Obec Kvasiny
ObecKvasiny

Obec Kvasiny
Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny

+420 724 179 776

podatelna@obec-kvasiny.cz

Po: 8.00-17.00
Út: 8.00-15.00
St: 8.00-17.00
Čt: 8.00-15.00
Polední pauza 11:00 - 12:00

Podrobné informace

Obec Kvasiny aktuálně realizuje výstavbu optické sítě. Po optické síti domácnosti získají zejména možnost připojit se k rychlému a stabilnímu internetu. Ale představivosti se v oblasti poskytování služeb po optických vláknech meze nekladou. Poskytovatelé budou moci nabízet například televizní přenosy, nebo i další druhy služeb.

Mikrotrubičky

Mikrotrubičky jsou základním stavebním kamenem optické sítě. Mikrotrubičky jsou ochranné prvky zpravidla vyrobené z polyetylenu a mají různé rozměry. V Kvasinách jsou použity jak na páteř tak na přípojkové části stejné mikrotrubičky a to zodolněné mikrotrubičky 12/8 (vnější/vnitřní rozměr v milimetrech). Mikrotrubičky se sdružují do "svazků mikrotrubiček".

Páteř a přípojka

Páteřní vedení, páteřní spoj, páteřní síť, nebo zkráceně páteř, je označení pro sdílené vedení optické sítě (pojem páteř je používán i v jiných druzích sítí). Zjednodušeně řečeno, páteř je část sítě, kterou využívá více uživatelů. Naopak oproti tomu, přípojka je část sítě, kterou obvykle využívá pouze jeden klient (dům, byt nebo jiná jednotka).

Je možné mikrotrubičky pokládat do země?

Zodolněná trubička 12/8 je vhodná k pokládání přímo do země. Je tedy možné ji uložit přímo do výkopu s patřičným obsypem (kameny nebo jiné ostré předměty mohou trubičku poškodit), pokud není použit obsyp je vhodné trubičku umístit do ochranné trubky.

Lze mikrotrubičky spojovat?

Spojení mikrotrubiček je poměrně jednoduché a levné. Mikrotrubičky lze spojovat pomocí speciálních spojek, prakticky bez vlivu na kvalitu vedení. Spojovat lze mikrotrubičky se stejným vnitřním průměrem, je třeba použít správnou spojku. Trubička 12/8 je možné spojit s další trubičkou 12/8, ale taky například s nezodolněnou trubičkou 10/8, pokud je použita správná spojka. 

Kdo mikrotrubičky vlastní?

Vlastníkem mikrotrubiček, určených pro provoz páteře je vždy Obec Kvasiny. Vlastník přípojky se dělí podle toho zda je část přípojky veřejná, nebo soukromá. Trubičku na veřejné části přípojky vlastní a realizuje Obec Kvasiny (jedná se o část přípojky, která NENÍ na pozemku připojované jednotky). Trubičku na soukromé části přípojky vlastní a realizuje (na svoje náklady) vlastník pozemku.

Kdo zodpovídá za mikrotrubičku?

Za mikrotrubičku zodpovídá vlastník. Za páteřní část mikrotrubiček a za veřejnou část přípojek zodpovídá Obec Kvasiny a za soukromou část přípojky pak vlastník pozemku (vlastník přípojky).

Kde mohu koupit trubičky?

Trubičky můžete nakoupit u vybraných prodejců elektromateriálu, nebo u prodejců specializujících se na sítě. Mikrotrubičky (včetně spojek) je také možné nakoupit na internetu. Cena mikrotrubičky se pohybuje (dle požadované délky a typu) od 6 do 20 Kč za metr.

Kde a jak mám trubičku ukončit?

Ukončení mikrotrubičky je realizováno speciální zátkou, obdoba spojky. Ukončení je také možné provést zaizolováním například elektrikářskou páskou, vždy je nutné zamezit vniku prachu, vlhkosti a jiným nežádoucím předmětům. Ukončení trubičky je vhodné provést uvnitř domu ve zdi například v elektrické krabici KU68.

Když mám mikrotrubičku, mám internet?

Ne, do mikrotrubičky je nutné "zafouknout" nebo "zasunout" optické vlákno. Více informací naleznete v záložce Optické vlákno.

Jak hluboko v zemi je třeba trubičky ukládat?

Trubičky se obvykle ukládají 50-80cm do země. Nejsou ovšem náchylné na promrznutí a jedná se o ochranu proti mechanickému poškození. Pokud není možné provést uložení takto hluboko, je možné trubičku položit méně hluboko a opatřit ji další ochranou, například další ochrannou trubkou nebo přebetonováním. Mechanické poškození (například překopnutí) je nejčastější porucha na optické síti. Jiná poškození nejsou obvyklá.

Optické vlákno

Optické vlákno je většinou skelné vlákno, po kterém je posílán světelný signál, který je nosičem dat. S ohledem na to, že nosným prvkem je světlo, je výhodou vysoká rychlost a možnost posílat signál na dlouhé vzdálenosti bez nutnosti posilovače a jakéhokoliv zdroje energie po trase (na začátku a konci vedení aktivní prvky vyžadují napájení).

Optický kabel

Optický kabel je sdružení více optických vláken obalených ochranným prvkem a obvykle opatřený nosným prvkem. Obvykle je počet vláken v optickém kabelu násobkem čísla dva (vyjímečně je i jen jednovláknový kabel). Pro příklad existují kabely 2-vláknové, 4-vláknové, 12-vláknové, nebo třeba 64-vláknové. Všechny vyjmenované kabely je možné zafouknout do trubiček 12/8. Optický kabel se většinou zafukuje, nebo na krátké vzdálenosti i mechanicky zasouvá do mikrotrubiček.

Kolik vláken je potřeba k připojení jedné jednotky?

Jedno nebo dvě vlákna dle typu připojení. Je možné využít připojení po jednom vláknu (tzv. simplex), nebo po dvou vláknech (tzv. duplex).

Proč bych mohl potřebovat více vláken?

Pro více bytových jednotek, nebo například pro zálohované připojení (pro více poskytovatelů je zapotřebí více vláken). Obvykle bude Obec Kvasiny zafukovat dvě vlákna pro jednu jednotku, více vláken bude možno zafouknout na základě individuální dohody. Obvykle není třeba využívat více než dvě vlákna.

Je možné vlákna spojovat/napojovat?

Spojení vláken je možné pouze za pomocí speciálního druhu sváření, nebo po navaření speciálních konetorů. Svářečka na optické kabely je velmi drahý přístroj a za každý svár jsou účtovány nezanedbatelné poplatky. Obecně lze říci, že spojení optického vlákna je velmi složité a nákladné. V případě svařování je také nutné mít někde připravenou rezervu kabelu, nebo je nutné provést spoje dva. Každý spoj má negativní vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Z těchto důvodů je pravděpodobné, že v případě opravy klientské přípojky bude výhodnější a levnější zafouknout celou přípojku znovu, než přípojku napojovat.

Kdo bude vlastnit a platit optická vlákna?

Optická vlákna ať už páteřní, nebo vlákna v přípojce veřejné nebo i v přípojce soukromé bude vlastnit Obec Kvasiny. První zafouknutí dvou vláken bude hradit pro každou jednotku vždy Obec Kvasiny. Více vláken bude doplácet v celé délce žadatel.

Kdo bude zodpovídat za vlákna?

Za vlákna bude vždy v daném místě zodpovídat vlastník TRUBIČKY. V praxi to znamená, že při poškození páteřní sítě nebo veřejné části přípojky zodpovídá za opravu Obec Kvasiny. Pokud dojde poškození vlákna v místě kde je položená soukromá mikrotrubička, je celá oprava v režii majitele trubičky, tedy majitele nemovitosti.

Jakou má optika životnost?

Optická vlákna mají životnost přesahující 30 let. Mikrotrubička pak více než 50 let, některé zdroje uvádějí i 100 let. Optická vlákna se zafukují a to je v tomto případě velkou výhodou, v případě že dojde k poškození, nebo po nějaké době "opotřebení" (opotřebením lze rozumět například zastarání technologie) je možné jednoduše zafouknout vlákno nové.

Vlastník sítě

Vlastníkem mikrotrubiček v místě páteřní sítě a veřejné části přípojek bude Obec Kvasiny, vlastníkem mikrotrubiček v místě soukromé části přípojek bude vlastník nemovitosti. Vlastníkem vláken bude vždy Obec Kvasiny

Provozovatel sítě

Provozovatelem optické sítě v obci Kvasiny bude Obec Kvasiny.

Poskytovatel služeb

Poskytovatelem služeb (zejména internetu, ale i dalších služeb dle nabídky) budou obvykle soukromoprávní společnosti, poskytovatelé internetu, televize či dalších služeb. Aktuální seznam poskytovatelů naleznete v záložce Poskytovatelé.

Mohu změnit poskytovatele?

Ano, Obec Kvasiny nereguluje přechody mezi poskytovateli. Možnost změnit poskytovatele záleží pouze na Vaši dohodě se stávajícím poskytovatelem. Proto DOPORUČUJEME neuzavírat dlouhodobé smlouvy a nezavazovat se k dlouhodobým povinnostem z těchto smluv.

Jsem poskytovatel, mohu poskytovat internet v Kvasinách?

Ano, umožníme provozování služeb na naší síti v případě splnění podmínek "Podmínky pro poskytování služeb po optické síti obce Kvasiny". Pro více informací kontaktujte Obecní úřad Kvasiny.

Je možné po optice nabízet pouze internet?

Po optice je možné nabízet internet, ale i spoustu dalších služeb. Mezi další služby patří kabelová televize, telefonie, ale pomocí optických vláken je možné poskytovat i další digitální služby. V tomto ohledu se představivosti meze nekladou.

Jakou rychlost nabízí optika?

Rychlost je závislá na poskytovateli internetu. Optika jako taková má limity vysoko nad běžnými výkony obvyklého internetového připojení. Očekávaná rychlost "nejobyčejnějšího" a také nejlevnějšího připojení je cca 30Mb/s až 100Mb/s, v případě zájmu budou mít poskytovatelé možnost poskytovat služby s rychlostí 1Gb/s, ale třeba i 25Gb/s nebo vyšší. Vyšší rychlost bude obvykle znamenat vyšší cenu.

Obec Kvasiny nemá v plánu regulovat cenu připojení, bude však dbát na rovnost mezi poskytovateli, ale i mezi klienty. Obec Kvasiny za poskytnutí vlákna účtuje 100 Kč za přípojku/za každý měsíc včetně DPH. Další peníze budou účtovat poskytovatelé dle výběru klienta. V očekávání jsou nejlevnější tarify cca od 300 Kč/měsíc, ale může to být i více i méně. Cena je vždy závislá na výběru poskytovatele.

Kdy neplatí výše uvedená cena?

Předpokládané nájemné je plánováno pro jednu obytnou jednotku (jeden dům, byt, řadovka, za předpokladu připojení jedním poskytovatelem). Jinou cenu bude Obec Kvasiny účtovat za transportní spoj (spojení dvou nemovitostí, pronájem vlákna poskytovatelům internetu, pronájem vlákna celým bytovým domům - více v záložce "Jak s bytovými domy"). Ceny ostatních služeb se budou řídit ceníkem stanoveným Radou obce Kvasiny a ostatní služby neuvedené v ceníku budou řešeny individuálně na základě žádosti.

Jak budou přípojky pro BD realizovány?

Projekt optické sítě počítá s připojením každé bytové jednotky samostatně. To znamená, že každy byt může mít vlastní přípojku a smlouvu uzavřenou s vybraným poskytovatelem.

Kde končí obecní část sítě v BD?

Obec pro bytové domy připravuje zafouknutí mnohovláknovým kabelem, který bude v optickém rozvaděči rozbočen (provařen) do jednotlivých bytů. Až k tomuto rozvaděči (zpravidla umístěnému v přízemí či v suterénu) bude optická síť realizována Obcí Kvasiny (po vyřešení majetkoprávních záležitostí s daným družstvem či sdružením). Přípojky do jednotlivých bytů, neboli vnitřní rozvody, Obec Kvasiny realizovat nebude.

Je nezbytně nutné realizovat nové vnitřní rozvody?

Stavající rozvody u většiny bytových domů budou nevhodné, ale v omezené míře použitelné. Před realizací nových rozvodů je určitě více než vhodné, domluvit se s nezávislým specialistou, který posoudí stávající stav a navrhne řešení. V případě zachování stávajících rozvodů je možné očekávat negativní vlivy například v podobě omezení rychlosti připojení. Další nevýhodou může být, že v případě starších, nebo chybně navržených rozvodů uvnitř budovy nebude možné vybírat poskytovatele pro každý byt zvlášť a bude nutné využít služeb jednoho poskytovatele pro všechny bytové jednotky.

Je nutné realizovat samostatnou přípojku do každého bytu?

Je vhodné vybudovat vnitřní rozvody z přízemí či suterénu do každého bytu. Ideální je budovat rozvody instalací mikrotrubičky patřičného rozměru. Zafouknutí mikrotrubičky optickým vláknem může realizovat Obec Kvasiny na vlastní náklad (pouze poprvé, stejně jako u ostatních obytných jednotek). Rozvody (instalaci mikrotrubiček) by mělo budovat bytové družstvo nebo společenství vlastníků, aby bylo zajištěno vlastnictví rozvodů a tím byla umožněna budoucí změna poskytovatele (nedoporučujeme využití nabídek poskytovatelů k vybudování rozvodů "zdarma")

Je možné připojit celý dům jednou přípojkou?

Jak je uvedené výše, základním předpokladem správného, ale i spravedlivého fungování sítě v obci je připojování všech obytných jednotek zvlášť. Pokud není možné připojit každou bytovou jednotku zvlášť a je třeba celý dům připojit jednou přípojkou, je nezbytně nutné tuto záležitost řešit individuálním způsobem. Zároveň bude účtována cena za přípojku ve výši 100 Kč * počet připojených klientů za měsíc, v případě, že je možné jednoznačně prokázat počet připojených klientů v daném měsíci. Pokud není bytový dům schopný jednoznačně prokázat počet připojených jednotek k danému připojení, bude účtována cena za přípojku ve výši 100 Kč * počet jednotek v bytovém domě za měsíc. (Ceny uvedené v tomto odstavci jsou předpokládané a jedná se pouze o nájemné vláken, je nutné počítat s navýšením dle ceny poskytovatele, uvedená cena se může změnit)

Jsem předsedou bytového družstva nebo společenství vlastníků, jak mám postupovat?

Základním předpokladem pro připojení bytového domu na obecní optickou síť je zájem většiny vlastníků či družstevníků. Pokud je většinový zájem o připojení k optické síti obce, kontaktujte místostarostu emailem na adresu oso@obec-kvasiny.cz a sjednejte si osobní schůzku. Problematiku připojování více jednotek Vám rádi vysvětlíme a probereme možnosti a rizika připojení. Dále Vám může být poskytnut kontakt na projektanta obecní optické sítě, který Vám může navrhnout napojení na obecní část a pomoci s návrhem vnitřních rozvodů domu.

Kde bude optika budována?

Obec Kvasiny má vypracovaný projekt, který počítá s připojením každého čísla popisného. Pro nově budované lokality je počítáno s rezervami v rámci páteřních rozvodů. Obecně je možné říci, že budou připojovány jednotky podle zájmu a složitosti připojení.

Kdo může být připojen ihned?

V první fázi mohou být připojeny jednotky, které mají dokončeny jak soukromou tak veřejnou část přípojky. V dalších fázích budou připojovány jednotky, které budou v dostupné vzdálenosti a budou mít zájem se připojit a v posledních fázích budou připojovány jednotky, které jsou k dokončení nejsložitější. Pro ilustraci byl vytvořen soupis čísel popisných, která byla rozdělena do čtyř skupin 1 - lehce připojitelné, 2 - připojitelné, 3 - těžce připojitelné, 4 - velmi těžce připojitelné.

Jak zjistit v jaké kategorii jsem?

Proto jsme pro Vás připravili jednoduchou aplikaci, která Vám na základě čísla popisného zobrazí obtížnost připojení.

Aplikace zjišťující obtížnost připojení

Pokud Vaše číslo popisné není nalezeno pomocí aplikace, napište dotaz na emailovou adresu oso@obec-kvasiny.cz a my se pokusíme informace doplnit.

Kdy budou jednotky připojovány?

Aktuálně se připravuje zafouknutí většiny páteřní sítě.

Kategorie 1 - Lehce připojitelné - tuto kategorii bude možné připojovat po zafouknutí páteřní sítě. Máme v plánu první připojování ještě v letošním roce. U této kategorie bude více záležet na zájmu klienta, z naši strany by mělo být brzy vše připravené.

Kategorie 2 - Připojitelné - bude možné připojovat po dokončení drobných výkopových prací, zde bude třeba součinnost zájemce i obce. Některá tato místa by mohla být připojována i v letech 2022 a 2023.

Kategorie 3 - Těžce připojitelné - u těchto přípojek závisí realizace na jiné akci, např. rekonstrukce komunikace, dostavba veřejného osvětlení, dostavba kanalizace a další. Při realizaci těchto akcí bude realizována i pokládka optické sítě.

Kategorie 4 - Velmi těžce připojitelné - pokud spadáte do této kategorie, je pravděpodobné, že vaše přípojka vyžaduje výkopové práce v komunikaci nebo protlak pod komunikací, který prozatím nebyl zahrnut do investičních plánů obce a proto není možné zjistit očekávaný termín připojení.

Informace o termínech nejsou nijak závazné. Vše bude záležet na průběhu stavebních prací, zájmu občanů a rozhodnutí Zastupitelstva obce Kvasiny. Obec Kvasiny si vyhrazuje právo změnit kategorii přípojnémo místa dle aktuální situace.

Máte-li jinou otázku, napište emailový dotaz na adresu oso@obec-kvasiny.cz, a odpovíme Vám jak nejlépe umíme a v případě hromadného zájmu doplníme odpověď zde na webových stránkách.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní rozhlas Munipolis

Dodávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky