Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2011

Na 17. jednání rady obce dne 28.12.2011 byly projednány tyto body:

 • příprava povolení dopravních značek
 • zřízení městské policie
 • výstavba chodníků
 • podnět k úpravě Generelu dopravy
 • spolufinancování ZTV pro majitele pozemků na Zámecké
 • dotazníkové šetření
 • přehled mzdových nákladů pracovníků OÚ
 • protipovodňová opatření
 • vymáhání pohledávek
 • nepřihlášená ubytovací zařízení
 • zabezpečovací zařízení pro kulturní dům
 • peněžité dary
 • přesuny v rozpočtu

Na 16. jednání rady obce dne 7.12.2011 byly projednávány tyto body:

 • příprava jednání ZO
 • přesuny v rozpočtu
 • cenové nabídky anténního systému pro DPS
 • kulturní dům

Na 15. jednání rady obce dne 22.11.2011 byly projednávány tyto body:

 • příprava jednání ZO
 • přesuny v rozpočtu
 • žádost o povolení stavby
 • žádost o vyřízení nesrovnalostí ve vlastnictví pozemku
 • cenová nabídka firmy MADOS na zhotovení projektové dokumentace pro opravu komunikací
 • směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku
 • spolupráce se Škoda Auto a.s.
 • pořízení digestoře nad konvektomat
 • pracovní náplně zaměstnanců DPS
 • protihluková opatření ve Škoda Auto a.s.

Na 14. jednání rady obce dne 8.11.2011byly projednávány tyto body:

 • prodej pozemku
 • záměr odkoupit pozemek pro místní komunikaci
 • přesuny v rozpočtu
 • hospodaření v obecním lese
 • pravidla pro uzavírání nájemních smluv DPS
 • DPS - požadavky
 • zadání právního rozboru k ÚP
 • žádost o povolení překopu místní komunikace
 • prodej vyřazeného zařízení
 • žádost o vyřezání souší
 • žádost o podporu změny jízdních řádů
 • příspěvek obcí na setkání s DSO Zlatý vrch
 • inforace o práci pečovatelek v DPS
 • seznámení s projektem "Kvasiny bez bariér"
 • hlášení v místním rozhlase
 • údržba sochy Kalvárie
 • přesun položek v rozpočtu školy
 • cenový návrh na poštění obce a budov
 • cenová nabídka firmy MADOS na zhotovení projektové dokumentace pro opravu komunikací
 • příprava výstavby chodníků
 • smlouva s Městskou policií v RK

Na 13. jednání rady obce dne 20.10.2011 byly projednávány tyto body:

 • příprava jednání ZO
 • přesuny v rozpočtu
 • přidělení uvolněných bytů v DPS
 • nákup traktůrku

Na 12. jednání rady obce dne 6.10.2011 byly projednávány tyto body:

 • příprava jednání ZO
 • přesuny v rozpočtu
 • pronájem pozemků panu Ehlovi
 • zajištění přístupu k nemovitostem Matouš, Ryšavý
 • oprava a příprava výstavby chodníku
 • žádost o přístup k pozemku na výstavbu RD
 • příprava komunikace - likvidace stromů
 • žádost VK Auto škoda Kvasiny o výměnu traktůrku na sečeníé
 • příspěvek žákům základní školy

Na 11. jednání rady obce rozšířeného o členy ZO Kvasiny konaného dne 3.10.2011 v zasedací místnosti Škoda auto a.s. byly projednávány tyto body:

 • spolupráce obce a závodu Škoda auto a.s.
 • územní plán

Na 10. jednání rady obce dne 8.9.2011 byly projednávány tyto body:

 • přesuny v rozpočtu
 • prodloužení smlouvy o smlouvě budoucí
 • záměr pronajmout pozemky
 • přístup k pozemku
 • projednání práce starosty a úkolů
 • kultrurní dům
 • žádost o odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa
 • opravy místních komunikací
 • rozdělení příspěvku škole na investiční a neinvestiční, schválení odpisového plánu a přesuny položek rozpočtu ZŠ

Na 9. jednání rady obce dne 25.8.2011 byly projednávány tyto body:

 • příprava jednání ZO
 • přesuny v rozpočtu
 • kolaudace mateřské školy
 • smlouva s firmou Marius Pedersen
 • kulturní dům
 • projednávání zprávy z velké vody 22.7.2011
 • stížnost občanů na letiště
 • projekt zeleně Kochovo
 • žádost o prožezání proschlých stromů
 • oprava hasičské stříkačky
 • pozvánka na konferenci Municipality 2011
 • přístupy k pozemkům
 • rozšíření licence firmy ASA

Na 8. jednání rady obce dne 3.8.2011 byly projednávány tyto body:

 • přesuny v rozpočtu
 • žádosti o zajištění přístupů k nemovitostem
 • žádost o zpevnění plochy příjezdové cesty
 • příspěvek do Eurofondu
 • informace a poznatky z velké vody
 • informace o podpisu smlouvy na prodej plynových rozvodů Zámecká
 • žádost manželů Zelených o prodloužení smlouvy
 • informace o práci na přípravě školky
 • informace o práci na opravě školy
 • oprava kanálů na místních komunikacích
 • oprava místních komunikací
 • smlouva s Městskou policií Rychnov n. Kn.  

Na 7. jednání rady obce byly projednávány tyto body:

 • -         územní plán
 • -         přestavba školní družiny na mateřskou školu
 • -         informace z jednání se zástupci ŠKODA AUTO
 • -         projednávání vícenákladů na přestavbu prodejnu potravin
 • -         projednávání návrhu VR – strategie rozvoje obce
 • -         informace o protipovodňových opatřeních

Na 6. jednání rady obce byly projednávány tyto body:

 • -         přestavba školní družiny na mateřskou školu
 • -         územní plán
 • -         protipovodňová opatření
 • -         příprava programu jednání zastupitelstva
 • -         informace z konference odborové organizace a z jednání se členy představenstva ŠKODA AUTO
 • -         úpravy rozpočtu
 • -         opravy kanálů na místních komunikacích
 • -         UpSolution – letiště
 • -         čestné prohlášení dle zákona č. 159/2009 Sb.
 • -         přesun provozovny kadeřnictví
 • -         žádost o dotaci na mzdy ZŠ
 • -         kritéria pro přijetí dítěte do MŠ
 • -         pořízení obecního znaku pro zámek a jako reklama na volejbal
 • -         žádost o odkoupení pozemku u okálů
 • -         žádost o přijetí opatření na ochranu majetku
 • -         přístupová cesta k Bílým domům

Na 5. jednání rady byly projednávány tyto body:

 • - přestavba školní družiny na mateřskou školu
 • - smlouva s Marius Pedersenem
 • - smlouva s VČP na prodej plynových rozvodů
 • - komunikace od „Pomníku“ k poště, osazení obrubníky – dokončení opravy kanalizace
 • - územní plán
 • - spolupráce se ŠKODA AUTO
 • - úpravy rozpočtu
 • - smlouva na zahrádku
 • - požadavky na vybavení DPS
 • - žádosti o příspěvky a dotace
 • - stanovení počtu zaměstnanců Obce Kvasiny
 • - obecně prospěšné práce
 • - informace z kontroly kontrolního výboru
 • - dohoda o splácení dluhu
 • - informace z prohlídky toku řeky Bělé
 • - změna užívání provozovny kadeřnictví
 • - pronájem popelnic 240 l
 • - žádost SDH na zakoupení nástavce na tlakovou hadici a pobíječky baterií
 • - nákup laviček
 • - prodej řeziva
 • - soutěž obecních zpravodajů
 • - žádost ředitele školy o zajištění nutných oprav
 • - ubytovací dům Rozárka
 • - opravy místních komunikací

INFORMACE ZE 4. JEDNÁNÍ RADY

 Na jednání rady obce, které se konalo dne 21. 3. 2011, byly projednávány tyto záležitosti:

 • - územní plán, informace, diskuse
 • - spolupráce se ŠKODA AUTO
 • - smlouva o nájmu za umístění internetu
 • - pronájem zahrádky
 • - žádosti o příspěvky a dotace
 • - cenová nabídka opravy a revize dětského hřiště
 • - výměna vrat u požární zbrojnice
 • - oprava střechy garáže u volejbalových kurtů
 • - informace o stavu rozpracovaných projektů
 • - změny v rozpočtu
 • - návrh smlouvy o dílo s firmou Sella na projekt přestavby školní družina na MŠ
 • - žádost o převedení výsledku hospodaření školy za rok 2010
 • - žádost o změnu v návrhu územního plánu
 • - žádost o odstranění sloupu veřejného osvětlení
 • - zápis z jednání výboru pro rozvoj obce
 • - zákaz venčení psů v obecním parku
 • - webové stránky
 • - návrh výběrového řízení na provoz kulturního domu
 • - vyřazení majetku

INFORMACE ZE 3. JEDNÁNÍ RADY

Na jednání rady obce, které se konalo dne 24. 1. 2011, byly projednávány tyto záležitosti:

- projednání pronájmu obecního bytu a povodňového domu

- projednání dotací a příspěvků organizacím a občanům

- projednání aktualizace povodňového plánu

- seznámení s novou studií lokality Zámecká

- schválení smlouvy na rekonstrukci prodejny

Návštěvnost stránek

296433