Obec Kvasiny
ObecKvasiny

Obec Kvasiny
Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny

+420 724 179 776

podatelna@obec-kvasiny.cz

Po: 8.00-17.00
Út: 8.00-15.00
St: 8.00-17.00
Čt: 8.00-15.00

Optická síť obce

Obec Kvasiny aktuálně realizuje výstavbu optické sítě. Po optické síti domácnosti získají zejména možnost připojit se k rychlému a stabilnímu internetu. Ale představivosti se v oblasti poskytování služeb po optických vláknech meze nekladou. Poskytovatelé budou moci nabízet například televizní přenosy, nebo i další druhy služeb.

Mikrotrubičky

Mikrotrubičky jsou základním stavebním kamenem optické sítě. Mikrotrubičky jsou ochranné prvky zpravidla vyrobené z polyetylenu a mají ruzné rozměry. V Kvasinách jsou použity jak na páteř tak na přípojkové části stejné mikrotrubičky a to zodolněné mikrotrubičky 12/8 (vnější/vnitřní rozměr v milimetrech). Mikrotrubičky se sdružují do "svazků mikrotrubiček".

Páteř a přípojka

Páteřní vedení, pateřní spoj, pateřní síť, nebo zkráceně páteř, je označení pro sdílené vedení optické sítě (pojem páteř je používán i v jiných druzích sítí). Jednodušeno řečeno, páteř je část sítě, kterou využívá více uživatelů. Naopak oproti tomu, připojka je část sítě, kterou obvykle využívá pouze jeden klient (dům, byt nebo jiná jednotka).

Je možné mikrotrubičky pokládat do země?

Zodolněná trubička 12/8 je vhodná k pokládání přímo do země. Je tedy možné ji uložit přímo do výkopu s patřičným obsypem (kameny nebo jiné ostré předměty mohou trubičku poškodit), pokud není použit obsyp je vhodné trubičku umístit do ochranné trubky.

Lze mikrotrubičky spojovat?

Spojení mikrotrubiček je poměrně jednoduché a levné. Mikrotrubičky lze spojovat pomocí speciálních spojek, prakticky bez vlivu na kvalitu vedení. Spojovat lze mikrotrubičky se stejným vnitřním průměrem, je třeba použít správnou spojku. Trubička 12/8 je možné spojit s další trubičkou 12/8, ale taky například s nezodolněnou trubičkou 10/8, pokud je použita správná spojka. 

Kdo mikrotrubičky vlastní?

Vlastníkem mikrotrubiček, určených pro provoz páteře je vždy Obec Kvasiny. Vlastník přípojky se dělí podle toho zda je část přípojky veřejná, nebo soukromá. Trubičku na veřejné části přípojky vlastní a realizuje Obec Kvasiny (jedná se o část přípojky, která NENÍ na pozemku připojované jednotky). Trubičku na soukromé části přípojky vlastní a realizuje (na svoje náklady) vlastník pozemku.

Kdo zodpovídá za mikrotrubičku?

Za mikrotrubičku zodpovídá vlastník. Za páteřní část mikrotrubiček a za veřejnou část přípojek zodpovídá Obec Kvasiny a za soukromou část přípojky pak vlastník pozemku (vlastník přípojky).

Kde mohu koupit trubičky?

Trubičky můžete nakoupit u nekterých prodejců elektromaterálu, nebo u prodejců specializujících se na sítě. Mikrotrubičky (včetně spojek) je také možné nakoupit na internetu. Cena mikrotrubičky se pohybuje (dle požadované délky a typu) od 6 do 20 Kč za metr.

Kde a jak mám trubičku ukončit?

Ukončení mikrotrubičky je realizováno speciální zátkou, obdoba spojky. Ukončení je také možné provést zaizolováním například elektrikářskou páskou, vždy je nutné zamezit vniku prachu, vlhosti a jiným nežádoucím předmětům. Ukončení trubičky je vhodné provést uvnitř domu ve zdi například v elektrické krabici KU68.

Když mám mikrotrubičku, mám internet?

Ne, do mikrotrubičky je nutné "zafouknout" nebo "zasunout" optické vlákno. Více informací naleznete v záložce Optické vlákno.

Jak hluboko v zemi je třeba trubičky ukládat?

Trubičky se obvykle ukládají 50-80cm do země. Nejsou ovšem náchylné na promrznutí a jedná se o ochranu proti mechanickému poškození. Pokud není možné provést uložení takto hluboko, je možné trubičku položit méně hluboko a opatřit ji další ochranou, například další ochrannou trubkou nebo přebetonováním. Mechanické poškození (například překopnutí) je nejčastější porucha na optické síti. Jiná poškození nejsou obvyklá.

Optické vlákno

Optické vlákno je většinou skelné vlákno, po kterém je posílán světelný signál, který je nosičem dat. S ohledem na to, že nosným prvkem je světlo, je výhodou vysoká rychlost a možnost posílat signál na dlouhé vzdálenosti bez nutnosti posilovače a jakéhokoliv zdroje energie po trase (na začátku a konci vedení aktivní prvky vyžadují napájení).

Optický kabel

Optický kabel je sdružení více optických vláken obalených ochranným prvkem a obvykle opatřený nosným prvkem. Obvykle je počet vláken v optickém kabelu násobkem čísla dva (vyjmečně je i jen jednovláknový kabel). Pro příklad existují kabely 1-vláknové, 2-vláknové, 4-vláknové, 12-vláknové, nebo třeba 64-vláknové. Všechny vyjmenované kabely je možné zafouknout do trubiček 12/8. Optický kabel se většinou zafukuje, nebo na krátké vzdálenosti i mechanicky zasouvá do mikrotrubiček.

Kolik vláken je potřeba k připojení jedné jednotky?

Jedno nebo dvě vlákna dle typu připojení. Je možné využít připojení po jednom vláknu (tzv. simplex), nebo po dvou vláknech (tzv. duplex).

Proč bych mohl potřebovat více vláken?

Pro více bytových jednotek, nebo například pro zálohované připojení (pro více poskytovatelů je zapotřebí více vláken). Obvykle bude Obec Kvasiny zafukovat dvě vlákna pro jednu jednotku, více vláken bude možno zafounout na základě individuální dohody. Obvykle není třeba využívat více než dvě vlákna.

Je možné vlákna spojovat/napojovat?

Spojení vláken je možné pouze za pomocí speciálního druhu sváření, nebo po navaření speciálních konetorů. Svářečka na optické kabely je velmi drahý přístroj a za každý svár jsou účtovány nezanedbatelné poplatky. Obecně lze říci, že spojení optického vlákna je velmi složité a nákladné. V případě svařování je také nutné mít nekde připřavenou rezervu kabelu, nebo je nutné provést spoje dva. Každý spoj má negativní vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Z těchto důvodů je pravděpodobné, že v případě opravy klientské přípojky bude výhodnější a levnější zafouknout celou přípojku znovu, než připojku napojovat.

Kdo bude vlastnit a platit optická vlákna?

Optická vlákna ať už páteřní, nebo vlákna v přípojce veřejné nebo i v přípojce soukromé bude vlastnit Obec Kvasiny. První zafouknutí dvou vláken bude hradit pro každou jednotku vždy Obec Kvasiny. Více vláken bude doplácet v celé délce žadatel.

Kdo bude zodpovídat za vlákna?

Za vlákna bude vždy v daném místě zodpovídat vlastník TRUBIČKY. V praxi to znamená, že při poškození pateřní sítě nebo veřejné části přípojky zodpovídá za opravu Obec Kvasiny. Pokud dojde poškození vlákna v míste kde je položená soukromá mikrotrubička, je celá oprava v režii majitele trubičky, tedy majitele nemovitosti.

Jakou má optika životnost?

Optická vlákna mají životnost přesahující 30 let. Mikrotrubička pak více než 50 let, některé zdroje uvádějí i 100 let. Optikcká vlákna se zafukují a to je v tomto případě velkou výhodou, v případě že dojde k poškození, nebo po nějaké době "opotřebení" je možné jednoduše zafouknout vlákno nové.

Vlastník sítě

Vlastníkem mikrotrubiček v místě pateřní sítě a veřejné části přípojek bude Obec Kvasiny, vlastníkem mikrotrubiček v místě soukromé části přípojek bude vlastník nemovitosti. Vlastníkem vláken bude vždy Obec Kvasiny

Provozovatel sítě

Provozovatelem optické sítě v obci Kvasiny bude Obec Kvasiny.

Poskytovatel služeb

Poskytovatelem služeb (zejména internetu, ale i dalších služeb dle nabídky) budou obvykle soukromoprávní společnosti, poskytovatelé internetu, televize či dalších služeb.

Bude pouze jeden poskytovatel?

Ne, majitel nemovitosti, klient, si bude moci vybrat poskytovatele na základě nabízených služeb. Všichni poskytovatelé budou mít stejné podmínky a proto bude pouze na poskytovateli a na klientovi, na jakých podmínkách se navzájem domluví.

Mohu změnit posktovatele?

Ano, Obec Kvasiny nereguluje přechody mezi poskytovateli. Možnost změnit posktovatele zálěží pouze na Vaši dohodě se stávajícím poskytovatelem. Proto DOPORUČUJEME neuzavírat dlouhé smlouvy a nezavazovat se k dlouhým povinnostem z těchto smluv.

Jsem poskytovatel, mohu poskytovat internet v Kvasinách?

Ano, umožníme provozování služeb na naší síti v případě splnění podmínek "Podmínky pro poskytování služeb po optické síti obce Kvasiny". Pro více informací kontaktujte Obecní úřad Kvasiny.

Je možné po optice nabízet pouze internet?

Po optice je možné nabízet internet, ale i spoustu dalších služeb. Mezi další služby patří kabelová televize, telefonie, ale pomocí optických vláken je možné poskytovat i další digitalní služby. V tomto ohledu se představivosti meze nekladou.

Jakou rychlost nabízí optika?

Rychlost je závislá na poskytovateli internetu. Optika jako taková ma limity vysoko nad běžnými výkony internetového připojení. Očekávaná rychlost "nejobyčejnějšího" a také nejlevnějšího připojení je cca 30Mb/s až 100Mb/s, v případě zájmu budou mít poskytovatelé možnost poskytovat služby s rychlostí i více než 1Gb/s, vyšší rychlost bude obvykle znamenat vyšší cenu.

Jaká bude cena optického připojení?

Obec Kvasiny nemá v plánu regulovat cenu připojení, bude však dbát na rovnost mezi poskytovateli, ale i mezi klienty. Obec Kvasiny bude za poskytnutí vlákna účtovat pravděpodobně 100 Kč za přípojku/za každý měsíc. Další peníze budou účtovat poskytovatelé dle výběru klienta (v očekávání jsou nejlevnější tarify od 300 Kč/měsíc, ale může to být i více i méně)

Kde bude optika budována?

Obec Kvasiny má vypracovaný projekt, který počíta s přípojením každého čísla popisného. Pro nově budované lokality je počítáno s rezervami v rámci páteřních rozvodů. Obecně je možné říci, že budou připojovány jednotky podle zájmu a složitosti připojení.

Kdo může být připojen ihned?

V první fázi mohou být připojeny jednotky, které mají dokončeny jak soukromou tak veřejnou část přípojky. V dalších fázích budou připojovány jednotky, které budou v dostupné vzdálenosti a budou mít zájem se připojit a v posledních fázích budou připojovány jednotky, které jsou k dokončení nejsložitější. Pro ilustraci byl vytvořen soupis čísel popisných, která byla rozdělena do čtyř skupin 1 - lehce připojitelné, 2 - připojitelné, 3 - těžce připojitelné, 4 - velmi těžce připojitelné.

Jak zjistit v jaké kategorii jsem?

Proto jsme pro Vás připravili jednoduchou aplikaci, která Vám na základě čísla popisného zobrazí obtížnost připojení.

Aplikace zjišťující obtížnost připojení

Seznam všech čísel popisných není dokončen. Pokud Vaše číslo popisné není nalezeno pomocí aplikace, dejte nám ještě čas Vaše číslo doplnit. Obecně lze říci, že všechna lehce připojitelná místa již v aplikaci zavedená jsou.

 

Kdy budou jednotky připojovány?

Aktuálně připravuje zafouknutí většiny páteřní sítě.

Kategorie 1 - Lehce připojitelné - tuto kategorii bude možné připojovat po zafouknutí páteřní sítě. Máme v plánu první připojování ještě v letošním roce. U této kategorie bude více záležet na zájmu klienta, z naši by mělo být brzy vše připravené.

Kategorie 2 - Připojitelné - bude možné připojovat po drobných výkopových pracech, zde bude třeba součinnost zájemce i obce. Tato místa by mohla být připojována v roce 2022.

Kategorie 3 - Těžce připojitelné - u těchto přípojek závisí ralizace na jiné akci, rekonstrukce komunikace, dostavba veřejného osvětlení, dostavba kanalizace a další. Při realizaci těchto akcí bude realizována i pokládka optické sítě.

Kategorie 4 - Velmi těžce připojitelné - pokud spadáte do této kagorie, je pravděpodobné, že vaše přípojka vyžaduje výkopové práce v komunikaci nebo protlak pod komunkací, který prozatím nebyl zahrnut do investičních plánů obce a proto není možné zjistit očekávaný termín připojení.

Informace o termínech nejsou nijak závazné. Vše bude záležet na průběhu stavebních prací, zájmu občanů a rozhodnutí Zastupitelstva obce Kvasiny.

Máte-li jinou otázku, napište emailový dotaz na adresu mistostarosta@obec-kvasiny.cz, a odpovíme Vám jak nejlépe umíme a v případě hromadného zájmu doplníme odpověď zde na webových stránkách.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 1 2
1
3

Datum a čas

Dnes je pátek, 17. 9. 2021, 21:28:28

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download

Dodávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky