Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2017

Na 112. jednání rady obce se dne 19.12.2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov n. Kněžnou
 3. Žádost o finanční příspěvek na ples hasičů
 4. GDPR
 5. Zpřesnění hranice mezi pozemky podél zahrádek
 6. Oprava vozidla
 7. Dodatek č. 3 k pověření Královéhradeckého kraje
 8. Rozpočtové opatření
 9. Směrnice
 10. různé - program vítání nového roku

Na 111. jednání rady obce se dne 11.12. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program jednání zastupitelstva
 3. Prezentace v Rychnovském deníku
 4. Zastávka a vitríny pro oznámení obce
 5. Revize dopravního značení v obci
 6. Smlouva o výpůjčce vozidel
 7. Plocha Z1-8 Bažantnice
 8. Smlouva na zajištění svozu a odstraňování komunálního odpadu
 9. ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.
 10. Pečovatelská služba
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti – ČEZ
 12. Nájemní smlouva
 13. Různé - Útulek Lukavice , Svítidla VO parková, Výkopové práce kolem šachet Zámecká, Ozvučovací mixpult

Na 110. jednání rady obce se dne 5.12. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Rozpočet příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Kvasiny na rok 2018
 3. Střednědobý výhled rozpočtu Příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Kvasiny na roky 2019 až 2020
 4. Vodoměrné šachty na Zámecké
 5. Smlouva o produkci umělce
 6. Odměna řediteli ZŠ a MŠ p.o.
 7. Směrnice č.7 – k finanční kontrole
 8. Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2017
 9. Kamerový systém - anketa
 10. Různé        -     Vyhodnocení hlídkové služby - listopad
 • Svítidla VO parková

 

Na 109. jednání rady obce se dne 21.11. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Výběrová řízení na dodavatele
 3. Záměry prodeje pozemků
 4. Žádost o odstranění příčného prahu u č. p. 21
 5. Prohlášení zástupců obcí a DSO k zákonu o střetu zájmů
 6. Bezpečnostní technologický klastr
 7. Oslavy nového roku 2018
 8. Adventní výzdoba ŠA
 9. Výměna koberců v prostorách obecního úřadu
 10. Informace o úpravě cen za svoz, odstranění a využití odpadů
 11. Smlouva o právu provést stavbu
 12. Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení (VO) v obci Kvasiny
 13. Dohoda o provedení práce na služby moderování rozsvícení vánočního stromu pro Obec Kvasiny
 14. Informační systém Pečovatelská služba
 15. Rozpočtové opatření
 16. Smlouva o výpůjčce
 17. Obnova parku/Studie řešení prostoru
 18. Různé        -     Agentura pro ŠA na podporu kultury a sportu
 • Kanalizace Kvasiny, průběžná informace
 • Konference MAP Rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov n. Kn.
 • Nejúspěšnější sportovec roku
 • Předplatné regionálního Deníku pro rok 2018

 

Na 108. jednání rady obce se dne 8.11. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 344
 3. Směrnice č. 15 – Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci Obce Kvasiny
 4. Výběrová řízení na dodavatele
 5. Místní komunikace Spojovací včetně propustku
 6. Odstavná stání Zámecká
 7. Koordinační dohoda
 8. Kulturní komise
 9. Různé        -     Pozvánka na závěrečnou prohlídku stavby: Spojovací včetně propustku
 • Koordinační centrum pro cizince
 • Parkování u bytových domů
 • Adventní výzdoba ŠA
 • Mobilní operátor

Na 107. jednání rady obce se dne 31.10. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Oprava střechy povodňových domků
 3. Protipovodňová opatření
 4. Kulturní dům
 5. Dětská hřiště
 6. Automobil Fiat Ducato
 7. Zhodnocení majetku obce – volejbalový areál
 8. Kamerový systém - anketa
 9. Chodník Kvasiny – Skuhrov nad Bělou
 10. Kanalizace Kvasiny
 11. Obnova parku / Studie řešení prostoru
 12. Vánoční výzdoba
 13. Sběrný dvůr
 14. Plán inventur
 15. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 16. Byt v DPS
 17. Rozpočtové opatření
 18. Různé        -     Změna zákona (mzdy)
 • Oprava zvoničky
 • Bar Domeček s.r.o. - zdroj vody pro zásobování restaurace a zásobování plánované novostavby RD

Na 106. jednání rady obce se dne 16.10. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program jednání zastupitelstva
 3. Vánoční světelná výzdoba
 4. Zrušení poplatku za rozhlasové služby
 5. Záměr prodeje
 6. Digitální povodňový plán
 7. Smlouva o zřízení služebnosti
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 9. Komunikace Spojovací včetně propustku DZ+Dodatek
 10. Různé       

Na 105. jednání rady obce se dne 6.10. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Místní komunikace Spojovací
 3. Záměr prodeje
 4. Program Ginis
 5. Dům s pečovatelskou službou
 6. VPS na služby policie
 7. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nezemědělského pozemku - zahrádky
 8. ZŠ a MŠ Kvasiny
 9. Oprava kapličky
 10. Lávka přes řeku Bělá
 11. Pronájem parkovacích míst
 12. Rozpočtové opatření
 13. Různé        -     Mosty a lávky v Kvasinách - přehled
 • Nabídka publikace Senior v bezpečí
 • Zápis č.70 z jednání výboru VSCS ze dne 21.9.2017
 •  

Na 104. jednání rady obce se dne  27.9. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Česká Pošta, s.p. – hodiny pro veřejnost
 3. Mosty a lávky v Kvasinách
 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.425/19 a p.č.429/29 v k.ú. Kvasiny
 5. VPS o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
 6. Smlouva o dílo – odjezdníky
 7. Různé        -     Zpětný odběr pneumatik
 • Dopravní studie I/14 – zápis z projednání konceptu
 • Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování PD a zajištění AD – zápis z jednání realizačního týmu

Na 103. jednání rady obce se dne 20.9. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Vodorovné značení u KD
 3. Obnova parku / Studie řešení prostoru
 4. Záměr prodeje
 5. Smlouva o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí - KHK
 6. Plán kontrol
 7. Cena za daňové poradenství
 8. Obecně závazná vyhláška obce – zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 9. Rozšíření kanalizace
 10. Investiční záměry
 11. Pečovatelská služba
 12. Ceník zapůjčení techniky
 13. Bar Domeček
 14. Žádosti o dotaci ŠA a.s.
 15. Automobil Fiat Ducato
 16. Dodávka a instalace zpomalovacích prahů
 17. Autorská smlouva
 18. Výběrová řízení na dodavatele
 19. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
 21. Rozpočtové opatření
 22. Směrnice č. 6 - směrnice upravující oběh účetních dokladů
 23. Různé       -     Dotazník vzdělávání
 • Informace pro veřejné funkcionáře
 • Zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR
 • Zpráva o bezpečnostní situaci

Na 102. jednání rady obce se dne 5.9. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Protipovodňová opatření
 3. Obnova parku / Studie řešení prostoru
 4. Kulturní komise
 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
 6. Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 7. Dokrytí signálem České radiokomunikace
 8. VPS na služby policie
 9. Místní komunikace Spojovací
 10. Žádost o finanční dar na podporu sportu
 11. Nájemní smlouva
 12. Pečovatelská služba
 13. Rozšíření kanalizace
 14. Rozpočtové opatření
 15. Různé       -     Přehled akcí KK do konce roku
 • Metodické doporučení k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Sběrný dvůr - PD
 • VPS na služby policie – vyhodnocení hlídkové služby
 • Parkovací systém ŠA
 • Mezinárodní cyklistický etapový závod „East Bohemia Tour“
 • Reporting SPOD
 • Program podpory bydlení - MMR

Na 101. jednání rady obce se dne 15.8. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Záměr prodeje
 3. Záměr pronájmu
 4. Rozpočtová opatření
 5. Různé       -     Výroční zpráva Domácí Hospic Setkání, o.p.s.
 • Don Quijote – náhradní termíny
 • Zákon o střetu zájmů
 • Testování historických automobilů 2.9.2017

Na 100. jednání rady obce se dne 2.8. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Projektová dokumentace – požární rovinka
 3. Rozdělení pozemku p. č. 1130/1 v k. ú. Kvasiny
 4. Chodník Kvasiny – Skuhrov nad Bělou
 5. Žádost o povolení soukromé akce
 6. Fotopasti
 7. Finanční dar
 8. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 9. Bezbariérový přístup pro pěší k ZŠ a MŠ
 10. Rozpočtová opatření
 11. Různé       -     Leták ke společnému výcviku hasičů v závodě ŠA
 • Časovka silničních kol 13. 8. 2017
 • Atelier obnovy památek - studenti architektury pomáhají s řešením
 • Měřící body pro hlukovou studii ŠA
 • Kontejner na Zámeckou pro bioodpad 

 

Na 99. jednání rady obce se dne 19.7.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program jednání zastupitelstva
 3. Kulturní dům
 4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
 5. Dopravní značení
 6. Žádost o dotaci
 7. Prodej sypače
 8. Územní plán
 9. Různé       -     CZ/PL Želazno

Na 98. jednání rady obce se dne 30.6.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kulturní dům
 3. Lávka přes řeku Bělá
 4. Digitální povodňový plán
 5. Rozdělení pozemku p. č. 1130/1 v k.ú. Kvasiny
 6. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek
 7. Vybavení technické čety
 8. Záměr pronájmu
 9. Komunikace Spojovací včetně propustku
 10. Smlouva o nájmu bytu č. 4 v čp 343 – dohoda o změně
 11. Rozšíření kanalizace Kvasiny
 12. Rozpočtové opatření
 13. Pečovatelská služba
 14. Různé       -    Dotace na sociální bydlení
 • Příprava programu MMR ČR na nájemní bydlení a ZTV
 • Posouzení kapacity okružní křižovatky na I/14 u ŠA a.s.

Na 97. jednání rady obce se dne 22.6.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Parkovací plocha pro motocykly u brány č.2
 3. Česká pošta s.p. – změna hodin pro veřejnost
 4. Smlouva o zajištění pouťových atrakcí
 5. Kulturní komise
 6. Návrh železničního řádu 2017/2018 v KHK
 7. Tenisový klub
 8. Rozpočtové opatření
 9. Různé       -    Dotace na pořízení automobilu
 • Memorandum o spolupráci
 • Stavební úpravy v místě pro přecházení u konzumu

 

Na 96. jednání rady obce se dne 9.6.2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Dohoda Obce Kvasiny se společností K2 invest s.r.o.
 3. Pronájem nezemědělských pozemků
 4. Smlouva o právu provést stavbu
 5. Žádost Českých drah a.s. o vyjádření k úpravě nocležny
 6. Vyvěšení záměru prodat pozemek 

 

Na 95. jednání rady obce se dne 31.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program 17. jednání ZO
 3. Informace o výsledku analýz spadu z lakovny
 4. Informace o výsledku z měření emisí na hlavním komíně lakovny
 5. Aktivity společnosti ŠKODA AUTO a.s. pro zaměstnance závodu a obyvatele regionu
 6. Smlouva o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene - služebnosti kabelového vedení NN
 7. Vyjádření k podkladům rozhodnutí ve věci umístění a povolení záměru „ŠKODA AUTO a.s. – KVASINY – LOGISTICKÁ HALA A CENTRUM KVALITY“
 8. Právní služby
 9. Směrnice č.1 k účetnictví – změna v příloze č.4
 10. Směrnice č.14 k podrozvaze
 11. Stanovisko obce – zřízení vodovodní přípojky
 12. Oprava stávající kanalizace – technické zhodnocení
 1. Oprava dešťové kanalizace
 2. Aktualizace ceníku poskytovaných služeb
 3. Různé - Miss Hasička a Hasič roku 2017
 • Rodinný den ŠA a.s.

 

Na 94. jednání rady obce se dne 24.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Projekt podpora kultury v EU
 3. Oprava kapličky
 4. Obnova parku
 5. Kanalizace Kvasiny
 6. Kontrola OSSZ Rychnov n. Kn.
 7. Darovací smlouva
 8. Stavební práce v centru obce v okolí bytovek
 9. Kanalizace Petrák
 10. Rozpočtové opatření
 11. Různé        -     Tour de Kvasiny
 • Sběrný dvůr

Na 93. jednání rady obce se dne 17.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Výběrové řízení „Kanalizace Kvasiny“
 3. Parkování u nádraží na pozemku ČD
 4. Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kvasiny za rok 2016
 5. Smlouva o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí
 6. Práce v lese
 7. Vyvěšení záměru likvidace
 8. Vyřazení majetku na základě inventur a záměr prodeje rozmetadla
 9. Různé        -     Stromky u tenisu
 • Dopis s žádostí o finanční pomoc – Psí domov Lukavice
 • Zrušení rozhlasu v DPS
 • Chodník Skuhrov n. Bělou

Na 92. jednání rady obce se dne 4.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Komunikace Hamernice
 3. Komunikace Spojovací
 4. Linka bezpečí
 5. Vyvěšení záměrů prodat pozemky
 6. Výběrové řízení „Oprava kapličky“
 7. Výběrové řízení „Obnova parku“
 8. Rekultivace pozemků v majetku obce
 9. Výměna baterií v elektromobilu
 10. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov
 11. Dodatek č.5 k pojistné smlouvě č. 7720649302
 12. Záměr pronajmout nezemědělský pozemek
 13. Záměr přenechat nezemědělský pozemek do dočasného užívání
 14. Kamerový systém
 15. Rozpočtové opatření
 16. Různé        -     Digitalizace kroniky
 • Nelegální parkoviště na soukromých pozemcích
 • VO Pod Olšinou

Na 91. jednání rady obce se dne 26.4. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Protipovodňová opatření
 3. Návrh vypořádání námitek ke Změně č.1 Územního plánu Kvasiny
 4. Žádost o vyjádření – plechová garáž
 5. Odvolání proti stavebnímu povolení
 6. Výběrová řízení na dodavatele
 7. Měření hydrantů v obci
 8. Grantový program ŠA „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“
 9. Schválení výsledků inventarizace za rok 2016
 10. Různé       

Na 90. jednání rady obce se dne 20.4. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 3. Kulturní komise
 4. Rozšíření kanalizace Kvasiny
 5. JSDH Obce Kvasiny
 6. Žádost o vyjádření
 7. Oprava povrchu kolem konzumu
 8. Memorandum
 9. Rozpočtové opatření
 10. Různé        -     Roznášení zpravodaje
 • Binkův dům a Vašátkovo
 • Den roztroušené sklerózy 31.5.2017
 • Seminář Příležitosti pro rozvoj regionu

 

Na 89. jednání rady obce se dne 4.4. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Ocenění sportovního úspěchu
 3. Oprava vodovodu a kanalizace v zámeckém dvoře
 4. Rozšíření kanalizace
 5. Záměr prodeje pozemku
 6. Smlouva o zajištění vybudování vodovodu
 7. Kulturní komise
 8. Právní služba
 9. Grantový program ŠA „Tady jsme doma“
 10. Přeložka zařízení distribuční soustavy
 11. Komunikace Spojovací včetně propustku
 12. Různé        -     Společný výcvik hasičů ŠA a hasičů RK včetně zapojení JSDH
 • Přejezd po pozemku pana Horáka
 • Úklid v rámci „Dne země“
 • Postup při projednání Změny č.1 ÚP Kvasiny
 • Možnost přihlášení do soutěže Urbanistický projekt roku

 

Na 88. jednání rady obce se dne 22. 3. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Dveře v DPS
 3. Žádost o vyjádření
 4. Smlouva o výpůjčce
 5. Komunikace k bytovým domům
 6. DSO Mikroregion Rychnovsko – členský příspěvek na rok 2017
 7. Dopis představenstva ŠA a.s.
 8. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 9. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nezemědělského pozemku
 11. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
 12. Rozpočtové opatření
 13. Směrnice č. 6 - Směrnice upravující oběh účetních dokladů
 14. Různé        -     Sběrný dvůr – nádoby pro vhazování použitých potravinářských olejů
 • Nabídka Letní kino
 • Pouťová zábava, Čarodějnice - bezpečnostní agentura
 • Žádost o informaci předána místostarostovi k vyřízení

Na 87. jednání rady obce se dne 7.3. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Revokace usnesení
 3. Nájemní smlouva
 4. Lávka přes řeku Bělá
 5. Finanční příspěvek na činnost DSO „Mikroregion Bělá“
 6. SMO ČR – členský příspěvek na rok 2017
 7. EZS – objekt dílny, hasičské zbrojnice
 8. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene
 10. Různé        -     Projednání Změny č.1 ÚP Skuhrov nad Bělo  -    Žádost o odkoupení pozemku pana Horáka

Na 86. jednání rady obce se dne 25.2.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Smlouva o výpůjčce
 3. Příspěvek na pořádání plesu
 4. Žádost o vyjádření
 5. Program 16. jednání ZO
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku
 7. Stavební povolení Bar Domeček
 8. Nákup pozemku
 9. Prohlášení o nevyužití předkupního práva
 10. Zadávací řízení – výběr zhotovitele pro varovný informační systém Kvasiny
 11. Různé        -     Námitky ke změně ÚP

 

Na 85. jednání rady obce se dne 7.2.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Značení v obci
 3. Příspěvek na pořádání plesu
 4. VPS kanalizace Kvasiny
 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku
 7. Vyvěšení záměru prodat pozemek
 8. Poznej souseda
 9. Žádost JPO Kvasiny
 10. Žádost o finanční dar
 11. Granty ŠKODA AUTO a.s.
 12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK
 13. Žádost Euroregionu Glacensis o zaplacení členského příspěvku na rok 2017
 14. Vyvěšení záměru uzavření budoucí kupní smlouvy
 15. Pověření k veřejnosprávní kontrole
 16. Rozpočtové opatření

Na 84. jednání rady obce se dne 24.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kamerový systém
 3. Značení v obci
 4. Příspěvek na pořádání plesu
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku

Na 83. jednání rady obce se dne 17.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Žádost o finanční dar na varhany pro svatovítskou katedrálu
 3. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 4. Žádost o vyhrnování sněhu
 5. Nákup nábytku a trezoru
 6. Memorandum starostů obcí sdružených v DSO Mikroregion Rychnovsko
 7. Příspěvek na pořádání plesu
 8. Kulturní dům
 9. Rozpočtové opatření

 Na 82. jednání rady obce se dne 10.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kulturní komise
 3. Komunikace Spojovací včetně propustku
 4. Chodník Kvasiny – Skuhrov n. Bělou
 5. Parkovací karty
 6. Žádost o přidělení bytu v DPS Rychnov n. Kn.
 7. Žádost o finanční dar na podporu sportu
 8. Příspěvek na pořádání plesu
 9. Směrnice
 10. Rozpočtové opatření

Návštěvnost stránek

290689