Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Návštěvní kniha

Informace k rubrice Návštěvní kniha

Tato rubrika slouží pro snadný a rychlý písemný kontakt občanů s Obecním úřadem.
Uvádějte proto prosím Vaše jméno a adresu e-mailu, jinak na texty zprávy nebudeme reagovat.

 

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 10. 11. 2017 13:17
  Zdeněk
  blikající veřejné osvětlení

  Dobrý den
  bude se ještě opravovat staré osvětlení nebo se už počítá s výměnou za nové na které jak jste psali se připravovala projektová dokumentace ?
  děkuji za odpověd


 • 10. 11. 2017 13:10
  Zdeněk
  cesta spojovací

  Dobrý den
  S dopravní značkou "30" směr od propustku ke kamennému mostu a směr kravín se nepočítá ?
  prosba o označení horské vpusti patníkem
  Děkuji


 • 15. 11. 2017 7:44
  Ing. Alice Nováková - Moderátor
  Re: cesta spojovací

  Patník BUDE osazen.


 • 16. 11. 2017 7:55
  Ing. Alice Nováková - Moderátor
  Re: cesta spojovací

  Jak už jsem zmínila, projektově je v řešení veřejné osvětlení celé obce.
  V projektu projektant navrhne podle stávajícího stavu osvětlení v konkrétním úseku výměnu svítidel, stožárů, případně i vedení.

  Co se týká dopravního značení, se značkou omezující rychlost na 30km/hod. ve směru od propustku ke kamennému mostu se v projektu nepočítalo. Samozřejmě je to chyba a můžeme se dohadovat, kdo na to měl ze všech, kteří dopravní značení připravovali upozornit - projektant?
  dopravní policie? správní úřad? investor? V každém případě Vám děkuji za upozornění, dopravní značení omezující rychlost budeme řešit a po konzultaci s dopravní policií zřejmě vymezením zóny s dopravním omezením rychlosti.

  Horská vpusť bude označena patníkem.


 • 16. 10. 2017 12:53
  Zdeněk
  Cesta Spojovací

  Dobrý den
  Mohl bych si na své náklady zpevnit krajnici u starých žlabovek ? ( zatravňovací dlaždice zasypané frézingem )
  dále prosba o označení horské vpusti , ukončení svodidel na cestě od Lukavice alespoň patníkem a nalepení odrazek na propustek .
  Posouzení stavu síře vozovky - při míjení dvou vozidel jedno musí najet do nových žlabovek . Aby nedošlo k polámání nebo poškození - jen v zajmu obce

  Děkuji • 18. 10. 2017 16:29
  ing. Alice Nováková - Moderátor
  Re: Cesta Spojovací

  Dobrý den,
  s osazením svislého dopravního značení je počítáno a bude provedeno.
  Šíře komunikace byla provedena podle platné projektové dokumentace schválené stavebním úřadem. Jakýkoli zásah do provedeného díla je nepřípustný z hlediska záruky za dílo.


 • 5. 10. 2017 7:42
  Alice Nováková - moderátor - Moderátor
  cesta spojovací

  Vážený pane,
  původní dokumentace z roku 2014 se předělávala podle požadavků občanů dotčených stavbou, mezi kterými jste byl i Vy. Snažili jsme se v rámci možností vyhovět. Na základě požadavků došlo k přeprojektování a právě jednou ze změn bylo otočení spádu u horní části komunikace směrem ke svahu, aby voda nestékala na domy pod svahem. Logicky narostla výška v místě ústí vedlejší komunikace naproti propustku.
  Stavební povolení bylo vydáno na konci roku 2016 na základě dokumentace, která postihovala stávající stav, nikoli stav před X lety jak zmiňujete.
  Běžná praxe je, že umístění sítí k projektu předávají jejich správci projektantovi a skutečný stav se vytyčuje až před stavbou.

  Nebyla jsem u všech jednání, ale vím, že se jednalo se všemi dotčenými občany a v maximální možné míře se požadavkům vyhovělo.

  Nevím o neochotě koho mluvíte, když na jednání, které bylo svoláno na základě Vašeho požadavku ze dne na den, přijel projektant z Litomyšle a dva zástupci stavebního úřadu z Rychnova nad Kněžnou, kteří kvůli tomu měnili svůj program. Změna v osazení svodidel na základě Vašeho požadavku byla obratem konzultována s Policií ČR a vyprojektována.
  Výsledkem bylo, že se vyhovělo Vašemu požadavku na přerušení svodidla kvůli možnosti dopravovat 1x ročně uhlí do otvoru v obvodové zdi rodinného domu.
  Máte pravdu, je na každém posoudit míru vstřícnosti.


 • 5. 10. 2017 12:49
  Zdeněk
  Re: cesta spojovací

  Dobrý den
  Už je dílo hotové tak jak je a nemá cenu se dohadovat .
  Jen pro upřesnění - u konzultování našich požadavků byli vašim "odborníkem" podávány úplně jiné informace nežli to je ve skutečnosti . S tímto bych nesouhlasil !
  Přerušení svodidel : na vámi sjednané schůzce (projektant, váš odborník ) mě tak možná řekli - ( po údivu co tu vzniklo ) at si uhlí skládám jak chci že je to nezajímá ! přitom tyto svodidla vůbec nebyla v projektu a byla dána na moje upozornění že do toho projekčního nedopatření někdo spadne. ( pro dobrotu na žebrotu )
  Přerušení svodidel sem si vyběhal sám a bylo vám to přikázáno ! s dělníkama sem se domluvil opět sám že si svodidlo jednou ročně oddělám aby nevznikla mezera !!
  Sem si jist že by ste si u svého domu toto líbit nenechala !
  Co se povedlo je osvětlení a oprava nájezdů na mosty z hlavní silnice

  Děkuji

 • 3. 10. 2017 9:46
  Karel
  fotodokumentace

  Z jakého důvodu se zpožďuje fotodokumentace obce. Akce které proběhly a není jediný snímek : Tur de Kvasiny s kapelou Klapeto, rybářské závody mládeže, večer v klubu, Paulová, Zedníček, pohádkový les.


 • 3. 10. 2017 15:55
  Jana Cejnarová - Moderátor
  Re: fotodokumentace

  Dobrý den,

  velice se omlouváme, ale měli jsme a také jsme je řešili spolu s firmou, která nám spravuje webové stránky, nějaké technické problémy. Také bohužel jsme marodili a čerpali dovolené. Už jsme snad vše vyřešili a snažili se dodatečně napravit.


 • 15. 9. 2017 21:45
  Zdeněk
  cesta spojovací

  Dobrý den .
  Chtěl bych se zeptat ohledně této tragikomické rekonstrukce s propustkem šejdrem ,
  silnicí rostoucí do výšin směr kravín , žlabovky nesmyslně zakroucené ( zvědavost kdo je bude čistit aby fungovali jak mají ) neukončená horská vpust která při větším dešti bude k ničemu a voda pujde přes , cesta zúžená že se dvě auta ani nevejdou , nakreslení svodidel až do stráně atd. atd. co to najímáte za projektanty ? nebo mu někdo nezpůsobilí tuto zakázku takto zadal ? jeho finální odměnu za nespočet předělávek raději neznat . každopádně budem doufat že se trefí alespoň spády a nedopadne to jako krásné parkoviště u konzumu ve středu obce .


 • 27. 9. 2017 16:29
  Romana Michlová - Moderátor
  Re: cesta spojovací

  Dobrý den,

  Váš příspěvek byl konzultován s projektantem stavby.

  Vyjádření projektanta:
  Polohové umístění rámové propusti vychází z limitu umístění současných sítí uložených v komunikaci a blízkém okolí.
  Dalším limitem bylo plynulé napojení na pravý břeh současného koryta a konečně umístění vychází z hydraulických vlastností návrhového průtoku.

  Umístění žlabovek je dáno uloženými sítěmi. Horská vpust bude při dokončovacích pracích opatřena lemem z dlažebních kostek tak, aby se zvýšila efektivita nátoku.

  Šíře vozovky vychází z majetkoprávních vztahů a je zachována.
  Zadáním projektové dokumentace bylo provést rekonstrukci současné komunikace. Při zpracování PD se vychází především z ČSN 73 6110 projektování místních komunikací a TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

  Umístění svodidel je dáno především umístěním komunikace, blíže ke komunikaci svodidla nelze umístit. Jedná se o rekonstrukci, ne o výstavbu nové komunikace.

  Rekonstrukce je specifická tím, že se dodržuje polohové umístění rekonstruovaných objektů a vše se přizpůsobuje již daným podmínkám (sítím, ostatním stavbám, majetkoprávním vztahům).

  Většina připomínek při prvním pohledu laika je místná, avšak při proniknutí a pochopení všech souvislostí i laik musí uznat, že PD je zodpovědně zpracována.

  Neznám stavbu, u které by nedocházelo při realizaci k drobným úpravám.


 • 28. 9. 2017 2:23
  Zdeněk
  Re: cesta spojovací

  Dobrý den
  Z kterého roku je původní dokumentace z které jste vycházeli? za těch X let se nájezdem těžkých strojů a vlivem povětrnostních situace krapet změnila . padající staré svodidla toho důkazem . aby pak nové byli něco platné když se tu furt točí slovo bezpečnost a nebylo to jen na okrasu .
  Při každé projekci se dělají "sondy" sítí aby se vědělo kde přesně jsou . tu se tak nedělo !
  Ohledně propustku - ano když připustíme že tam jsou sítě a musí to být v tomhle uhlu - proč se neupravili (neobjednali) krajní betonové bloky (benešáky) aby dva rohy nezasahovali do komunikace ? to není možné ? každopádně už je to jak je a berme to pozitivně jako "rychlostní šikanu"
  A konečně slavný výjezd z ulice naproti horské vpusti ! neplánovaný zanedbatelný výškový rozdíl u původních žlabovek . Ochota kontrolní arogantní delegace k neuvěření !
  Však proč taky - ani jeden není z této obce a ani žádný zastupitel této části obce nebydlí - lidi je nezajímají ! na údržbě se nepodílí ( za 40 let ani obec ) nikdo to po nich ani nechce ale mohou vyjít alespoň vstříc a ne bezhlavě jít a "ničit" .
  Děkuji a ODPOVĚD JIŽ NECHCI - každý at posoudí a přebere si sám


 • 28. 6. 2017 6:56
  Zdeněk
  cesta spojovací - osvětlení

  Dobrý den . Na cestě spojovací se plánuje vyměnit a vybudovat nové osvětlení .
  Chtěl bych se jen optat : pokud to bude jiný typ - počítá se i s výměnou v ulici od spojovací k lávce ( garáže obce ) ? . je to cca 6 kusů svítidel . at už je lokalita sjednocená a není to takzvaná "každá ves jiná pes"
  děkuji


 • 3. 7. 2017 7:50
  ing. Alice Nováková - starostka - Moderátor
  Re: cesta spojovací - osvětlení

  Odpověď:
  Dobrý den, výměna svítidel veřejného osvětlení v ulici, kterou zmiňujete není součástí stavby veřejného osvětlení na místní komunikaci Spojovací.
  Výměna těchto svítidel je součástí plánované rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, na kterou se v současnosti zpracovává projektová dokumentace.


 • 26. 6. 2017 10:31
  Honza
  Značka pro srandu

  Děkuji za odpověď.Ano neukázněný hovad... v zemědělských strojích na používání komunikace v okolí je samozřejmostí ale zkracovat si tím cestu Ještětic ?to není moc v okolí nemluvě o tom že to udává i dodatková značka.O sítí a hraní.Byl pouze názorný příklad který udává (povoluje) zákon a poukazoval jsem na to jak je situace vážná a zóna vytížená.Když je zákaz a nejedu si ke svému pozemku tak tam snad nesmím!!! Poďme se domluvit a na týden udělat objižku kolem vás paní starostka bydlet pod cestou k Lukavci tak se zblázníte !!!


 • 27. 6. 2017 12:51
  ing. Alice Nováková - starostka - Moderátor
  Re: Značka pro srandu

  Dobrý den pane Honzo, bydlím pod cestou na Lukavici a přestože tam jede jenom část vozidel, která projíždějí kolem nás, souhlasím s Vámi, že situace je neúnosná. Věřím, že po nabytí účinnosti VPS s městskou policií dojde k jejímu zlepšení.


 • 18. 6. 2017 22:16
  Honza
  Značka pro srandu

  Dobrý den,chtěl bych se optat na funkčnost dopravní (zákazové) značky z obytné zóny na Lukavici.Absolutně nikdo jí nerespektuje a tím pádem je i obytná zóna (podle zákonů) pro srandu.Nedokážu si představit nechat si děti hrát na silnici třeba s nataženou sítí například na volejbal,to než ji natáhnou můžou ji zase uklízet protože přiletí nějakém blázen co je ještě vyhubuje.Například v jedném nejmenovaném městě nedaleko je fotobuňka co vyfotí každé auto v zákazu předá PČR a ta to vyřeší.Dnes už tam nevjede nikdo.Kde je tedy problém u nad ? O stále ničející cestě bezohledných těžkých traktoru z Lukavice už nemluvím!!!(byla mě do očí slíbená náprava a oprava děr v celé ulici !!! Huba mě byla zalepena a stále se nic neděje


 • 23. 6. 2017 8:00
  ing. Alice Nováková - starostka Obce Kvasiny - Moderátor
  Re: Značka pro srandu

  Dobrý den,
  jedna věc jsou dopravní značky a druhá věc je kontrola jejich dodržování. Dopravní značení má svůj význam a bez něho by byla situace ještě horší. Kontrola dodržování pravidel silničního provozu je na policii. Přestože opakovaně žádám policii o kontrolu dodržování silničních pravidel v této části obce, neděje se tak v potřebné míře. Na posledním ZO jsme schválili veřejnoprávní smlouvu s Městem Rychnov n. Kn. na služby městské policie, která byla tento týden schválena také v Zastupitelstvu Města Rychnova n. Kn.. Věřím, že se situace s nástupem Městské policie RK zlepší.

  V souvislosti s částí Vašeho dotazu týkající se PČR jsem dostala následující odpověď:
  "Navrhované řešení pomocí předávání záznamu policii není optimální a ani vhodná varianta řešení. Je to totiž varianta zdlouhavá, neefektivní a byrokraticky náročná s nejistým výsledkem. Za uvedené porušování zákazu vjezdu totiž nejde řešit provozovatel vozidla obdobně jako třeba u překračování rychlosti nebo porušování zákazu stání a zastavení, ale vždy se musí určit konkrétní pachatel tedy řidič a to bývá problém. V zájmu efektivity a bezprostředního účinku je nutno věc řešit přímo na místě a okamžitě po spáchání dopravního přestupku. Pokud vím, tak tím se i policie v rámci své činnosti zabývá. Je nutno, aby jste do tohoto procesu maximálně zahrnuli zejména výkon plánovaného nasazení obecní policie, která je zde právě za podobným účelem zřizována a to zejména k řešení všech negativních jevů, vyvolaných činností a nekontrolovaným rozvojem průmyslové zóny.
  Nerozumím otázce, proč by si měli děti hrát na silnici, byť v obytné zóně, potažmo tam natahovat sítě pro volejbal nebo tenis přes cestu. Na takové účely jsou snad vhodnější plochy: hřiště, zahrady, louky v okolí, kterých je mimochodem v daném prostoru dost a ne vozovka pozemní komunikace. K takovému účelu zde snad obytná zóna nebyla zřizována. A k závěrečné poznámce o těžkých traktorech na dotčené pozemní komunikaci uvádím, že pokud vím, tak právě pro ně byla dotčená pozemní komunikace mezi obcemi Lukavice a Kvasiny rekonstruována a počítalo se zde s provozem i rozměrných zemědělských strojů. Pokud se nemýlím, byla uvedená akce provedena pozemkovým fondem a je určena zejména pro dopravní obslužnost a zemědělské využití všech dotčených zemědělských pozemků v oblasti."

  Místostarosta Ing. Ivan Ešpandr: "Co se týká opravy komunikace, obec plánuje v létě opravovat díry na komunikacích v celé obci, tedy i v uvedené ulici. "


 • 14. 6. 2017 14:32
  Rudolf Kluger
  VAL

  Slovo úřadu - Tato rubrika slouží pro snadný a rychlý písemný kontakt občanů s Obecním úřadem. Dotaz jsem psal 4.6.2017, což je 10 dnů. Co tedy znamená snadný a rychlý kontakt? Kluger R.


 • 19. 6. 2017 8:05
  Ing. Alice Nováková - starostka - Moderátor
  Re: VAL

  Dobrý den,
  omlouvám se za prodlevu s odpovědí, byla jsem na dovolené. Jednání bylo vyvoláno Obcí Kvasiny, protože všechna dosud konaná jednání byla pouze s vlastníky pozemků. Jednalo se o veřejnou diskusi k rozšíření průmyslové plochy za valem a valu samotnému, na které byli pozváni všichni občané obce. Veřejná diskuse byla v termínu před jednáním zastupitelstva, na kterém se měla projednávat Změna č.1 Územního plánu, ve které jsou tyto plochy (průmysl+val) obsaženy a ke které byly podány námitky právě proti výstavbě valu. Bez vydání Změny č.1 nemůže být val realizován.


  --
  Ing.Alice Nováková


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Celá záležitost byla konzultována s.p. A. Dostálem (který pro obec zajišťuje údržbu el. a veř. osvětlení) a po zjištění, že el. sloup je v majetku ČEZU byla tato událost nahlášena  

Návštěvnost stránek

292930