Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Návštěvní kniha

Informace k rubrice Návštěvní kniha

Tato rubrika slouží pro snadný a rychlý písemný kontakt občanů s Obecním úřadem.
Uvádějte proto prosím Vaše jméno a adresu e-mailu, jinak na texty zprávy nebudeme reagovat.

 

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 22. 11. 2017 17:41
  Rudolf
  Hlášení rozhlasem

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli by nebylo možné hlášení rozhlasem přepsat a posílat emailem. Všichni, co chtějí informace posílat máte určitě v kontaktech. Pokud jsem doma, rozhlas není slyšet. Děkuji


 • 24. 11. 2017 13:36
  Jana Cejnarová - Moderátor
  Re: Hlášení rozhlasem

  Na webových stránkách obce ve sloupci Dění v obci je sloupec, který začíná odkazy aktuality, akce, fotogalerie, rozhlas. Do odkazu rozhlas se vkládá vše co se ten den hlásí rozhlasem, stačí si jenom otevřít odkaz rozhlas na webových stránkách obce.


 • 10. 11. 2017 13:17
  Zdeněk
  blikající veřejné osvětlení

  Dobrý den
  bude se ještě opravovat staré osvětlení nebo se už počítá s výměnou za nové na které jak jste psali se připravovala projektová dokumentace ?
  děkuji za odpověd


 • 10. 11. 2017 13:10
  Zdeněk
  cesta spojovací

  Dobrý den
  S dopravní značkou "30" směr od propustku ke kamennému mostu a směr kravín se nepočítá ?
  prosba o označení horské vpusti patníkem
  Děkuji


 • 15. 11. 2017 7:44
  Ing. Alice Nováková - Moderátor
  Re: cesta spojovací

  Patník BUDE osazen.


 • 16. 11. 2017 7:55
  Ing. Alice Nováková - Moderátor
  Re: cesta spojovací

  Jak už jsem zmínila, projektově je v řešení veřejné osvětlení celé obce.
  V projektu projektant navrhne podle stávajícího stavu osvětlení v konkrétním úseku výměnu svítidel, stožárů, případně i vedení.

  Co se týká dopravního značení, se značkou omezující rychlost na 30km/hod. ve směru od propustku ke kamennému mostu se v projektu nepočítalo. Samozřejmě je to chyba a můžeme se dohadovat, kdo na to měl ze všech, kteří dopravní značení připravovali upozornit - projektant?
  dopravní policie? správní úřad? investor? V každém případě Vám děkuji za upozornění, dopravní značení omezující rychlost budeme řešit a po konzultaci s dopravní policií zřejmě vymezením zóny s dopravním omezením rychlosti.

  Horská vpusť bude označena patníkem.


 • 16. 10. 2017 12:53
  Zdeněk
  Cesta Spojovací

  Dobrý den
  Mohl bych si na své náklady zpevnit krajnici u starých žlabovek ? ( zatravňovací dlaždice zasypané frézingem )
  dále prosba o označení horské vpusti , ukončení svodidel na cestě od Lukavice alespoň patníkem a nalepení odrazek na propustek .
  Posouzení stavu síře vozovky - při míjení dvou vozidel jedno musí najet do nových žlabovek . Aby nedošlo k polámání nebo poškození - jen v zajmu obce

  Děkuji • 18. 10. 2017 16:29
  ing. Alice Nováková - Moderátor
  Re: Cesta Spojovací

  Dobrý den,
  s osazením svislého dopravního značení je počítáno a bude provedeno.
  Šíře komunikace byla provedena podle platné projektové dokumentace schválené stavebním úřadem. Jakýkoli zásah do provedeného díla je nepřípustný z hlediska záruky za dílo.


 • 5. 10. 2017 7:42
  Alice Nováková - moderátor - Moderátor
  cesta spojovací

  Vážený pane,
  původní dokumentace z roku 2014 se předělávala podle požadavků občanů dotčených stavbou, mezi kterými jste byl i Vy. Snažili jsme se v rámci možností vyhovět. Na základě požadavků došlo k přeprojektování a právě jednou ze změn bylo otočení spádu u horní části komunikace směrem ke svahu, aby voda nestékala na domy pod svahem. Logicky narostla výška v místě ústí vedlejší komunikace naproti propustku.
  Stavební povolení bylo vydáno na konci roku 2016 na základě dokumentace, která postihovala stávající stav, nikoli stav před X lety jak zmiňujete.
  Běžná praxe je, že umístění sítí k projektu předávají jejich správci projektantovi a skutečný stav se vytyčuje až před stavbou.

  Nebyla jsem u všech jednání, ale vím, že se jednalo se všemi dotčenými občany a v maximální možné míře se požadavkům vyhovělo.

  Nevím o neochotě koho mluvíte, když na jednání, které bylo svoláno na základě Vašeho požadavku ze dne na den, přijel projektant z Litomyšle a dva zástupci stavebního úřadu z Rychnova nad Kněžnou, kteří kvůli tomu měnili svůj program. Změna v osazení svodidel na základě Vašeho požadavku byla obratem konzultována s Policií ČR a vyprojektována.
  Výsledkem bylo, že se vyhovělo Vašemu požadavku na přerušení svodidla kvůli možnosti dopravovat 1x ročně uhlí do otvoru v obvodové zdi rodinného domu.
  Máte pravdu, je na každém posoudit míru vstřícnosti.


 • 5. 10. 2017 12:49
  Zdeněk
  Re: cesta spojovací

  Dobrý den
  Už je dílo hotové tak jak je a nemá cenu se dohadovat .
  Jen pro upřesnění - u konzultování našich požadavků byli vašim "odborníkem" podávány úplně jiné informace nežli to je ve skutečnosti . S tímto bych nesouhlasil !
  Přerušení svodidel : na vámi sjednané schůzce (projektant, váš odborník ) mě tak možná řekli - ( po údivu co tu vzniklo ) at si uhlí skládám jak chci že je to nezajímá ! přitom tyto svodidla vůbec nebyla v projektu a byla dána na moje upozornění že do toho projekčního nedopatření někdo spadne. ( pro dobrotu na žebrotu )
  Přerušení svodidel sem si vyběhal sám a bylo vám to přikázáno ! s dělníkama sem se domluvil opět sám že si svodidlo jednou ročně oddělám aby nevznikla mezera !!
  Sem si jist že by ste si u svého domu toto líbit nenechala !
  Co se povedlo je osvětlení a oprava nájezdů na mosty z hlavní silnice

  Děkuji

 • 3. 10. 2017 9:46
  Karel
  fotodokumentace

  Z jakého důvodu se zpožďuje fotodokumentace obce. Akce které proběhly a není jediný snímek : Tur de Kvasiny s kapelou Klapeto, rybářské závody mládeže, večer v klubu, Paulová, Zedníček, pohádkový les.


 • 3. 10. 2017 15:55
  Jana Cejnarová - Moderátor
  Re: fotodokumentace

  Dobrý den,

  velice se omlouváme, ale měli jsme a také jsme je řešili spolu s firmou, která nám spravuje webové stránky, nějaké technické problémy. Také bohužel jsme marodili a čerpali dovolené. Už jsme snad vše vyřešili a snažili se dodatečně napravit.


 • 15. 9. 2017 21:45
  Zdeněk
  cesta spojovací

  Dobrý den .
  Chtěl bych se zeptat ohledně této tragikomické rekonstrukce s propustkem šejdrem ,
  silnicí rostoucí do výšin směr kravín , žlabovky nesmyslně zakroucené ( zvědavost kdo je bude čistit aby fungovali jak mají ) neukončená horská vpust která při větším dešti bude k ničemu a voda pujde přes , cesta zúžená že se dvě auta ani nevejdou , nakreslení svodidel až do stráně atd. atd. co to najímáte za projektanty ? nebo mu někdo nezpůsobilí tuto zakázku takto zadal ? jeho finální odměnu za nespočet předělávek raději neznat . každopádně budem doufat že se trefí alespoň spády a nedopadne to jako krásné parkoviště u konzumu ve středu obce .


 • 27. 9. 2017 16:29
  Romana Michlová - Moderátor
  Re: cesta spojovací

  Dobrý den,

  Váš příspěvek byl konzultován s projektantem stavby.

  Vyjádření projektanta:
  Polohové umístění rámové propusti vychází z limitu umístění současných sítí uložených v komunikaci a blízkém okolí.
  Dalším limitem bylo plynulé napojení na pravý břeh současného koryta a konečně umístění vychází z hydraulických vlastností návrhového průtoku.

  Umístění žlabovek je dáno uloženými sítěmi. Horská vpust bude při dokončovacích pracích opatřena lemem z dlažebních kostek tak, aby se zvýšila efektivita nátoku.

  Šíře vozovky vychází z majetkoprávních vztahů a je zachována.
  Zadáním projektové dokumentace bylo provést rekonstrukci současné komunikace. Při zpracování PD se vychází především z ČSN 73 6110 projektování místních komunikací a TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

  Umístění svodidel je dáno především umístěním komunikace, blíže ke komunikaci svodidla nelze umístit. Jedná se o rekonstrukci, ne o výstavbu nové komunikace.

  Rekonstrukce je specifická tím, že se dodržuje polohové umístění rekonstruovaných objektů a vše se přizpůsobuje již daným podmínkám (sítím, ostatním stavbám, majetkoprávním vztahům).

  Většina připomínek při prvním pohledu laika je místná, avšak při proniknutí a pochopení všech souvislostí i laik musí uznat, že PD je zodpovědně zpracována.

  Neznám stavbu, u které by nedocházelo při realizaci k drobným úpravám.


 • 28. 9. 2017 2:23
  Zdeněk
  Re: cesta spojovací

  Dobrý den
  Z kterého roku je původní dokumentace z které jste vycházeli? za těch X let se nájezdem těžkých strojů a vlivem povětrnostních situace krapet změnila . padající staré svodidla toho důkazem . aby pak nové byli něco platné když se tu furt točí slovo bezpečnost a nebylo to jen na okrasu .
  Při každé projekci se dělají "sondy" sítí aby se vědělo kde přesně jsou . tu se tak nedělo !
  Ohledně propustku - ano když připustíme že tam jsou sítě a musí to být v tomhle uhlu - proč se neupravili (neobjednali) krajní betonové bloky (benešáky) aby dva rohy nezasahovali do komunikace ? to není možné ? každopádně už je to jak je a berme to pozitivně jako "rychlostní šikanu"
  A konečně slavný výjezd z ulice naproti horské vpusti ! neplánovaný zanedbatelný výškový rozdíl u původních žlabovek . Ochota kontrolní arogantní delegace k neuvěření !
  Však proč taky - ani jeden není z této obce a ani žádný zastupitel této části obce nebydlí - lidi je nezajímají ! na údržbě se nepodílí ( za 40 let ani obec ) nikdo to po nich ani nechce ale mohou vyjít alespoň vstříc a ne bezhlavě jít a "ničit" .
  Děkuji a ODPOVĚD JIŽ NECHCI - každý at posoudí a přebere si sám


 • 28. 6. 2017 6:56
  Zdeněk
  cesta spojovací - osvětlení

  Dobrý den . Na cestě spojovací se plánuje vyměnit a vybudovat nové osvětlení .
  Chtěl bych se jen optat : pokud to bude jiný typ - počítá se i s výměnou v ulici od spojovací k lávce ( garáže obce ) ? . je to cca 6 kusů svítidel . at už je lokalita sjednocená a není to takzvaná "každá ves jiná pes"
  děkuji


 • 3. 7. 2017 7:50
  ing. Alice Nováková - starostka - Moderátor
  Re: cesta spojovací - osvětlení

  Odpověď:
  Dobrý den, výměna svítidel veřejného osvětlení v ulici, kterou zmiňujete není součástí stavby veřejného osvětlení na místní komunikaci Spojovací.
  Výměna těchto svítidel je součástí plánované rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, na kterou se v současnosti zpracovává projektová dokumentace.


 • 26. 6. 2017 10:31
  Honza
  Značka pro srandu

  Děkuji za odpověď.Ano neukázněný hovad... v zemědělských strojích na používání komunikace v okolí je samozřejmostí ale zkracovat si tím cestu Ještětic ?to není moc v okolí nemluvě o tom že to udává i dodatková značka.O sítí a hraní.Byl pouze názorný příklad který udává (povoluje) zákon a poukazoval jsem na to jak je situace vážná a zóna vytížená.Když je zákaz a nejedu si ke svému pozemku tak tam snad nesmím!!! Poďme se domluvit a na týden udělat objižku kolem vás paní starostka bydlet pod cestou k Lukavci tak se zblázníte !!!


 • 27. 6. 2017 12:51
  ing. Alice Nováková - starostka - Moderátor
  Re: Značka pro srandu

  Dobrý den pane Honzo, bydlím pod cestou na Lukavici a přestože tam jede jenom část vozidel, která projíždějí kolem nás, souhlasím s Vámi, že situace je neúnosná. Věřím, že po nabytí účinnosti VPS s městskou policií dojde k jejímu zlepšení.


 • 18. 6. 2017 22:16
  Honza
  Značka pro srandu

  Dobrý den,chtěl bych se optat na funkčnost dopravní (zákazové) značky z obytné zóny na Lukavici.Absolutně nikdo jí nerespektuje a tím pádem je i obytná zóna (podle zákonů) pro srandu.Nedokážu si představit nechat si děti hrát na silnici třeba s nataženou sítí například na volejbal,to než ji natáhnou můžou ji zase uklízet protože přiletí nějakém blázen co je ještě vyhubuje.Například v jedném nejmenovaném městě nedaleko je fotobuňka co vyfotí každé auto v zákazu předá PČR a ta to vyřeší.Dnes už tam nevjede nikdo.Kde je tedy problém u nad ? O stále ničející cestě bezohledných těžkých traktoru z Lukavice už nemluvím!!!(byla mě do očí slíbená náprava a oprava děr v celé ulici !!! Huba mě byla zalepena a stále se nic neděje


 • 23. 6. 2017 8:00
  ing. Alice Nováková - starostka Obce Kvasiny - Moderátor
  Re: Značka pro srandu

  Dobrý den,
  jedna věc jsou dopravní značky a druhá věc je kontrola jejich dodržování. Dopravní značení má svůj význam a bez něho by byla situace ještě horší. Kontrola dodržování pravidel silničního provozu je na policii. Přestože opakovaně žádám policii o kontrolu dodržování silničních pravidel v této části obce, neděje se tak v potřebné míře. Na posledním ZO jsme schválili veřejnoprávní smlouvu s Městem Rychnov n. Kn. na služby městské policie, která byla tento týden schválena také v Zastupitelstvu Města Rychnova n. Kn.. Věřím, že se situace s nástupem Městské policie RK zlepší.

  V souvislosti s částí Vašeho dotazu týkající se PČR jsem dostala následující odpověď:
  "Navrhované řešení pomocí předávání záznamu policii není optimální a ani vhodná varianta řešení. Je to totiž varianta zdlouhavá, neefektivní a byrokraticky náročná s nejistým výsledkem. Za uvedené porušování zákazu vjezdu totiž nejde řešit provozovatel vozidla obdobně jako třeba u překračování rychlosti nebo porušování zákazu stání a zastavení, ale vždy se musí určit konkrétní pachatel tedy řidič a to bývá problém. V zájmu efektivity a bezprostředního účinku je nutno věc řešit přímo na místě a okamžitě po spáchání dopravního přestupku. Pokud vím, tak tím se i policie v rámci své činnosti zabývá. Je nutno, aby jste do tohoto procesu maximálně zahrnuli zejména výkon plánovaného nasazení obecní policie, která je zde právě za podobným účelem zřizována a to zejména k řešení všech negativních jevů, vyvolaných činností a nekontrolovaným rozvojem průmyslové zóny.
  Nerozumím otázce, proč by si měli děti hrát na silnici, byť v obytné zóně, potažmo tam natahovat sítě pro volejbal nebo tenis přes cestu. Na takové účely jsou snad vhodnější plochy: hřiště, zahrady, louky v okolí, kterých je mimochodem v daném prostoru dost a ne vozovka pozemní komunikace. K takovému účelu zde snad obytná zóna nebyla zřizována. A k závěrečné poznámce o těžkých traktorech na dotčené pozemní komunikaci uvádím, že pokud vím, tak právě pro ně byla dotčená pozemní komunikace mezi obcemi Lukavice a Kvasiny rekonstruována a počítalo se zde s provozem i rozměrných zemědělských strojů. Pokud se nemýlím, byla uvedená akce provedena pozemkovým fondem a je určena zejména pro dopravní obslužnost a zemědělské využití všech dotčených zemědělských pozemků v oblasti."

  Místostarosta Ing. Ivan Ešpandr: "Co se týká opravy komunikace, obec plánuje v létě opravovat díry na komunikacích v celé obci, tedy i v uvedené ulici. "


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Celá záležitost byla konzultována s.p. A. Dostálem (který pro obec zajišťuje údržbu el. a veř. osvětlení) a po zjištění, že el. sloup je v majetku ČEZU byla tato událost nahlášena  

Návštěvnost stránek

298901