Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Návštěvní kniha

Informace k rubrice Návštěvní kniha

Tato rubrika slouží pro snadný a rychlý písemný kontakt občanů s Obecním úřadem.
Uvádějte proto prosím Vaše jméno a adresu e-mailu, jinak na texty zprávy nebudeme reagovat.

 

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 30. 9. 2011 12:40
  Pavla Myšáková, referentka OÚ - Moderátor

  Dobrý den,
  samozřejmě, že si KD nebudou moct pronajmout „děcka“ jak píšete. Jestli bude stanoven správce či nájemce KD rozhodne zastupitelstvo obce. V případě vypsání výběrového řízení budeme občany dostatečně informovat na úřední desce i na internetových stránkách.
  Co se týká internetových stránek, na jejich doplňování se stále pracuje. Pokud máte nějaké připomínky či náměty pošlete mi je na adresu podatelna@obec-kvasiny.cz.
  Jaká je náplň práce starosty a místostarosty víte, myslím, z vlastní zkušenosti moc dobře. Takže musíte vědět, že moc času na rozepisování se na stránkách obce není. Jestli Vás, či kohokoli jiného, zajímá něco konkrétního, všechny Vás srdečně zvu na zasedání ZO nebo nás můžete přijít navštívit přímo do kanceláře obce. Zasedání jsou veřejná, ale účast občanů z obce je bohužel až žalostně malá. K rozvoji obce může svými náměty či připomínkami přispět každý, ale jak se mi zdá, pouze kritizovat je zřejmě jednodušší.
  Ještě k rozpočtu obce. Když obci hrozí vrácení 10-ti miliónové dotace za nedořešenou akci z minulého vedení, tak si myslím, že by nebylo zrovna moudré pouštět se do nějakých větších akcí.
  Přeji všem pěkný slunečný den.


 • 30. 9. 2011 10:05
  Pavel
  obec

  To se nám to pěkně rozkecalo, každý má možnost se vyjádřit a to je dobře. Jenom je škoda, že tuto možnost využívá stále málo zájemců. Máte již změněny údaje na liště Obecní úřad, ale stále postrádám něco z náplně práce starosty, místostarosty a výbor pro rozvoj obce nemají ve svých oddílech nic napsáno, jak teda plní úkoly?
  Něco k tomu KD pokud se obec rozhodne dotovat jeho provoz, tak vlastně vytvoří bezkonkurenční prostředí, protože tam z akcí půjde tržba za pořádajícím subjektem a náklady ponese obec. Takto by chtěl fungovat určitě každý podnikatel jen brát ale nedávat, věřím, že si to obec pohlídá, má tam od toho finanční i kontrolní výbor a určitě bude chtít do rozpočtu nějaké peníze, když ty co se jí nabízejí z nové firmy na výrobu vrtulníků, tak zásadně odmítla. Ještě že pokladna není bezedná a peníze z loňského hospodaření minulého zastupitelstva pomalu docházejí. No pokud se ale nebude v obci nic dělat, tak ono to na výplaty stačit bude. Tak vám přeju do posledního Q hodně úspěchů a dobře připravený rozpočet na rok 2012.


 • 30. 9. 2011 0:35
  RUZS
  Výběrové řízení 2

  a tak kdyby byla možnost pronájmu KD pouze na kulturní akce tak za to stejně musí někdo zodpovídat nějaký správce nebo prostě provozní celého KD přece není to až tak malý objekt. Protože to by si tam pak mohli říct že si tam "Děcka" udělaj kulturní akci a po té akci by se taky mohlo stát, že by se to mohlo znovu zavřít jak by to bylo zdevastované. Tak že, nevím jakým způsoben to chcete dál řešit. A ještě bude VŘ i třeba na obecní vývěsce popř. na internetu...???


 • 27. 9. 2011 16:56
  Marie Lichá
  letiště

  Když je to takový problém udělat letiště u cesty přes pole do Lukavice, tak ať se udělá jinde v Kvasinách. Slyšela jsem, že panu Kultovi by se líbilo pod Slavěnkou. Letadla by potom nalétávala na horní Kvasiny a už by nebyl problém. Když je to pro Kvasiny tak výhodné škoda to nevyužít.


 • 26. 9. 2011 10:24
  Pavla Myšáková, referentka OÚ - Moderátor

  Dobrý den, výběrové řízení na KD zatím vypsáno nebylo. Obec Kvasiny zvažuje také možnost pronajímájí KD pouze na kulturní akce.


 • 24. 9. 2011 15:38
  Martin Mihulka
  Z7-4

  Ten článek je tam daný taky z toho důvodu aby se tady napsalo co se změnilo a jaké špatné rozhodnutí provedlo 8hlasy nezávislé zastupitelstvo.Ten článek nebyl veden na P.Brandejse.Co se týka oslav hasičů a různých akcí je smutné že někteří z řad nezávislých nechtějí aby se na nás přijeli podívat jak poslanci nebo senátor zvolení za náš kraj či okres.Výborná reklama a podpora Obce!


 • 23. 9. 2011 22:04
  RUZS
  Výběrové řízení

  Dobrý den chtěl bych se zeptat, jak to vypadá s výběrovým řízením na KD v Kvasinách, zda nějaké už probíhá nebo ještě neproběhlo, a popřípadě kde se dá třeba přihlásit na VŘ. Děkuji RUZS


 • 22. 9. 2011 10:13
  Pavel
  Z7-4

  Na článek je už pozdě,(sice je datován 19.9.2010?) zastupitelé si odhlasovali (8 hlasy?!), že ta ploha v ÚP nebude, takže se vracet o rok zpět je zbytečné co se stalo nedá se odestát. Nevím proč mluvíte pořád o p. Brandejsovi co má dělat, když na obci není ve vedení ani jeho hlas mezi těmi v čele není slyšet. Proč by se měl snažit tvořit smlouvu s p. Kultem, když od toho je vedení obce, které ji prokazatelně nechce. Viz usnesení OZ. Je ale velmi podstatné co jste o možnostech a nabídce firmy, která má zájem podnikat v Kvasinách napsal, protože na obci asi o těchto věcech nevědí, ani nemají zájem se jít na výrobu těchto vrtulníků podívat. Všechny zdraví exstarosta Ulrich. ps. není dobré pěkné věci házet do kanálu.


 • 15. 9. 2011 13:17
  Janek B.

  Nevíte. kdo má http://www.vase-kosmetika.cz/Dekorativni-kosmetika/Tvar/Rozjasnujici-perly-na-tvar-22-g ?? Díky za info.


 • 14. 9. 2011 20:05
  Martin Mihulka
  info

  Všem členům Zastupitelstva
  Obce K v a s i n y

  V Hradci Králové dne 19.09.2010

  Vážení zastupitelé,

  dne 9. září 2010 jsem Vám rozeslal svoji „senátorskou supliku“, v níž jsem se zastal občanů, kteří mne o to požádali. Tento můj dopis vyvolal podrážděnou reakci jednoho z Vás, jmenovitě Ing. Václava Brandejse, který mne konfrontačně vyzval ke změně mého stanoviska s tím, že vyvinul nepatřičný nátlak na Vás zastupitele. Osobně si nejsem žádného nátlaku vědom – a pokud si někdo takto vyložil mé trestně právní upozornění na příp. trestní odpovědnost zastupitelů obce coby úřední osoby, šlo o obecné připomenutí inkriminovaných ustanovení Trestního zákoníku, vztahujících se na zastupitele, kteří při výkonu své funkci porušili zákon. Nikoho jsem jmenovitě neosočil a ani nepopsal konkrétní případ. Šlo tedy o "obecné sdělení" obecním zastupitelům.

  Berte proto, prosím, i tento můj dopis pouze jako reakci na dopis pana zastupitele Ing. Václava Brandejse, v němž měl jmenovaný snahu dokázat, že o problematice ÚP Kvasiny a investičním záměru společnosti UpSolution s.r.o. nic nevím a podlehl jsem argumentaci úzké skupiny obyvatel. Tvrdí totiž mj., že právě on se zastává většiny obyvatel Vaší obce a vyjadřuje jejich názor.


  Dovolím si tímto ve stručnosti reagovat na několik tvrzení pana zastupitele:

  Pan zastupitel se například ptá: „Které „všechny dostupné podklady“ jsem prostudoval před rozesláním svého dopisu?“.
  K tomu uvádím, že můj asistent Roman Wimmer nastudoval desítky materiálů týkajících se Územního plánu obce Kvasiny, Posouzení vlivu na životní prostředí atd., které získal z oficiálních internetových stránek města Rychnov nad Kněžnou a připravil pro mě analýzu.

  Pan zastupitel dále tvrdí, že ho s peticí nikdo neoslovil. Pak jako radní zřejmě neví, co se na Obecním úřadu v Kvasinách děje, když vyjádření nesouhlasu občanů s návrhem ÚP bylo úředně převzato dne 2. července 2010.

  Panu zastupiteli údajně není známo, že by orgány ochrany životního prostředí měly proti kritizovanému záměru námitky. Já jsem se ve své suplice ale nevyjadřoval k záměru, nýbrž ke stanoviskům orgánů ochrany životního prostředí, která byla v některých případech negativní k návrhu ÚP. Jednalo se například o nově vymezenou lokalitu Z8-1 na níž odbor životního prostředí MÚ v Rychnově nad Kněžnou v uvedeném rozsahu nedoporučil rozšíření průmyslové zóny.


  Protože jako právník respektuji jednu základních právních procesních zásad: „Audiatur et altera pars“, tedy „Budiž slyšena i druhá strana“, písemně jsem komunikoval s panem Luborem Kultem, jednatelem společnosti UpSolution s.r.o., který rovněž zareagoval na můj předchozí dopis. Z této naší korespondence a rozhovoru mého asistenta mohu shrnout sliby společnosti UpSolution s.r.o. pro obec Kvasiny takto:

  Přímým přínosem Kvasin jsou investice do infrastruktury, která bude navazovat na stávající a bude využita pro napojení našeho uvažovaného areálu na inženýrské sítě Kvasin.

  Lze dohodnout pravidelné subvence obci předem definovaným procentem z obratu společnosti, vše je pouze otázkou dialogu a smyslu plných návrhů.

  Dalším přínosem jsou již zmiňovaná pracovní místa, která jsou mezi 20-50 lidmi různých profesí s velmi nadstandardním ohodnocením.

  Vybudování dětské hřiště „Tomovy parky“, veřejné akce pro děti i dospělé, drakiáda apod.

  Z důvodu obavy ze splachu z této plochy lze uvažovat o vybudování dalších retenčních ploch a přepadů, který zamezí rychlému pohybu vodní masy směrem k obytným domům.

  Plocha bude provozována se statutem neveřejné přistávací plochy na které nikdy nebudou provozovány noční lety ani lety o víkendech a o svátcích a provoz nikdy nepřekročí povolený hygienický limit.

  Já se ptám - a je pro mne zcela nepochopitelné, proč vedení Vaší obce a především pan Ing. Václav Brandejs, který si písemně vyžádal další doplňující informace od pana Lubora Kulta, do dnešního dne nespecifikovalo konkrétní a závazné podmínky smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Kvasiny a UpSolution s.r.o.

  Jasné a podstatně konkrétnější znění těchto příslibů by zajisté pomohlo zastupitelům ve správném rozhodnutí tak, aby mohli podle svého nejlepšího svědomí hájit zájmy občanů.

  Současná situace je taková, že v případě schválení územního plánu bude plocha Z7-4 určena jako „Plocha určená pro montáž bezpilotních letadel“ a posléze jakýkoliv subjekt (nejenom UpSolution s.r.o.) si zde může v budoucnosti vystavět montážní halu i proti přání občanů… .


  Vážení členové zastupitelstva,

  berte, prosím, tento můj „dopis“ jako doplnění, resp. upřesnění, mé „senátorské supliky“, tedy senátora z Vašeho volebního obvodu, který se snaží hájit zájmy většiny občanů – a věřím, že rozhodnete, co je pro většinu občanů Vaší obce přínosnější, zdravější a bezpečnější.
  Moje trestně právní připomenutí v žádném případě nepovažujte za nátlak, ale za pouhé upozornění na trestní odpovědnost těch úředních osob, které by zneužily svého postavení v neprospěch většiny občanů obce. Za případnou pohrůžku může můj předchozí dopis považovat pouze ten, který by vědomě naplnil některou ze skutkových podstat mnou zmíněných trestných činů – a chci věřit, že Vás se to netýká. Rovněž tímto nemíním jakkoliv ovlivňovat volby do zastupitelstva Vaší obce.

  Znovu Vás proto prosím, abyste pečlivě zvážil, co je pro občany Vaší obce nejpřínosnější, nejvhodnější i nejvýhodnější a také nejbezpečnější, a to ze všech možných aspektů. Jak jsem zjistil, obě „protistrany“ tvrdí, že za nimi stojí naprostá většina občanů. To já skutečně nejsem schopen posoudit, zvláště když vedení Vaší obce mi dosud nikdy neumožnilo se seznámit s občany obce ani s Vámi.

  Těším se proto na případné setkání s Vámi – snad již v klidnější a přátelštější atmosféře.

  Pro nedostatek času posílám tento svůj dopis e-mailovou poštou na mně známé adresy, tj. starostovi Vaší obce, zastupiteli V. Brandejsovi, zástupci petentů a L. Kultovi z UpSolution s.r.o. – a pana starostu, popř. i pana zastupitele, prosím o jeho „veřejně“ přečtení na jednání zastupitelstva obce. Dnešním dnem obsah i tohoto dopisu zveřejňuji na svých webových stránkách: www.miroslavantl.cz.


  Váš senátor

  JUDr. Miroslav Antl


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Celá záležitost byla konzultována s.p. A. Dostálem (který pro obec zajišťuje údržbu el. a veř. osvětlení) a po zjištění, že el. sloup je v majetku ČEZU byla tato událost nahlášena  

Návštěvnost stránek

292930