven ještě na rok 1996.
 
Více informací naleznete na oficiálních stránkách Euroregionu Glacensis.

Obec Kvasiny je členem Mikroregionu Rychnovsko:  http://www.rychnovsko.cz/

 

 

Návštěvnost stránek

277287