Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2013

Na 49. jednání rady obce se dne 30.12.2013 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • kulturní dům
 • úprava rozpočtu 2013 - rozpočtové opatření č. 17

Na 48. jednání rady obce se dne 4.12.2013 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • nájemní smlouvy
 • kulturní dům
 • záměr prodeje nepotřebného majetku
 • věcné dary při výročí svatby
 • finanční příspěvek na nákup merkurů

Na 47. jednání rady obce se dne 7.11.2013 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • nájemní smlouvy
 • mateřská škola
 • záměr prodej nepotřebného majetku
 • grantový program společnosti Škoda Auto a.s.
 • aktualizace ceníku poskytovaných služeb
 • úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 14
 • obecní rybník
 • parkovací karty
 • opravy místních komunikací
 • žádost o darování pozemků

Na 46. jednání rady obce se dne 30.9.2013 projednávaly tyto dody:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • nájemní smlouvy
 • smlouvy o výpůjčce nemovitosti
 • darovací smlouva ŠKODA AUTO a.s.
 • kupní smlouva Úřad pro zastupování státu
 • žádosti o vydání stanoviska k projektové dokumentaci a odnětí pozemků ze ZPF
 • žádost o příspěvek na výstavbu ZTV
 • příspěvek na žáky ZŠ
 • žádost o vrácení úhrady za pilíře
 • úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 10
 • snížení nájemného
 • sbírka oděvů
 • věcný dar při odchodu do důchodu
 • oprava odtokového kanálku

Na 45. jednání rady obce se dne 12.8.2013 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • příprava jednání ZO
 • grantový program společnosti ŠKODA AUTO a.s.
 • zjišťovací zařízení k záměru rozšíření odstavných ploch
 • žádost o vydání stanoviska vlastníka pozemku
 • převod pozemku
 •  žádosti o umístění dopravního značení
 • stížnost - skládka zeminy
 • úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 10
 • různé

Na 44. jednání rady obce se dne 26.7.2013 projednávaly tyto body:

 • výběrové řízení na rozšíření MŠ
 • obnova techniky
 • žádosti o vyjádření ŠKODA AUTO a.s.

Na 43. jednání rady obce se dne 28.6.2013 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • obecně závazná vyhláška o pohybu psů
 • vrácení dotace
 • povodně 2013
 • změna územního plánu
 • chodníky I. etapa
 • žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
 • úpravy rozpočtu - rozpočtové opatření č. 9
 • smlouvy o nájmu s firmou COMA s.r.o.
 • ředitelské volno v ZŠ Kvasiny
 • smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE
 • nájemní smlouvy na byt v DPS
 • obměna techniky

Na 42. jednání rady obce se dne 3.6.2013 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • příprava programu jednání ZO
 • dopravní značení
 • smlouva o zápůjčce kulturního domu
 • smlouva o pronájmu pozemku
 • rekonstrukce tenisového kurtu
 • žádost o souhlas s dočasnou stavbou
 • žádosti o příspěvek
 • žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci
 • žádost o pronájem pozemku
 • ádost o souhlas se zřízením kynologického cvičiště
 • schválení akcí v kulturním domě
 • úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 7

Na 41. jednání rady obce se dne 13.5.2013 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • příprava programu jednání ZO
 • smlouva s útulkem pro psy
 • smlouva o pronájmu pozemku od Povodí Labe, s.p.
 • oprava komunikace za Petrovým mlýnem
 • rozpočtové opatření
 • žádost o připojení na kanalizaci
 • žádost o výněnu bytu v DPS
 • žádost o byt v DPS
 • žádost o pronájem pozemku
 • žádost o souhlas s dělením pozemku
 • petice na podporu výstaby hřiště
 • petice na odstranění dopravního značení
 • výroční zpráva PS
 • odstoupení zastupietele
 • podpora rozvoje členských obcí Mikroregionu Rychnovsko

 Na 40. jednání rady obce se dne 22.4.2013 projednávaly tyto body:

 • účetní uzávěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kvasiny
 • poskytnutí finančního daru pro sl. Svatoňovou
 • nebytové prostory v čp. 344 - zřízení kosmetiky
 • žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 1300/5
 • žádost o finanční podporu - Sdružení obrany spotřebitelů královéhradeckého kraje
 • dětské hřiště v Kvasinách
 • pozemek v zámeckém parku
 • pronájem obecního rybníka
 • smlouva o zřízení věcného břemene - plynová přípojka u čp. 423
 • Mikroregion Bělá - ozelenění
 • odměna pro p. Daňka
 • chodníky I. etapa
 • rozpočtové opatření č. 4
 • kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy

Na 39. jednání rady obce se dne 18.3.2013 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • pečovatelská služba
 • schválení směrnic pro rok 2013
 • smlouva o výstavbě chodníku
 • žádost o vyjádření - stanovisko k projektové dokumentaci
 • žádost o předběžný souhlas
 • žádost o povolení umístění orientačního systému
 • žádost o využití hřiště
 • žádost o obnovení vyhlášky
 • žádost o povolení pouťových atrakcí v roce 2014
 • dopravní značení k Černému lesu
 • rozšíření kulturní a sociální komise
 • úprava rozpočtu 2013 - rozpočtové opatření č. 3
 • schválení pořizovatele změny územního plánu
 • žádost o posun hranice pozemku
 • žádost manželů Peterkových o výměnu bytu
 • záměr prodeje palivového dřeva

Na 38. jednání rady obce se dne 25.2.2013 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • změny v zastupitelstvu a radě obce
 • příprava programu jednání ZO
 • program akcí v kulturním domě
 • žádost o součinnost při vyšetřování
 • pečovatelská služba
 • výběrové řízení studie odtokových poměrů
 • žádost o kompenzaci při úrazu
 • nákup stromů
 • nákup projektoru
 • žádost firmy Evektor spol. s r.o.
 • zpevnění účelových komunikací

Na 37. jednání rady obce se dne 11.2.2013 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • Změny v zastupitelstvu a radě obce
 • příprava programu jednání ZO
 • dodatek smlouvy s architektem Rulíkem
 • dopravní obslužnost omezení spojů
 • žádosti o příspěvek na ples
 • otevřený dopis zastupitelům
 • Městká policie Dobruška
 • výstavba chodníků
 • pronájem rybníka
 • autobusová zastávka U soudku
 • pozemek Na Zbrani
 • termín pouti
 • činnost pečovatelské služby

Na 36. jednání rady obce se dne 16.1.2013 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • stavební žádosti
 • žádost o vyjádření k udělení licence
 • dodatek smlouvy s firmou SURPMO
 • základní a mateřská škola
 • smlouva o nájmu nebytovýcch prostor s Českou poštou s.p.
 • žádost o poskytnutí půjčky
 • žádost Klubu důchodců obce Kvasiny
 • žádost firmy 3UP s.r.o.
 • kulturní dům
 • úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1

 

Návštěvnost stránek

296011