Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2016

Na 81. jednání rady obce se dne 30.12.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Bezpečnostní situace u vrátnice č. 2 závodu ŠA a.s. Kvasiny
 3. Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2016
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 5. Chodník Kvasiny – Skuhrov n. Bělou
 6. Zhodnocení majetku obce - hasičská zbrojnice
 7. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 8. Smlouva na zajištění svozu a odstraňování komunálního odpadu
 9. Vybavení technické čety
 10. Dohoda o provedení práce
 11. Směrnice
 12. Nájemní smlouva
 13. Kamerový systém

Na 80. jednání rady obce se dne 16.12.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kulturní komise
 3. Územní plán
 4. Smlouva o poskytnutí dotace
 5. Žádosti o vyjádření
 6. Chodník Kvasiny – Skuhrov n. Bělou

Na 79. jednání rady obce se dne 7.12.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Nájemní smlouva
 3. Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2016
 4. Smlouva o úschově peněz
 5. Kulturní dům
 6. Dohoda o provedení práce
 7. Rozpočtové opatření

Na 78. jednání rady obce se dne 28.11.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program 15. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 3. Oprava střešního pláště budovy technických služeb
 4. Odměna řediteli ZŠ a MŠ p.o.
 5. Žádost o vyjádření
 6. Smlouva o výpůjčce

Na 77. jednání rady obce se dne 22.11.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Žádost o zpomalení dopravy a veřejné osvětlení
 3. Prodej – palivové dřevo
 4. Veřejný telefonní automat
 5. Autobusové nádraží v Rychnově nad Kněžnou
 6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Hřiště v lokalitě Zámecká
 7. Kulturní dům
 8. Komunikace Hamernice
 9. Záměr prodeje pozemku
 10. Žádosti o dotace
 11. Fond investic ZŠ a MŠ Kvasiny p.o.
 12. ZTV Hamernice - VO
 13. Žádosti o vyjádření
 14. Oslavy nového roku
 15. Oprava střechy
 16. Pronájem nezemědělských pozemků
 17. Rozpočtové opatření

Na 76. jednání rady obce se dne 7.11.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Darovací smlouva
 3. EZS – objekt dílny, hasičské zbrojnice a školy
 4. Kulturní komise
 5. Autobusové nádraží v Rychnově nad Kněžnou
 6. Okresní soud v Rychnově n. Kněžnou
 7. Kulturní dům
 8. Záměr prodeje pozemku
 9. Záměr prodeje pozemku
 10. Žádost o dotaci
 11. Bezpečnostní zpráva
 12. Smlouva o výpůjčce
 13. Smlouva o zřízení věcného břemene
 14. Obecní úřad
 15. Rozpočtové opatření

Na 75. jednání rady obce se dne 24.10.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Digitální povodňový plán a varovný informační systém
 • Protipovodňová opatření DUR - Dodatek č. 2
 • Komunikace Hamernice
 • Kulturní dům
 • Obecní úřad
 • Dodatek č. 1 Směrnice č. 8/2016
 • Nákup silničních panelů

Na 74. jednání rady obce se dne 17.10.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Vánoční světelná výzdoba
 • Projekt DSO Mikroregion Rychnovsko do OPŽP
 • Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
 • Smlouva o produkci umělce, souboru - pořadu
 • VPS na kanalizaci
 • ZŠ a MŠ Kvasiny
 • Digitální povodňový plán
 • Rozpočtové opatření

Na 73. jednání rady obce se dne 6.10.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Kulturní dům
 • Spolupráce Škoda Auto a.s.
 • Smlouva o produkci umělce, souboru - pořadu
 • Dočasné užívání nezemědělského pozemku p.č. 946/6
 • Dočasné užívání nezemědělského pozemku p.č. 1060/7
 • Žádost o vyjádření
 • Pilíře a vodoměrné šachty
 • ZŠ a MŠ Kvasiny
 • Komunikace Hamernice
 • Doplnění silniční obruby
 • Rozpočtové opatření

Na 72. jednání rady obce se dne 23.9.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Pečovatelská služba
 • Komunikace Hamernice
 • Záměr výpůjčky
 • Oprava střechy
 • DSO Mikroregion Bělá
 • Žádost o vyjádření
 • Podpora projektu DSO Mikroregion Bělá
 • Pronájem bytu
 • VPS na kanalizaci
 • ZŠ a MŠ Kvasiny
 • Rozpočtové opatření

Na 71. jednání rady obce se dne 5.9.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Výběrové řízení VO Hamernice
 • Komunikace k bytovým domům
 • Smlouva o poskytování stravování
 • Byt v DPS
 • Nákup buňky - sklad nářadí
 • Dětské hřiště na Zámecké

Na 70. jednání rady obce se dne 23.8.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Kompostéry pro občany
 • Program jednání zastupitelstva
 • Tenisový klub
 • Kulturní komise
 • Žádost o vyjádření
 • Záměr prodeje - palivové dřevo
 • Smlouvy na energie
 • Splátkový kalendář p. Pavlovec
 • Plán inventur pro rok 2016
 • Výběrové řízení VO Hamernice

Na 69. jednání rady obce se dne 8.8.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Změna č. 1 Územního plánu Kvasiny
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly VPS MF ČR
 • Záměr pronajmout byt
 • Smlouva o produkci umělce, souboru - pořadu
 • Žádost o vyjádření
 • Žádost o odkoupení střešních latí
 • Záměr směnit pozemky
 • Záměr prodeje pozemku p.č. 1074/3 v k.ú. Kvasiny
 • Záměr prodeje stavebních buněk
 • Veřejnoprávní smlouva "Cesta V Intravilánu - Spojovací"
 • Gramis
 • Smlouva o výpůjčce na část pozemkové parcely p.č. 1406/3
 • Rozpočtové opatření

Na 68. jednání rady obce se dne 26.7.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Žádost o dotaci z rozpočtu KHK
 • Stavební úpravy čp. 133

Na 67. jednání rady obce se dne 15.7.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Komunikace k bytovým domům
 • Investiční priority pro IROP
 • Přístřešek ve sběrném dvoře
 • Tenisový areál
 • Nákup křovinořezu
 • Záměr pronajmout byt č. 2.4.A v čp. 344
 • Smlouva o nájmu nezemědělských pozemků - p. Svoboda
 • Smlouva o nájmu nezemědělských pozemků - pí. Rollová
 • Změna č. 1 Územního plánu Kvasiny
 • Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku
 • Rozpočtové opatření

Na 66. jednání rady obce se dne 29.6.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Smlouva o převodu družstevního podílu
 • Stavební úpravy čp. 133 ZŠ a MŠ Kvasiny
 • Přehled obecních pozemků
 • Železniční jízdní řád 2016/2017 v KHK - návrh
 • Oprava oplocení tenisového areálu
 • Oplocení pozemku p.č. 1056/9 v k.ú. Kvasiny
 • Studie řešení prostoru p.č. 1056/9 v k.ú. Kvasiny
 • Rekonstrukce komunikace v ulici Příčná
 • ZŠ a MŠ Kvasiny - oprava dveří
 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
 • Rozpočtové opatření

Na 65. jednání rady obce se dne 13.6.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Veřejnoprávní smlouva
 • ZTV Hamernice - úprava telekomunikační sítě
 • Dohoda o provedení práce na služby fotografa
 • Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Na 64. jednání rady obce se dne 6.6.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Program zasedání ZO
 • Osazení obrubníku - PD pro ohlášení stavby
 • Údržba veřejné zeleně
 • Vystrojení a vybavení JSDH
 • Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kvasiny 2015
 • Nákup kontejneru k DPS

Na 63. jednání rady obce se dne 25.5.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Záměr prodeje pozemku
 • Záměr pronájmu nezemědělských pozemků
 • Záměr prodeje traktoru
 • Záměr prodeje latí
 • Dětské hřiště
 • Omezení vstupu na veřejnou komunikaci
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nezemědělského pozemku
 • Návrh zákona o odpadech
 • Obecní rybník
 • Organizační řád obce
 • Změna č. 1 Územního plánu Kvasiny

Na 62. jednání rady obce se dne 13.5.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Chodník Skuhrov nad Bělou - Kvasiny
 • Územní studie Z1-1 Zámecká
 • VPS na služby policie
 • Majetkové záležitosti
 • Výběrová řízení na dodavatele
 • Tenisový areál
 • Studie veřejného osvětlení - analýza
 • Dovybavení traktoru KUBOTA
 • Dohoda o provedení práce na služby fotografa pro Obec Kvasiny
 • Nákup silničních panelů
 • Rozpočtové opatření

Na 61. jednání rady obce se dne 4.5.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Údržba veřejné zeleně
 • Chodník Skuhrov nad Bělou - Kvasiny
 • DUR - protipovodňová opatření

Na 60. jednání rady obce se dne 28.4.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Mapový podklad na pozemek pod školou
 • Vybavení technické čety
 • Stavební úpravy čp. 133, ZŠ a MŠ Kvasiny
 • VPS na služby policie
 • Kulturní komise
 • Dočasné užívání nezemědělského pozemku p.č. 946/6
 • Prodej dlaždic
 • Oprava kapličky na pozemku p.č. 303
 • Rekonstrukce komunikace na přístup pro pěší

Na 59. jednání rady obce se dne 20.4.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Mapový podklad
 • Jednotka požární ochrany
 • Babybox
 • Ulice Spojovací - PD na veřejné osvětlení
 • Odvodňovací žlab Hamernice
 • Obecní rybník - doplnění zeleně
 • Omezení vstupu na veřejnou komunikace
 • Ulice Příčná - PD odvodnění
 • Doplnění silniční obruby
 • Směrnice č. 12 - aktualizace
 • Správní poplatek
 • Nákup počítače
 • Rozpočtové opatření

Na 58. jednání rady obce se dne 11.4.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Právní služba
 • Jednotka požární ochrany
 • Záměr prodeje
 • Vytyčení pozemku p.č. 5059 a p.č. 5062 v k.ú. Kvasiny
 • Projektová dokumentace odvodnění
 • Obecní rybník
 • Rozpočtové opatření

Na 57. jednání rady obce se dne 31.3.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Areál ZŠ a MŠ - geologický průzkum
 • Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků pro DSO Mikroregion Rychnovsko
 • Pořízení leteckého snímku Obce Kvasiny
 • Žádost o poskytnutí dotace z programu KHK na PD na rozšíření kanalizační stoky
 • Zapojení do projektu "Senior v bezpečí"
 • Záměr prodeje
 • Majetek obce - tenisový areál
 • Zapojení do programu záchrany života s použitím AED a vyškolených zachránců z řad laiků 

Na 56. jednání rady obce se dne 21.3.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Daň z převodu nemovitostí
 • Pověření k zastupování
 • Digitální povodňový plán
 • Žádost do DPS
 • Údržba obce - technické vybavení
 • Údržba veřejné zeleně
 • Chodník III. etapa
 • Inventarizace 2015
 • Rozpočtové opatření

Na 55. jednání rady obce se dne 7.3.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Program zastupitelstva obce
 • Právní služba
 • Revokace usnesení
 • Jednotka požární ochrany
 • Projektová dokumentace odvodnění
 • Přechod pro chodce přes silnici II/321
 • SMO ČR - členský příspěvek na rok 2016
 • Přístřešek na sběrném dvoře
 • Kulturní komise
 • Rozpočtové opatření

Na 54. jednání rady obce se dne 25.2.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Věcné břemeno na plynárenské zařízení
 • Smlouva o nájmu
 • Příspěvek na pořádání plesu
 • Přechod pro chodce přes silnici II/321
 • Projektová dokumentace
 • Nákup kovových regálů
 • Osazení silniční obruby
 • Prodej dlaždic
 • Oprava střechy
 • Kácení stromu na pozemku obce
 • Smlouva o výpůjčce
 • Investiční záměr
 • Územně plánovací informace
 • Nákup židlí
 • Rozpočtové opatření

Na 53. jednání rady obce se dne 10.2.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Grantové řízení Škoda Auto a.s. 2016 + sponzoring
 • Kulturní komise
 • Žádost o finanční příspěvek na ples hasičů
 • Stavební úpravy čp. 133 v Kvasinách
 • Nebytové prostory čp. 343 - výměna plynového kotle
 • Nákup mobiliáře
 • Nákup vysavače
 • Záměr prodeje
 • Oprava střechy
 • Autorský dozor
 • Rozpočtové opatření

Na 52. jednání rady obce se dne 29.1.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Finanční dar za přínos pro obec
 • Územní studie Bažantnice
 • Licenční smlouva o veřejném provozování - OSA
 • Projektová dokumentace - přechod pro chodce přes silnici II/321
 • Kamerový systém
 • Smlouva o právu provedení stavby
 • Servisní smlouva na bezdrátový systém VISO/VOX
 • Stavební úpravy čp. 133 v Kvasinách - TDS a BOZP
 • Chodník II. etapa - TDS a BOZP
 • Projektová dokumentace rozšíření kanalizace
 • Rozpočtové opatření

Na 51. jednání rady obce se dne 20.1.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Žádost o finanční dar na podporu sportu
 • Žádost o finanční příspěvek na ples ZŠ a MŠ
 • Směrnice k obsluze mzdové agendy
 • Nákup rozmetadla posypové soli
 • Projektová dokumentace - rozšíření kanalizace
 • Prodej dlaždic
 • Rozpočtové opatření

Na 50. jednání rady obce se dne 12.1.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Žádost VK Auto Škoda Kvasiny o umístění reklamní tabule
 • Vybavení technické čety
 • Nájemní smlouvy
 • Pamětní kniha
 • Vybavení KD
 • Žádost Kerson spol. s.r.o. o přeložení sloupu O2
 • Žádost o finanční příspěvek na ples FIBEKO
 • Přeložení sloupů O2
 • Žádost Euroregionu Clacensis o zaplacení členského příspěvku na rok 2016
 • Žádost Obec Skuhrov n. Bělou o sdělení stanoviska ke stavbě chodníku
 • Pověření k veřejnosprávní kontrole
 • Stavební úpravy čp. 133
 • Žádost o dotaci na Hřiště v lokalitě Zámecká
 • Projektová dokumentace - rozšíření účelové komunikace
 • Kamerový systém
 • Rozpočtové opatření
 • Různé

 

Návštěvnost stránek

290689