Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2015

 

Na 49. jednání rady obce se dne 30.12.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Oprava podhledu v čp. 133
 • Rozpočtové opatření č. 24

Na 48. jednání rady obce se dne 21.12.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • Odvodnění prostoru před poštou
 • Prodej obrubníků a dlaždic
 • Odkup pozemku
 • Parkovací karty
 • Smlouva o dílo - architektonická studie KD
 • Ochrana proti hluku
 • Změna odměňování zastupitelů
 • Ocenění občanů
 • Různé

 

Na 47. jednání rady obce se dne 10.12.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Smlouva o poskytnutí dotace
 • Kvasiny - výstavba chodníku II. etapa
 • Tenisový klub - Přístavba šaten
 • Výměna plynového kotle
 • Oprava kanalizačních šachet
 • Revize zeleně
 • Různé

 

Na 46. jednání rady obce se dne 1.12.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Smlouva o výpůjčce vozidel
 • Smlouva s Obcí Skuhrov nad Bělou
 • Úprava odvedení dešťových vod
 • Projekt "Za každé prodané auto v České republice jeden zasázený strom"
 • Tenisový klub - Přístavba šaten
 • Revitalizace areálu základní školy v Kvasinách - architektonická studie
 • DSO Mikroregion Bělá - finanční příspěvek na činnost pro rok 2016
 • Pověření k zastupování
 • Žádost o dotaci
 • Nájemní smlouva
 • Kulturní dům - dokumentace stávajícího stavu
 • Žádost o finanční příspěvek na ples důchodců
 • Rozpočtové opatření
 • Různé

 

Na 45. jednání rady obce se dne 24.11.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Kamerový systém
 • Výměna radiátoru
 • Stavební úpravy čp. 133
 • Smlouva o zrušení práva věcného užívání
 • Různé

 

Na 44. jednání rady obce se dne 18.11.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Likvidace elektro - akumulačních kamen
 • Přeřazení majetku
 • Darovací smlouvy
 • Odpisový plán herních prvků
 • Dohoda o výkonu funkce obecního hajného a odborného lesního hospodáře
 • Záměr podeje dlaždic a obrubníků
 • Chodník na parcele p.č. 33/3 a 18/2 v k.ú. Kvasiny
 • Rozpočtové opatření
 • Různé

 

Na 43. jednání rady obce se dne 9.11.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Smlouva o poskytnutí dotace ze SFDI
 • Změna č. 1 Územního plánu Obce Kvasiny
 • Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK
 • EVEKTOR - výzkumné a školící centrum - I. etapa
 • Záměr pronájmu budovy čp. 276
 • Protipovodňová opatření DUR - Dodatek č. 1
 • Chodník II. etapa - TDI - BOZP
 • Stavební úpravy čp. 133 - TDI a BOZP
 • Rozpočtové opatření
 • Právní pomoc od spol. Frank Bold Advokáti, s.r.o.
 • Vánoční výzdoba
 • Různé

 

Na 42. jednání rady obce se dne 29.10.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Optické vedení - příprava v rámci chodníku v ul. Zámecká
 • Nájemní smlouvy
 • Záměry prodeje
 • Kácení stromů - tenis
 • Chodníky II. etapa
 • Rozpočtové opatření
 • Plán kontrol
 • Různé

 

Na 41. jednání rady obce se dne 8.10.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Schválení programu 10. zasedání ZO
 • Nájemní smlouvy
 • Pergola - oplechování

 

Na 40. jednání rady obce se dne 8.10.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Dohoda o odstavení osobních automobilů v areálu "Kochovo"
 • Finanční dary pro žáky 1. ročníku
 • Vánoční koncert
 • Dopravní značení
 • Byt v DPS
 • Rozpočtové opatření

 

Na 39. jednání rady obce se dne 23.9.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Digitalizace povodňového plánu
 • Dopravní značení
 • Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence dopravce
 • Věcné břemeno
 • Vyklizení bytu
 • Zadávací řízení - přístavba šaten na tenise
 • Záměr prodeje pozemku
 • Revokace usnesení

 

Na 38. jednání rady obce se dne 23.9.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Zadávací řízení - přístavba šaten na tenise
 • Dodatek ke Smlouvě o dílo na digitální povodňový plán
 • Administrace projektu
 • Mapové podklady - doplnění
 • Umístění stavby
 • Vánoční světelná výzdoba
 • Plán inventur pro rok 2015
 • Nákup divadelních kostýmů
 • Matematický model kanalizace a vodovodu
 • Žádost o pokácení stromu
 • Kulturní dům - ozvučení

 

Na 37. jednání rady obce se dne 14.9.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • úprava pozemku p.č. 5214 v k.ú. Kvasiny
 • výměna vodoměrů v DPS

 

Na 36. jednání rady obce se dne 7.9.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • schválení programu 9. jednání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • aktualizace povodňového plánu
 • vodovod a kanalizace
 • dodatek k VPS
 • rozpočtové opatření č. 14

 

Na 35. jednání rady obce se dne 31.8.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • úprava zápisu č. 32/2015 v bodě 9
 • dětské hřiště
 • stavební úpravy čp. 133 v Kvasinách - IZ
 • ZŠ a MŠ Kvasiny - dokumentace stávajícího stavu
 • nájemní smlouva na nemovitosti - pozemky pod biokoridorem
 • DPS - výměna vodoměrů
 • sbírka Diakonie
 • měřiče rychlosti

 

Na 34. jednání rady obce se dne 24.8.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • chodníky - II. etapa
 • ošetření stromu
 • program 8. jednání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • kulturní dům
 • ZŠ a MŠ Kvasiny
 • vyřazení majetku
 • nájemní byt v DPS

 

Na 33 jednání rady obce se dne 14.8.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • kamerový systém
 • darovací smlouva - Kroupa
 • právní služby
 • pasport dopravního značení - aktualizace
 • rozpočtové opatření

 

Na 32 jednání rady obce se dne 6.8.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • oprava a výstavba chodníku U Konzumu
 • rekonstrukce komunikace a přístup pro pěší
 • dotace pro ÚSP pro mládež Kvasiny
 • projektová dokumentace - ul. Příčná (doplnění)
 • nájemní smlouva na rybník
 • stavební úpravy čp. 133
 • rozpočtové opatření
 • finanční odměna divadelníkům
 • DSO Bělá - nákup pártystanu

 

Na 31 jednání rady obce se dne 27.7.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • úprava přístupu ke garážím
 • nákup kontejnerů
 • JSDH Obce Kvasiny
 • napojení elektrické závory
 • žádost o dodatek k VPS č. 8/2015 a 9/2015
 • digitální povodňový plán - srážkoměr
 • rozpočtové opatření
 • rychlá skica na plochy Z1-8 a Z6-1 ÚP Kvasiny
 • omezení vstupu na veřejnou komunikaci
 • veřejné zakázky - konference
 • zápis z 61. jednání výboru VS CS
 • vzletová a přistávací plocha

 

Na 30 jednání rady obce se dne 10.7.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • digitalizace povodňového plánu
 • zařazení objektu čp. 276 do výzkumného grantu
 • právní informační systém Codexis
 • smlouva o nájmu bytu v čp. 343 - dohoda o změně
 • kulturní komise

 

Na 29 jednání rady obce se dne 30.6.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • stavební úpravy čp. 133 v Kvasinách
 • místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro území ORP Rychnov nad Kněžnou
 • lávka přes řeku Bělá
 • nájemní byt v DPS
 • schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • kulturní komise
 • chodník na parcela p.č. 33/3 a 18/2 v k.ú. Kvasiny

 

Na 28 jednání rady obce se dne 24.6.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • kulturní komise
 • právní služby
 • projektová dokumentace - rozšíření účelové komunikace
 • výměna oplocení v tenisovém areálu Kvasiny
 • užívání rybníka
 • přístup ke garážím
 • lávka přes řeku Bělá
 • ředitelské volno

 

Na 27 jednání rady obce se dne 9.6.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • chodník II. etapa
 • stavební úpravy čp. 133 v Kvasinách
 • cesta přes Háj
 • vyúčtování VPS VK ŠA Kvasiny
 • územní studie na plochu Z1-8, vymezenou územním plánem
 • DSO Mikroregion Bělá
 • schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • pozemky pod komunikací U Prokopů
 • splátkový kalendář
 • věcné břemeno
 • kulturní komise
 • montáž elektro - mechanické závory
 • nákup frézinku

Na 26 jednání rady obce se dne 1.6.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • poničená zahrádka za KD
 • herbicidní postřikovač
 • stanovení poplatku za vystoupení divadelníků
 • nesouhlas s cenou za pozemek - paní M. Luxová

Na 25 jednání rady obce se dne 19.5.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • kulturní akce 6-12/2015, místo na pouť
 • stavební úpravy OÚ
 • zrušení usnesení plynovod Hamernice
 • křovinořez - likvidace
 • nájemní smlouva - cesta přes Háj
 • schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • dohoda o provedení práce na služby fotografa

Na 24 jednání rady obce se dne 19.5.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • oprava vařičů v bytech DPS
 • zrušení přecenění reálnou hodnotou k záměru prodat p.č. 1386/1
 • právní služba
 • smlouva o právu provedení stavby
 • územní plán

Na 23 jednání rady obce se dne 13.5.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • výsledky grantového řízení "Tady jsem doma" a "Popularizace technického vzdělávání na ZŠ"
 • zákaz kouření v prostoru dětského koutku v parčíku
 • dohoda o pracovní činnosti s panem Josefem Noskem
 • smlouva o zřízení věcného břemene
 • schválení prodeje židlí v KD dle vyvěšeného záměru
 • schválení nájmu nebytových prostor dle vyvěšeného záměru
 • rozpočtové úpravy č. 7

 

Na 22 jednání rady obce se dne 5.5.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Kvasiny
 • záměr prodat p.č. 1385/5 a p.č. 1385/6
 • záměr prodat dva díly pozemku p.č. 1014/6 pro výstavbu
 • dohoda o pracovní činnosti s panem Josefem Noskem
 • cesta pro chodce a cyklisty podél zámeckého parku do Solnice - příčný práh
 • cenová nabídka za projekční práce - úpravy ZTV pro RD na p.č. 405/30 v lokalitě Zámecká
 • smlouva nájemní se Soňou Klímovou na užívání pozemků - přístupová cesta
 • vodovod v cestě Spojovací
 • cenová nabídka "Plynovod pro novou zástavbu "Hamernická" - p.č. 5153/1 v k.ú. Kvasiny
 • revokace usnesení č. 1/14/2015 a č. 2/14/2015 v části pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Na 21 jednání rady obce se dne 22.4.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • žádost o přijetí na odbornou praxi
 • projekt prvků ekologické stability v k.ú. Lukavice u Rychnova n.Kn. - seznámení se změnou termínu dokončení realizace a povinnosti Obce Kvasiny
 • zrušení části usnesení č. 8/13/2015
 • údržba veřejné zeleně - změna usnesení č. 8/18/2015
 • nákup křovinořezu
 • vyhlídkové lety 23.5.2015

 

Na 20 jednání rady obce se dne 22.4.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • schválení prodeje dřeva
 • právní služba
 • žádost o finanční dar OS Na Venkově
 • smlouva o poskytnutí mimořádného příspěvku- Mikroregion Rychnovsko
 • rozpočtové opatření č. 6
 • oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • výzkumné a školící centrum Kvasiny - dočasné parkoviště
 • veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 • dohoda o rozvázání dohody o provedení práce
 • revize uzavřených dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
 • Česká školní inspekce - Protokol o kontrole a Inspekční zpráva
 • Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace - ul Příčná
 • ceník za pronájem vestibulu kulturního domu
 • nový finanční sazebník - jubilea, vítání občánků
 • různé

Na 19 jednání rady obce se dne 15.4.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 344
 • dohoda o ukončení nájemní smlouvy v čp. 347
 • smlouva o umožnění realizace a následné péče s DSO Mikroregion Bělá
 • oprava oplocení v areálu volejbalového klubu v Kvasinách
 • projektová dokumentace na opravu místní komunikace v ulici Příčná
 • rozpočtové opatření č. 5
 • smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce
 • prodej řeziva
 • projektové práce - Stavební úpravy OÚ Kvasiny, rampa pro osoby ZTP, schodiště a přístřešek nad schody
 • VK AŠ Kvasiny - příprava oslav 75 let činnosti, 50 let pořádání tradičních letních turnajů a 25 let pořádání jarního turnaje mládeže v roce 2016
 • dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a dodávku prací č. 2004001 s Alešem Dostálem ze dne 1.2.2004, Dohoda o pracovní činnosti - veřejná zeleň

 

Na 18 jednání rady obce se dne 7.4.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na chodníky se společností Valbek, spol. s r.o.
 • Územní studie pro zastavitelnou plochu Z 1-1
 • žádost o pronájem veřejného prostranství
 • projektová dokumentace na VO podél místní komunikace, která bude darovací smlouvou převedena panem Hánělem do majetku Obce Kvasiny
 • Smlouva o dílo na "Výměnu a opravu oken a dveří v areálu VK Kvasiny"
 • projektová dokumentace na rozšíření zázemí TK Kvasiny
 • celoskleněná tvrzená střecha
 • Dohoda o pracovní činnosti - veřejná zeleň
 • záměr prodeje židlí z kulturního domu
 • poukázka k životnímu jubileu
 • památná lípa - ošetření

 

Na 17. jednání rady obce se dne 30.3.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • nákup židlí do kulturního domu
 • nákup skříní do kulturního domu, vývěsky a kolostavu
 • AGROPROJEKCE Litomyšl s.r.o. - vyjádření k dotazům PD Cesta v intravilánu "Spojovací"
 • veřejný vodovod "Cesta v intravilánu - spojovací", vyjádření AQUA SERVIS a.s.
 • žádost o bydlení v DPS
 • pouťové atrakce v roce 2016
 • biokoridor Lukavice

 

Na 16. jednání rady obce se dne 23.3.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • schválení programu 4. zasedání ZO Kvasiny konaného dne 30,3.2015
 • právní služby Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. - výkaz činnosti
 • pronájem nezemědělského pozemku
 • záměr prodat hoblovku
 • Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby - chodník na p.č. 33/2, 33/36, 18/2
 • dohody o provedení práce - údržba ozvučovací techniky a osvětlení
 • souhlas veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby "Dopravní a technická infrastruktura pro 5 RD Kvasiny"
 • schválení grantu na vybavení učebny volnočasových aktivit
 • fotopasti
 • dětské hřiště na Zámecké

 

Na 15. jednání rady obce se dne 16.3.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • povodňová hlídka
 • CIRI - projektové záměry
 • dotační programy KHK z oblasti životního prostředí
 • Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby: "M3 Kvasiny - Přístavba logistiky jihovýchod"
 • geodetické práce - GP chodníky I. etapa
 • směrnice
 • Organizační řád obce - aktualizace

 

Na 14. jednání rady obce se dne 10.3.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • místní komunikace V intravilánu - projektová dokumentace na řešení
 • místní komunikace V intravilánu - inženýrská činnost
 • záměr prodat mrazák Liebher
 • Svaz měst a obcí - členský příspěvek
 • Investice do majetku obce - tenisový areál
 • nákup notebooku do kulturního domu
 • rozšíření referenčních bodů měření hluku
 • dohoda na správce rybníka
 • komunikace Hamernice

Na 13. jednání rady obce se dne 4.3.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • jmenování vedoucí pečovatelské služby
 • žádost o vrácení peněz za vodovodní a kanalizační přípojku - "Zámecká"
 • smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 Mikroregionu Rychnovsko
 • rozpočtové opatření
 • žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na r. 2015, změny v poskytování dotací
 • žádost Studijní a vědecké knihovny HK o poskytování textů ze zpravodaje obce
 • výzva k odstranění stromů v lokalitě Zámecká
 • grantové programy ŠKODA AUTO a.s. pro rok 2015
 • dopravní značky v lokalitě u pana Háněla
 • oznámení o provedení auditu EKO KOM
 • připomínky obyvatele k úpravě a zvelebení obce
 • směrnice na rok 2015
 • schválení výsledků inventarizace za rok 2014
 • oznámení Úřadu práce o financování politiky zaměstnanosti
 • právní služba
 • dohoda na správce rybníka
 • ozvučovací technika
 • systém KOPIS
 • umístění vývěsky pře budovou České pošty
 • bezbariérový přístup do budovy obecního úřadu

Na 12. jednání rady obce se dne 17.2.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Dodatek č. 3 ke smlouvě s Valbek s.r.o. - Chodník III. Etapa
 • pronájem zemědělského pozemku
 • ozvučovací aparatura
 • žádost o odkoupení pozemku st. p.č. 430/2 v k.ú. Kvasiny
 • sponzoring ŠKODA AUTO a.s.
 • aktualizace povodňového plánu
 • tiskárna pro obecní úřad
 • nabídka firmy Marius Pedersen na svoz bioodpadů
 • zpráva o uplatňování Územního plánu Kvasiny r. 2011 - 2015
 • doplnění žádosti o zahájení řízení ve věci omezení přístupu na účelovou komunikaci UK 11 ze dne 3.7.2013
 • výběrové řízení na stavební úpravy - výměna oken a dveří - volejbal

 

Na 11. jednání rady obce se dne 2.2.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rády
 • digitální povodňový plán
 • příprava akcí ze studie odtokových poměrů k financování
 • smlouva COMA s.r.o. - hasičská zbrojnice
 • dotazník pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
 • právní služby Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.
 • revize pasportu dopravního značení
 • dokumentace "cesta Hamernice"
 • opravy oken a dveří u budovy v areálu volejbalu
 • rozpočtová opatření
 • oprava kabeláže v KD
 • restrukturalizace kabeláže v kancelářích obecního úřadu
 • protipovodňové pytle

 

Na 10. jednání rady obce se dne 26.1.2015 projednávaly tyto body:

 • záměr Obce Kvasiny na prodej řeziva
 • topení v mateřské škole
 • nákup pracovního stolu
 • zápis z jednání s českou poštou
 • rozšíření prostoru pro umístění kontejnerů na Zámecké

Na 9. jednání rady obce se dne 19.1.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • propad půdy na pozemku p.č. st. 131/2 u pana Bednáře, čp. 103
 • nabídka interiérových map
 • nabídka leteckých snímků od firmy AMIDO - letecké snímky, s.r.o.
 • parkování v obci
 • zpráva Policie ČR, obvodní oddělení RK, o počtu spáchaných trestních činů a přestupků v Obci Kvasiny za rok 2014
 • žádosti do DPS Kvasiny
 • výběrové řízení na pozici vedoucí pečovatelské služby
 • výběrové řízení na pozici investičního technika
 • dohoda o pracovní činnosti s panem Jiřím Štěpánkem na péči o vodní dílo
 • záměr Obce Kvasiny prodat vysokotlaký čistič KARCHER bez hadice
 • jmenování vedoucího a zástupce vedoucího zásahové jednotky obce - JPO
 • reprezentace obce v Doberské lize
 • vystoupení pěvecké skupiny Diamontes dne 8.3.2015 v KD Kvasiny

 Na 8. jednání rady obce se dne 12.1.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • členský příspěvek Euroregionu Glacensis na rok 2015
 • knihovna
 • navýšení ceny za odstranění odpadu na skládce společnosti Marius Pedersen a.s. v Křovicích
 • úprava rozpočtu
 • záměr pronajmout zemědělský pozemek
 • diakonie Broumov
 • dům s pečovatelskou službou
 • žádost o ukončení činnosti velitele zásahové jednotky
 • příspěvek na pořádání plesu
 • záměr obce prodat soustruh
 • nákup potřebné části pozemku od pana Ševely
 • metodická dohlídka v rámci projektu "Koukej zpomalit"
 • pronájem kulturního domu
 • posun termínu vypořádání finančního daru od společnosti Škoda Auto a.s. na vybudování přechodu pro chodce
 • nákup počítačů
 • webové stránky obce
 • územní plán Obce Kvasiny

 

Na 7. jednání rady obce se dne 5.1.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • měřiče tepla
 • ceník na pronájem kulturního domu
 • zakoupení vysavače
 • zakoupení fotoaparátu
 • zakoupení studenovodního vysokotlakého stroje Wap
 • finanční příspěvek na činnost DSO Mikroregion Bělá
 • žaluzie do oken bytů v DPS
 • pronájem části střechy pro zařízení pro přenos dat na budově čp. 254 a 343 společnosti JVNET.CZ s.r.o.
 • výběrové řízení na pozici investičního technika
 • záměr p. Andrše zřídit kompost v prostoru lesa u svého bydliště a jeho požadavek na dostupnost obecní techniky
 • nominace sportovců na akci "Sportovec roku 2014"

Návštěvnost stránek

290689