Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Úhrady služeb poskytovaných pečovatelskou službou

Ceny platné od 4.6.2013 podle nové prováděcí vyhlášky č.391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

I.
Název a cena služby 

A/ POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ O VLASTNÍ OSOBU

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                       100.-Kč/hod.
Pomoc při oblékání, svlékání, včetně speciálních pomůcek                                             100,-Kč/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru                       100,-Kč/hod.
Pomoc při přesunu na vozík, lůžko                                                                               100,-Kč/hod.

B/POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

Pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                              100,-Kč/hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (neprovádíme pedikúru)                                     100,-Kč/hod.
Pomoc při použití WC                                                                                                 100,-Kč/hod.
Celková koupel v domácnosti klienta                                                                             100,-Kč/hod.
Celková koupel v DPS                                                                                                                 120,-Kč/hod.

(Maximální výše těchto úhrad podle prováděcí vyhlášky č.391/2011 Sb. je 120,-Kč/hod. podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování úkonů, u kterých je hodinová sazba, včetně nezbytného času k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.)                                    

C/POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY  

Donáška obědů do DPS                                                                                                              8,-Kč/úkon
Pomoc při zajištění stravy                                                                                                            5,-Kč/úkon
Dovážka obědů – pro klienty z Kvasin                                                                                     15,-Kč/oběd   
Dovážka obědů – pro klienty ze Skuhrova nad Bělou, Solnice                                           25,-Kč/oběd

(Maximální výše těchto úhrad podle prováděcí vyhlášky č.391/2011 Sb. je 25, Kč/úkon.)                                                                                                                 

Příprava a podání stravy                                                                                                            100,-Kč/hod.
Pomoc při přípravě jídla a pití                                                                                                   100,-Kč/hod.

(Maximální výše těchto úhrad podle prováděcí vyhlášky č.391/2011 Sb. je 120,-Kč/hod. podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování úkonů, u kterých je hodinová sazba, včetně nezbytného času k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.)                                    

D/ POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOST

Běžný úklid v domácnosti a údržba domácnosti                                                              100,-Kč/hod.
Donáška vody (havarijní situace)                                                                                    120,-Kč/hod.
Donáška topiva, topení v kamnech                                                                                 120,-Kč/hod.
Zajištění velkého úklidu (okna, úklid po malování, sezonní úklid…)                                    120,-Kč/hod.
Údržba domácích spotřebičů (odmražení lednice, mytí vařiče…)                                       100,-Kč/hod.
Drobné nákypy (COOP Skuhrov nad Bělou)                                                                      60,-Kč/hod.
Velký nákup (Rychnov n. Kn. – PENNY,LIDL)
do 10 kg                                                                                                                                        50,-Kč/úkon
nad 10kg                                                                                                                                       65,-Kč/úkon
Velký nákup v jiném obchodě mimo potraviny                                                                    40,-Kč/úkon
Pochůzky v místě                                                                                                                        100,-Kč/hod.
Pochůzka lékárna Solnice                                                                                                        120,-Kč/hod.

(Maximální výše těchto úhrad podle prováděcí vyhlášky č.391/2011 Sb. je 120,-Kč/hod. podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování úkonů, u kterých je hodinová sazba, včetně nezbytného času k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.)                                                                                                                 

E/ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

Doprovod k lékaři, do společnosti, na úřady, vyplňování formulářů                                100,-Kč/hod.
Dovoz s doprovodem k lékaři, do společnosti na úřady v rámci zón:
zóna Kvasiny                                                                                                                               100,-Kč/hod.
zóna mimo Kvasiny                                                                                                                   120,-Kč/hod.

(Maximální výše těchto úhrad podle prováděcí vyhlášky č.391/2011 Sb. je 120,-Kč/hod. podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování úkonů, u kterých je hodinová sazba, včetně nezbytného času k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.)                                    

 II.
Poskytování úkonů bez úhrady

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady dle § 75 zákona č.108/2006Sb.
-  účastníci odboje podle zákona č.255/1946 Sb.,a zákona č.462/1919 Sb.
-  osoby podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci,ve znění zákona č,47/1991 Sb.,nebo u nichž, bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb.,ve znění   zákona č.47/1991 Sb.,zrušeno před dnem jeho účinnosti nebo osobám podle § 22 písmene c) zákona  č.82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil  celkem alespoň 12 měsíců,
- osoby,které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru,jestliže rozhodnutí o tomto zařazení  bylo zrušeno podle § 17 odst.1 zákona č.87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích nebo ve vojenském táboře nucených prací,jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst.1 zákona č.87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb.,anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům  nucených prací,pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců

 Schváleno Radou obce Kvasiny dne 3.6.2013

Návštěvnost stránek

270018