Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Návštěvní kniha

Informace k rubrice Návštěvní kniha

Tato rubrika slouží pro snadný a rychlý písemný kontakt občanů s Obecním úřadem.
Uvádějte proto prosím Vaše jméno a adresu e-mailu, jinak na texty zprávy nebudeme reagovat.

 

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
Novější 1 3 21 41 61
 • 14. 8. 2018 12:05
  Dana
  Jóga

  Dobrý den,
  prosím o informaci, zda se od září budou v KD opět konat lekce jógy s paní Kratěnovou.

  Děkuji mnohokrát za odpověď.


 • 22. 8. 2018 10:54
  Jana Cejnarová - Moderátor
  Re: Jóga

  Kurzy jógy v kulturním domě s p. Kratěnovou budou od září začnou 17.9. tj. v pondělí od 18 hodin.


 • 14. 7. 2018 9:56
  Zdeněk
  Suché stromy ? kůrovec ?

  Dobrý den
  Strán nad USP . z dálky se zdá spousta suchých stromů .
  Prosím o prověření a popřípadě upozornění vlastníka .

  Děkuji Zdeněk


 • 31. 7. 2018 7:45
  Ing. Alice Nováková - starostka - Moderátor
  Re: Suché stromy ? kůrovec ?

  Dobrý den,
  máte pravdu, jedná se o kůrovce. Začátkem června jsem se obrátila na Ing. Vladimíra Martínka z Odboru výstavby a životního prostředí, Oddělení životní prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, který má v gesci lesní hospodářství a myslivost. Poslala jsem mu fotografie, jméno vlastníka a číslo pozemku, na kterém jsou uschlé jehličnany. On se spojil s revírníkem, který se situací začal urychleně zabývat, kontaktoval vlastníka pozemku, ale také dotčené vlastníky pozemků sousedních a údajně všechny informoval o tom, jaká opatření musí provést.
  --
  Přeji hezký den a jsem s pozdravem,

  Ing.Alice Nováková
  starostka


 • 1. 4. 2018 12:44
  Filip Fiala
  Workoutové hřiště Kvasiny

  Dobrý den, nejdříve chci poděkovat asi nejvíc za děti za realizaci nového hřiště DĚKUJEME MOC.. Nicméně mám několik otázek, poznámek či návrhů
  1. hřiště je tedy hotové (předané) a přístupné veřejnosti? (minule nebylo odpovězeno)
  2. z hlediska bezpečnosti existuje nějaké potvrzení/uvolnění, cokoli? (šikmá lavice zdá se mi ne zcela dobře ukotvená k zemi)
  3. k čemu bude sloužit altánek? pokud není žádný účel plánován navrhuji do něj ještě pořídit stůl na ping-pong
  4. realizaci provedla firma Vaspo (včetně zeleně) a kolik bylo/bude celkem fakturováno?
  díky moc za vyjádření a všem přeji příjemné dny v úřadě..


 • 6. 4. 2018 14:23
  Ing. Ivan Ešpandr - Moderátor
  Re: Workoutové hřiště Kvasiny

  1. hřiště je tedy hotové (předané) a přístupné veřejnosti? (minule nebylo odpovězeno)
  - minule bylo odpovězeno, že úpravy v okolí jsou plánovány na jaro 2018, jen co nám počasí dovolí. Úpravy by měly být provedeny v příštím týdnu.
  2. z hlediska bezpečnosti existuje nějaké potvrzení/uvolnění, cokoli? (šikmá lavice zdá se mi ne zcela dobře ukotvená k zemi)
  - při předání obec obdržela revizi zařízení hřiště, ukotvení lavice bylo reklamováno u dodavatele
  3. k čemu bude sloužit altánek? pokud není žádný účel plánován navrhuji do něj ještě pořídit stůl na ping-pong
  - v altánku jsou instalovány lavičky a slouží k posezení a odpočinku, s instalací stolu na ping-pong nepočítáme
  4. realizaci provedla firma Vaspo (včetně zeleně) a kolik bylo/bude celkem fakturováno?
  - dodavatelem byla firma LLAMARO s.r.o. Vamberk, subdodavateli společnosti Václav Daněk Laguna Solnice a Zahradnictví Fléglovi Vamberk, cena dodávky 1754441,80 Kč včetně DPH


 • 15. 3. 2018 22:45
  Filip Effenberk
  Workoutové hřiště Kvasiny

  Dobrý den,

  obracím se na Vás s dotazem, na které datum spadá kolaudace Workoutového hřiště v Kvasinach u bývalé restaurace "U Zvonečku" a kdy bude přístupné pro veřejnost.

  Děkuji, s přáním hezkého dne,
  Effenberk Filip.


 • 23. 3. 2018 12:08
  Ing. Alice Nováková - Moderátor
  Re: Workoutové hřiště Kvasiny

  Dobrý den,
  úpravy v okolí jsou plánovány na jaro 2018, jen co nám počasí dovolí.
  Záměr bylo možné realizovat dle stanoviska odboru výstavby bez povolení, ohlášení či jiného opatření, proto dílo nebude ani kolaudováno.

  Zábrany na cesty jsme se rozhodli osadit na podzim na doporučení dodavatele kvůli vytvrdnutí mlatu a v reakci na to, že po jejich dokončení je někdo poškodil.  Přeji hezký den a jsem s pozdravem,

  Ing.Alice Nováková
  starostka


 • 14. 1. 2018 11:43
  Vladimír Holoubek
  Povolení k vjezdu

  Dobrý den,
  svůj příspěvek bych začal jakýmsi mottem:
  Je zarážející, kam až vede snaha některých našich spoluobčanů o komerční využití zájmu zaměstnanců automobilky parkovat co nejblíže závodu, bez ohledu na to, zda tím ničí ostatním životní prostředí, nebo poškozují obecní plochy.
  Jako obyvatel žijící v prostoru "Bílých domů", které jsou bezprostřední blízkostí automobilky a důsledky jejího provozu dotčeny jednoznačně nejvíce z celé obce, jsem na každý projev zhoršujícího se stavu velice citlivý.
  Když se pozastavuji nad podobným chováním, mohu uvést i konkrétní důkaz(-y).
  V posledních měsících r. 2017 začal mezi domy 225 a 226 parkovat na trávníku kdosi
  s černou Octavií RZ 6AL 1543. Vůz má za čelním oknem vystavenou parkovací kartu vydanou Obecním úřadem Kvasiny dne 20.9. 2017 s platností do 31.12.2017. Tolik konstatování skutečností.
  Vůz parkuje na zelené nezpevněné ploše, která je obecním pozemkem. Plocha není uzpůsobena k tomu, aby na ni vjížděla auta. Důsledkem toho je, že se v krátké době každodenním parkováním podařilo dotyčnému trávník zničit (jednou zde dokonce zapadl) a pravidelně při vyjíždění znečišťuje blátem komunikaci. Navíc parkuje v prostoru kde jsou uloženy NN kabely k jednotlivým domům (č.p.144, 146, 152, 225 a 226), které jsou v majetku ČEZ Distribuce a hrozí jejich poškození.
  Z výše uvedených důvodů se ptám:
  - Jakým způsobem a na základě čeho jsou vydávány parkovací karty do prostoru "Bílých
  domů" ?
  - Kdo může o parkovací kartu žádat ?
  - Jaké předpoklady musí žadatel splňovat, aby mu bylo vyhověno ?
  - Ověřuje nějakým způsobem Obecní úřad Kvasiny oprávněnost požadavku k parkování ?
  - Padne před vystavením parkovací karty ze strany obecního úřadu dotaz na konkrétní
  místo, kde bude žadatel parkovat ?
  Dle mého názoru pokud se evidentně jedná o komerční záměr ze strany některého
  z obyvatel domů, nemělo by být povolení vystaveno !
  A ještě jedna připomínka:
  U vjezdu do prostoru parkoviště u brány č. 2, parkoviště za zdravotním střediskem a k bílým domům stojí ochranka, která kontroluje vjíždějící vozy. Přestože výše uvedenému vozu 31. 12. 2017 povolení k vjezdu skončilo, vůz je (s neplatným povolením) vpouštěn ochrankou dál a parkuje zde i nadále.
  Prosím pokuste se v této věci něco změnit a podobnému chování zamezit.
  Děkuji. V.H.


 • 18. 1. 2018 13:13
  Ing. Alice Nováková - starostka - Moderátor
  Re: Povolení k vjezdu

  Dobrý den,
  děkuji za upozornění, snaha některých našich spoluobčanů o komerční využití zájmu zaměstnanců automobilky parkovat co nejblíže závodu mimo parkoviště, bez ohledu na to, zda tím ničí životní prostředí a poškozují zatravněné plochy ať už obecní nebo své vlastní neudivuje jenom Vás. Musím přiznat, že s některými se mně podařilo dohodnout a od využívání svých pozemků k parkování upustili. Jsem jim za to velmi vděčná a tímto jim děkuji.

  Bohužel pořád se najdou bezohlední jedinci, se kterými se mně domluvit nepodařilo a pro které je jejich vlastní zájem prioritou. S klidným svědomím umožní parkování na svém pozemku s tím, že parkující zaměstnanci obtěžují obyvatele okolních domů přijížděním a odjížděním, boucháním dveří u auta, hlasitou hudbou, hlasitou komunikací, odpadky v okolí 3x denně 6 dní v týdnu.

  V odpovědi na Vaše otázky uvádím:
  Do prostoru „Bílých domů“ jsou vydávány karty na žádost těch, kteří v prostoru bydlí.
  Karty se vydávají dvojího typu:
  Pro majitele bytu
  1. Nositelé parkovacích karet se zavazují, že nebudou parkovací karty půjčovat jiné osobě, kopírovat nebo poskytovat ke kopii cizím osobám
  2. Parkovací karta slouží pro parkování nájemníka v č.p…..
  3. V případě zneužití karty bude karta odebrána.
  Pro návštěvy
  1. Nositelé parkovacích karet se zavazují, že nebudou parkovací karty půjčovat jiné osobě, kopírovat nebo poskytovat ke kopii cizím osobám
  2. Parkovací karta slouží pro parkování návštěvníků bytů v Bílých domech č.p. 146, 225 a 226.
  3. Tato parkovací karta neopravňuje držitele karty k užívání parkovacího místa v době své směny v závodě ŠKODA AUTO a.s..
  4. V případě zneužití karty bude karta odebrána.

  V době vydání karty není možné předpokládat komerční zájem a neukázněnost při zaparkování automobilu. Povinností Městské policie je řešit přestupek – neplatná parkovací karta, parkování v místě veřejné zeleně. Povinností obecního úřadu je kartu odebrat v případě jejího zneužití.

  Ochranka u vjezdu do prostoru brány č.2 patří pod bezpečnostní službu závodu. Nezodpovídá za vjezd automobilů do prostoru Bílých domů. Řešení Vámi popsané situace je v kompetenci Městské policie RK, kterou na věc upozorníme.


 • 22. 11. 2017 17:41
  Rudolf
  Hlášení rozhlasem

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli by nebylo možné hlášení rozhlasem přepsat a posílat emailem. Všichni, co chtějí informace posílat máte určitě v kontaktech. Pokud jsem doma, rozhlas není slyšet. Děkuji


 • 24. 11. 2017 13:36
  Jana Cejnarová - Moderátor
  Re: Hlášení rozhlasem

  Na webových stránkách obce ve sloupci Dění v obci je sloupec, který začíná odkazy aktuality, akce, fotogalerie, rozhlas. Do odkazu rozhlas se vkládá vše co se ten den hlásí rozhlasem, stačí si jenom otevřít odkaz rozhlas na webových stránkách obce.


 • 10. 11. 2017 13:17
  Zdeněk
  blikající veřejné osvětlení

  Dobrý den
  bude se ještě opravovat staré osvětlení nebo se už počítá s výměnou za nové na které jak jste psali se připravovala projektová dokumentace ?
  děkuji za odpověd


 • 10. 11. 2017 13:10
  Zdeněk
  cesta spojovací

  Dobrý den
  S dopravní značkou "30" směr od propustku ke kamennému mostu a směr kravín se nepočítá ?
  prosba o označení horské vpusti patníkem
  Děkuji


 • 15. 11. 2017 7:44
  Ing. Alice Nováková - Moderátor
  Re: cesta spojovací

  Patník BUDE osazen.


 • 16. 11. 2017 7:55
  Ing. Alice Nováková - Moderátor
  Re: cesta spojovací

  Jak už jsem zmínila, projektově je v řešení veřejné osvětlení celé obce.
  V projektu projektant navrhne podle stávajícího stavu osvětlení v konkrétním úseku výměnu svítidel, stožárů, případně i vedení.

  Co se týká dopravního značení, se značkou omezující rychlost na 30km/hod. ve směru od propustku ke kamennému mostu se v projektu nepočítalo. Samozřejmě je to chyba a můžeme se dohadovat, kdo na to měl ze všech, kteří dopravní značení připravovali upozornit - projektant?
  dopravní policie? správní úřad? investor? V každém případě Vám děkuji za upozornění, dopravní značení omezující rychlost budeme řešit a po konzultaci s dopravní policií zřejmě vymezením zóny s dopravním omezením rychlosti.

  Horská vpusť bude označena patníkem.


 • 16. 10. 2017 12:53
  Zdeněk
  Cesta Spojovací

  Dobrý den
  Mohl bych si na své náklady zpevnit krajnici u starých žlabovek ? ( zatravňovací dlaždice zasypané frézingem )
  dále prosba o označení horské vpusti , ukončení svodidel na cestě od Lukavice alespoň patníkem a nalepení odrazek na propustek .
  Posouzení stavu síře vozovky - při míjení dvou vozidel jedno musí najet do nových žlabovek . Aby nedošlo k polámání nebo poškození - jen v zajmu obce

  Děkuji • 18. 10. 2017 16:29
  ing. Alice Nováková - Moderátor
  Re: Cesta Spojovací

  Dobrý den,
  s osazením svislého dopravního značení je počítáno a bude provedeno.
  Šíře komunikace byla provedena podle platné projektové dokumentace schválené stavebním úřadem. Jakýkoli zásah do provedeného díla je nepřípustný z hlediska záruky za dílo.


 • 5. 10. 2017 7:42
  Alice Nováková - moderátor - Moderátor
  cesta spojovací

  Vážený pane,
  původní dokumentace z roku 2014 se předělávala podle požadavků občanů dotčených stavbou, mezi kterými jste byl i Vy. Snažili jsme se v rámci možností vyhovět. Na základě požadavků došlo k přeprojektování a právě jednou ze změn bylo otočení spádu u horní části komunikace směrem ke svahu, aby voda nestékala na domy pod svahem. Logicky narostla výška v místě ústí vedlejší komunikace naproti propustku.
  Stavební povolení bylo vydáno na konci roku 2016 na základě dokumentace, která postihovala stávající stav, nikoli stav před X lety jak zmiňujete.
  Běžná praxe je, že umístění sítí k projektu předávají jejich správci projektantovi a skutečný stav se vytyčuje až před stavbou.

  Nebyla jsem u všech jednání, ale vím, že se jednalo se všemi dotčenými občany a v maximální možné míře se požadavkům vyhovělo.

  Nevím o neochotě koho mluvíte, když na jednání, které bylo svoláno na základě Vašeho požadavku ze dne na den, přijel projektant z Litomyšle a dva zástupci stavebního úřadu z Rychnova nad Kněžnou, kteří kvůli tomu měnili svůj program. Změna v osazení svodidel na základě Vašeho požadavku byla obratem konzultována s Policií ČR a vyprojektována.
  Výsledkem bylo, že se vyhovělo Vašemu požadavku na přerušení svodidla kvůli možnosti dopravovat 1x ročně uhlí do otvoru v obvodové zdi rodinného domu.
  Máte pravdu, je na každém posoudit míru vstřícnosti.


 • 5. 10. 2017 12:49
  Zdeněk
  Re: cesta spojovací

  Dobrý den
  Už je dílo hotové tak jak je a nemá cenu se dohadovat .
  Jen pro upřesnění - u konzultování našich požadavků byli vašim "odborníkem" podávány úplně jiné informace nežli to je ve skutečnosti . S tímto bych nesouhlasil !
  Přerušení svodidel : na vámi sjednané schůzce (projektant, váš odborník ) mě tak možná řekli - ( po údivu co tu vzniklo ) at si uhlí skládám jak chci že je to nezajímá ! přitom tyto svodidla vůbec nebyla v projektu a byla dána na moje upozornění že do toho projekčního nedopatření někdo spadne. ( pro dobrotu na žebrotu )
  Přerušení svodidel sem si vyběhal sám a bylo vám to přikázáno ! s dělníkama sem se domluvil opět sám že si svodidlo jednou ročně oddělám aby nevznikla mezera !!
  Sem si jist že by ste si u svého domu toto líbit nenechala !
  Co se povedlo je osvětlení a oprava nájezdů na mosty z hlavní silnice

  Děkuji

Novější 1 3 21 41 61

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Návštěvnost stránek

281160