Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2014

Na 6. jednání rady obce se dne 22.12.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola minulých usnesení
 • knihovna
 • vodoměry
 • česká pošta - změna užívání prostor
 • zápis z jednání kulturní komise
 • prodej hoblovky a soustruhu
 • veřejný prostor Pod Olšinou včetně povodňových domků
 • nájemní smlouvy byt v č.p. 343
 • nákup počítače
 • program ZO

 

Na 5. jednání rady obce se dne 15.12.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola minulých usnesení
 • autorský dozor - Chodníky I. etapa
 • výkaz práce a nákladů Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.
 • příspěvek na muzikál - Divadlo Hybernia
 • finanční příspěvek - doplatek- regenerace veřejné zeleně DSO Mikroregion Bělá
 • vítání Nového roku
 • smluvní pokuta - odtokové poměry
 • úpravy rozpočtu

 

Na 4. jednání rady obce se dne 8.12.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola minulých usnesení
 • ANTEE - restrukturalizace web stránek
 • stanovení příspěvku p.o. ZŠ a MŠ pro rozpočet 2015
 • smlouvy o nájmu nezemědělských pozemků - zahrádky
 • navýšení ceny na vypracování dokumentace územní studie "Zámecká"
 • pronájem čp. 347
 • nabídka kompostárny Dobré
 • příspěvek okresnímu sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou
 • schválení daru ve výši 1000,- Kč panu Andršovi za úklid v okolí rybníku
 • navýšení odměny - fakturace - za TDI na akci "Chodníky v obci Kvasiny"
 • vyřazení starého nefunkčního výčepního zařízení a helmy hasičské modré
 • zajištění pořizovatelského servisu pro pořízení Změny č. 1 ÚP Kvasiny
 • záměr řešit veřejný prostor na pozemku p.č. 1056/9
 • vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemků pro výstavbu bytových domů z pozemku p.č. 1014/6 pro budoucí možnou výstavbu

Na 3. jednání rady obce se dne 1.12.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola minulých usnesení
 • projíždění sběrným dvorem Povodí Labe
 • žaluzie v bytech DPS
 • záměr obce prodat 540 ks dlaždic
 • nákup myčky do kulturního domu
 • úpravy rozpočtu
 • cesta U Prokopů

 

Na 2. jednání rady obce se dne 24.11.2014 projednávaly tyto body:

 • stavební buňky pana Žižky za bowlingem
 • měřiče tepla
 • odstranění starého pouličního osvětlení
 • pronájem KD
 • správce KD
 • záměr prodat Hobi soustruh a Hobi hoblovku

 

Na 1. jednání rady obce se dne 13.11.2014 projednávaly tyto body:

 • používání závěsného odznaku v souladu se Zákonem o obcích místostarostou
 • zřízení kulturní a sociální komice, volby předsedy a stanovení počtu jejích členů
 • platový výměr ředitele ZŠ a MŠ
 • schválení odměny pro ředitele ZŠ a MŠ
 • osvětlení stromu
 • objednání právních služeb
 • rozpočtová opatření
 • stanovení celkového počtu zaměstnanců obce - zřízení nového pracovního místa
 • smluvní pokuta odtokové poměry
 • schválení ceníku na pronájem pozemků
 • záměry na pronájem pozemků
 • záměr pronajmout kulturní dům
 • dokoupení nutných komponentů pro kvalitní ozvučení a osvětlení
 • program zastupitelstva obce

 

Na 65. jednání rady obce se dne 5.11.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • chodník I. etapa - vícepráce
 • žádost o náhradu škody
 • jmenování velitele JPO
 • záměr pronajmout č.p. 347
 • prodej nepotřebné dlažby
 • rozšíření veřejného osvětlení
 • osvětlení tenisové zdi
 • oprava místní komunikace u Prokopových
 • rozpočtové opatření č. 16

Na 64. jednání rady obce se dne 30.9.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • plán inventur na rok 2014
 • zastřešení objektu Bumbálka na hřišti Olšina
 • podnět ke změně Územního plánu Obce Kvasiny
 • záměr na pronájem pozemků pro zahrádky
 • žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska - regulační stanice zemního plynu- závod Kvasiny
 • žádost o vyjádření k projektové dokumentaci - přístavba logistiky jihovýchod
 • nákup motorové pily STIHL
 • nákup vysavače listí
 • výběr dodavatele - osvětlený přechod
 • program ZO
 • příspěvek žákům základní školy

 

Na 63. jednání rady obce se dne 17.9.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • nákup motorové pily
 • příprava veřejného osvětlení
 • dohody o provedení práce
 • rozpočtové opatření č. 14

 

Na 62. jednání rady obce se dne 2.9.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • Žádost o rozšíření nájemní smlouvy - FYTO spol. s r.o.
 • žádost o vyjádření - udělení licence 640433 ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.
 • Žádost o navýšení rozpočtu - nákup houpaček pro ZŠ a MŠ Kvasiny
 • Výběrové řízení oprava komunikace u okálů
 • Výběrové řízení výstavba chodníku U Soudku
 • uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v DPS Kvasiny
 • zadání Změny č. 1 Územního plánu Kvasiny - Regio, projektový ateliér, s.r.o.
 • mapové podklady za školou - Krsek
 • souhlas se stavbou dopravní a technické infrastruktury - Hamernice
 • schválení nákupu svářečky
 • inzerce do Rychnovského deníku
 • nákup vyžínače
 • finanční příspěvek na zprostředkování výstavy veteránů
 • oprava dešťové komunikace
 • rozpočtové opatření č. 13

 

Na 61. jednání rady obce se dne 8.8.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • projednání programu na zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny 19.8.2014
 • účet FRB
 • žádost - Jaroslav Černý
 • nákup komponentů
 • zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly ESOP
 • stížnost na Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 obce Kvasiny o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
 • objednávka fotografií obce
 • schválení zvýšení počtu zaměstnanců OÚ
 • obecní rybník
 • kontejnery pro sběr textilií

 

Na 60. jednání rady obce se dne 25.7.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkoků z minulých jednání
 • podnět k prošetření - živý plot u pana Kerna
 • cenové nabídky na zastřešení objektu BUMBÁLKA v areálu pod Olšinou
 • dřevěná lávka u Šmoranců
 • návrh smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb - MUDr. Karolina Juránková, s.r.o.
 • pronájem bytu v povodňovém domku č.p. 347 SDH Kvasiny - náležitosti nájemní smlouvy a předání
 • schválení záměru pořádat "Obecní den" dne 20.9.2014
 • jmenování vedoucí pečovatelské služby
 • vyřazení majetku na základě provedených inventur 2013
 • rozpočtové opatření
 • nákup komponentů
 • "Grand Prix Královéhradeckého kraje"
 • vyvěšení záměru prodeje pozemků
 • smlouva o bezplatném převodu stojanu TVM
 • žádost o odkoupení stavební buňky
 • žádost o příspěvek Volejbalovému klubu AUTO ŠKODA Kvasiny

 

Na 59. jednání rady obce se dne 16.6.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • příprava jednání ZO
 • schválení směrnic na rok 2014
 • účetní závěrka příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Kvasiny za rok 2013
 • výstavba pergoly u kulturního domu
 • oprava vodovodních šachet
 • instalace obrubníků na komunikaci
 • výstavba kanalizace
 • dodatky smluv na pronájem bytů v povodňových domcích
 • poradenská činnost
 • nákup plotostřihu
 • prodej nepotřebných stavebních buněk
 • dokončení Územní stude na plochu Z1-1 Zámecká
 • rozpočtové opatření

 

Na 58. jednání rady obce se dne 8.4.2014 projednávaly tyto body:

 • turistické mapy
 • poskytnutí bytu třetí osobě
 • žádosti o byt v povodňovém domku
 • žádost o schválení čerpání výdajů na oslavy 125 let ZŠ z provozních prostředků
 • zakoupení laviček
 • návrh finanční odměny divadelníkům
 • smlouva o právu provést stavbu - EVEKTOR
 • posuzování vlivu na životní prostředí - Výzkumné a školící centrum Kvasiny
 • posuzování vlivu na životní prostředí - Zvýšení flexibility montáže Kvasiny
 • půjčování mechanizace a dalších věcí v majetku obce
 • pověření kontrolou průběhu prací při výstavbě chodníků

 

Na 57. jednání rady obce se dne 16.5.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • příprava jednání ZO
 • smlouva o poskytnutí finančních prostředků - Mikroregion Rychnovsko
 • smlouva o úpravě vzájemných vztahů při přidělení bytu v DPS v RK
 • cenová nabídka zpracování projektové dokumentace chodníku na p.č. 33/3 a 18/2
 • žádost o snížení nájemného v KD
 • instalace autobusové zastávky a úprava příkopu za školou
 • žádost o pozemek p.č. 405/111 - Leta
 • rozhlasové služby v Kvasinách - ceník
 • jmenování zástupce do strategické komise - investiční záměr výroby nového modelu ve ŚKODA AUTO a.s.
 • smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - II. etapa chodníků
 • výběr veřejného osvětlení - výstavba chodníku I. etapa
 • rozpočtové opatření
 • JPO V.
 • vedení pečovatelské služby v Kvasinách
 • výsledky měření radonu v čp. 276

 

Na 56. jednání rady obce se dne 8.4.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • smlouva o poskytnutí finančních prostředků
 • odstranění plynového pilíře
 • poskytnutí bytu třetí osobě
 • odstoupení z funkce velitele jednotky JSDH
 • odstranění turistické mapy
 • projekt "DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatři"
 • smlouva EKO-KOM a.s.
 • nákup laviček pro KD
 • schválení programu v KD
 • rozpočtové opatření č. 6
 • oprava mostu u Petrů

Na 55. jednání rady obce se dne 8.4.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • územní studie Z1-1
 • změna integrovaného povolení
 • nařízení obce - tržní řád
 • nedobytná pohledávka
 • přenosný rentgen Nemocnice Rychnov n. Kn.
 • příspěvek MAS SPLAV, z.s.
 • žádost o byt v DPS
 • žádost o pozemek
 • žádost o byt
 • Ukliďme Česko
 • schválení programu v KD
 • rozpočtové opatření č. 5
 • cenová nabídka na opravu kanálu před kulturním domem
 • smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
 • dodatek č. 1 k Dohodě o užívání nebytových prostor

Na 54. jednání rady obce se dne 17.3.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • příprava jednání ZO
 • provozování rybníka
 • příprava pozemků pro výstavbu tělocvičny
 • zahradní houpačky pro DPS

Na 53. jednání rady obce se dne 28.2.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • příprava jednání ZO
 • pronájem sokolovny a doprava dětí
 • vyúčtování příspěvku

Na 52. jednání rady obce se dne 28.1.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • nájemní smlouva kulturní dům
 • smlouva o bezúplatném převodu pozemků
 • nařízení obce - tržní řád
 • dodatek smlouvy o dílo - protipovodňová opatření
 • zřízení obytné zóny
 • umístění pouličního osvětlení
 • ohlášení stavby
 • schválení akcí v kulturním domě
 • příspěvky DSO Bělá, Euroregion Glacensis a Sdružení SPLAV, z.s.
 • rozpočtové opatření č. 2

Na 51. jednání rady obce se dne 28.1.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • směna pozemků
 • žádost o souhlas k poskytnutí bytu
 • oprava sportovní stříkačky
 • žádost o pronájem obecního bytu
 • schválení akcí v kulurtním domě
 • vybyvení kuchyně kulurtního domu
 • žádosti o příspěvek na ples
 • žádost o příspěvek na nákup agregátu
 • žádost o připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"
 • rozpočtové opatření č. 1

Na 50. jednání rady obce se dne 14.1.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • kulturní dům
 • nákup pozemků pod komunikací
 • parkování u sportovního areálu

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

296434