Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Klub kvasinských důchodců

Ve středu 21.1.2015 se nás v kulturním domě sešlo na Valné hromadě 87 členů, 3 nečlenové a 11 osob se omluvilo.
Schůzi zahájila paní D. Židová přivítáním nás všech a úvodním slovem k programu.
Pak předala slovo paní H. Ponkové, aby nás seznámila o hospodaření spolku za minulý rok. Poté jsme si vyslechli zprávu revizorky, paní M. Tomášové a s panem J. Tkadlecem zavzpomínali na akce v uplynulém roce. Ten nám přednesl i návrh plánu činnosti našeho spolku na tento rok.
Předběžný plán akcí je následující :

Únor : ples kvasinských důchodců - 6.2., 25.2.-beseda s panem Čtvrtečkou a promítání

Březen : promítání a povídání s panem J. Slámou-18.3.
Duben : velikonoční posezení u mazance a k tomu nám bude přednášet pan K. Kučera
Květen : pěší výlet do přírody, spojený s prohlídkou pekárny v Ličně
Červen : návštěva lázeňského města Poděbrady a plavba lodí
Červenec : zájezd do Nové Paky, Miletína a Lázní Bělohrad
Srpen : podíváme se do Harrachova, kde si prohlédneme sklárnu, pivovar, muzeum a Mumlavské vodopády
Září : pojedeme do Dobrovic a navštívíme cukrovar a také Jabkenice, kde pobýval B. Smetana, má zde muzeum a je tu také velká obora s daňky
Říjen : sejdeme se a posedíme u grilování kuřat
Listopad : čeká nás tradiční setkání se starostkou obce
Prosinec : kulturní akce, buď návštěva divadla, nebo koncert
Termíny jednotlivých akcí vždy upřesním včas předtím, než se budou konat.
Dále jsme byli seznámeni s novým složením výboru spolku, protože paní J.Krucká ze zdravotních důvodu odstoupila z funkce předsedkyně.
Členové výboru :
Předsedkyně : Dagmar Židová
Místopředseda : Jaroslav Tkadlec
Revizorka : Miluše Tomášová
Kronikářka : Jaroslava Dittrichová
Fotodokumentace : Alice Matějková
Prezence : Hana Lukavská
Zapisovatelka : Helena Dytrtová
Přispěvky do obecního zpravodaje a na internetové stránky spolku důchodců : Dagmar Friedrichová ( já :-) )
Dalším bodem programu byl návrh rozpočtu na rok 2015, který přečetla paní M. Tomášová
Také byla odhlasována výše členského příspěvku - 100 Kč, přijetí nových členů a nové stanovy spolku.
Po jednohlasném schválení všech bodů programu jsme shlédli velmi hezky provedený sestřih videozáznamů některých našich akcí z minulého roku, který pro nás vyrobil a promítl pan J. Sláma. Moc mu děkujeme!
A na závěr jsme se občerstvili dobrou večeří.Tentokrát to byla česká klasika : vepřo-knedlo-zelo.

Dovoluji si vás všechny pozvat na již čtvrtý Ples důchodců, který se koná 6.2.2015 v Kulturním domě v Kvasinách.
Začátek je v 18,00 hod.,vstupné 50 Kč a těšit se můžete na předtančení a dobrou hudbu.
Ples pořádá náš klub ve spolupráci s kulturní komisí zastupitelstva naší obce.

Věřím, že všichni jsme prožili sváteční dny v klidu a pohodě, mezi svými blízkými a drahými ...a že i navzdory různým nepříjemnostem, které nám život připravuje, jsme vkročili do roku 2015 vesele a s  nadějí, že to bude dobrý rok.

Doufáme, že k tomu přispěje i řada akcí, kterou pro vás připravili členové výboru našeho spolku. A myslím, že je nač se těšit!

Náš nový důchodcovský rok zahájíme Valnou hromadou, která se bude konat 21.1.2015 od 15:00 hod. v kulturním domě.

Je pro všechny členy spolku povinná a program je následující:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti spolku v roce 2014
3. Zpráva o hospodaření spolku
4. Vybírání příspěvků
5. Schválení rozpočtu na rok 2015
6. Schválení přijetí nových členů
7. Schválení nových stanov
8. Diskuse
9. Závěr a promítání filmů pana J.Slámy z činnosti spolku

Občerstvení nás všech je zajištěno.

 

A máme za sebou poslední zážitek letošního roku, Vánoční koncert. Byla to opravdu ta pověstná třešnička na dortu, krásné završení celého roku a všech našich vydařených akcí.

Sál se zcela zaplnil dlouho před očekávaným začátkem a všichni jsme se  těšili na to, až nám Mladý týnišťský big band předvede své hudební umění.

Netěšili jsme se marně, kapela pod vedením pana Pavla Plašila nám v první části koncertu skvěle zahrála jazzové a swingové melodie, kromě jiných, i od takových velikánů, jako byl Glenn Miller a Louis Armstrong.

Svátečně nás naladila druhá část, kdy jsme si  vyslechli směs známých vánočních melodií a koled, které nám krásně zazpívaly dvě zpěvačky -Hana Hovorková a Tereza Myšáková. Většina z nás si s chutí zazpívala s nimi.

Koncert se opravdu povedl. Děkujeme panu Tkadlecovi, který svůj nápad, pozvat právě Mladý týnišťský big band, dovedl až k dokonalému konci.

Tato akce se konala ve spolupráci s Kulturní komisí naší obce a také jí tímto děkujeme.

Vánoční koncert

Vánoční koncert

Vánoční koncert

Vánoční koncert

vánoční koncert v KD.jpg

Ve středu 26.11.2014 jsme se sešli v hojném počtu v našem Kulturním domě, na již tradičním setkání se starostou obce.
Tentokrát to bylo setkání s nově zvolenou starostkou Ing. Alicí Novákovou.
Krátce po zahájení nás paní starostka přivítala a seznámila s plány obecního zastupitelstva na příští volební období, týkajících se především dalšího rozvoje naší obce.
Poté proběhla diskuse, kdy se občané ptali na záležitosti, které je trápí, zajímají a chtějí je řešit.
Na závěr nám paní starostka popřála hodně zdraví a elánu při našich aktivitách a přislíbila spolupráci.
Ještě nás čekalo pohoštění v podobě řízku se salátem a kávy se zákuskem.

Ve středu 29.10. jsme si v počtu 40 osob vyjeli do Hradce Králové na hru Figarova svatba, kterou má v repertoáru Klicperovo divadlo.

Během cesty nás paní Krucká seznámila s dějem a postavami původní Beaumarchaisovy hry. To bylo velmi dobře, jak jsme později během představení zjistili :-D.

Paní Krucká tento kulturní zájezd také zařizovala a my jí moc děkujeme!

Vyjížděli jsme kolem 16,00 a po 17 -té hodině jsme již byli v Hradci. Vydali jsme se k divadlu, ale jelikož do začátku hry bylo dost času, rozptýlili jsme se většinou do pohostinských zařízení občerstvit se.

Před 19 hodinou jsme již všichni postávali ve foyaeur a celí natěšení čekali na začátek představení.

Dočkali jsme se a po prvních minutách nám bylo jasné, že kdo čekal klasickou hru, bude asi zklamán. Tato bláznivá komedie v režii uměleckého šéfa Klicperova divadla, pana Davida Drábka, se klasiky držela jen v základní osnově.

I přesto, pokud mohu soudit z reakce většiny účastníků, se nám komedie moc líbila. Byla vtipná, svižná, zábavná a herci podali skvělé výkony.

Úžasní byli představitelé hlavních rolí knížete a kněžny, Jiří Zapletal a Pavla Tomicová.

Po skončení hry jsme herce potleskem vestoje nenechali jen tak odejít ze scény...ale všechno jednou skončí a tak jsme se vydali v dobré náladě domů.

Myslím, že jsme si toto představení užili, já jsem se dlouho tak dobře nebavila! 

9. října ráno jsme v počtu 33 osob vyjeli do našeho krajského města Hradec Králové, prohlédnout si světoznámou firmu na výrobu klavírů a pianin-PETROF.
Tato společnost má v našem kraji již 150 let starou tradici. Založil ji v roce 1864 Antonín Petrof, kdy postavil v otcově truhlářské dílně svůj první klavír.
A již v roce 1865 začala firma vyvážet své výrobky do zahraničí.
V současnosti patří tato společnost mezi přední evropské výrobce pian a v jejím čele již deset let stojí prapravnučka zakladatele, Zuzana Ceralová  Petrofová.
V závodě jsme měli sjednanou prohlídku s výkladem o historii firmy od jejího založení až po současnost.Zároveň jsme mohli přímo ve výrobě vidět vznik hudebních nástrojů. Bylo to velmi zajímavé.
Poté jsme se šli naobědvat a projít si krásné Velké náměstí, historické centrum Hradce Králové.
Pak jsme se vydali na jižní okraj Hradce Králové, kde byla v letech 1947-1961 postavena hvězdárna, která disponuje větším množstvím přístrojového a materiálního vybavení, má přednáškový sál a projekční kinosál a také funkční planetárium z padesátých let minulého století.
V kinosále jsme si poslechli poutavou přednášku o astronomii s promítáním a v planetáriu nám byla předvedena animace s popisem hvězdné oblohy.
Výlet jsme zakončili večeří.
Počasí se vydařilo,dozvěděli jsme se opět spoustu zajímavých informací a bylo nám spolu dobře.

Spousta z nás se již určitě těší na návštěvu Klicperova divadla v Hradci Králové,kde shlédneme divadelní hru Figarova svatba.
Představení se koná ve středu 29.října 2014 a začátek je v 19.00.
Odjezd autubusu:  16:00 od Soudku
                               16:03 od DPS
                               16:05 od zbrojnice
                               16:10 od dolního Konzumu

Cena zájezdu je 50 Kč pro členy a 150 Kč pro ostatní účastníky.V ceně je jízdné a vstupenka za 250 Kč.
Přihlášky přijímají ve dnech 17. a 18. října paní Baranová a Tomášová.

A máme tu hned dvě další akce...zveme vás na společné předvolební seznámení s kandidáty do obecního zastupitelstva.

Setkání se koná v sobotu 4. října 2014 v 16:00 hod. v Kulturním domě v Kvasinách.
Pozvání dostali představitelé všech tří kandidátek a cílem tohoto setkání je poznat osobně ty, které budeme volit, vyslechnout si jejich volební program a ptát se na všechno, co nás zajímá.
Akce je veřejná, zúčastnit se mohou všichni naši spoluobčané!

Dále vás zveme na náš další celodenní výlet do Hradce Králové, který se uskuteční ve čtvrtek 9. října 2014.
Na programu je návštěva muzea firmy PETROF, exkurze do výrobny hudebních
nástrojů této firmy, oběd, návštěva planetária a hvězdárny s prohlídkou a výkladem. Na závěr večeře.

Odjezd autobusu :

6:35 od Soudku                      
6:38 od DPS                             
6.40 od zbrojnice                              
6:45 od dolního Konzumu

Cena zájezdu pro členy klubu je 50 Kč, pro nečleny 100 Kč.

Přihlášky přijímají p.Baranová a p.Tomášová pouze ve dnech 2-3 října!

 

Přišlo 17. září a my jsme se vydali na další celodenní výlet. Naším prvním cílem bylo Vysoké Mýto, kde jsme měli sjednanou prohlídku závodu

IVECO-BUS. Je to česká firma, vyrábějící autobusy, která vznikla v roce 1993 privatizací státního podniku Karosa.

Před prohlídkou jsme se z důvodu osobní bezpečnosti oblékli do reflexních vest, dostali jsme ochranné brýle a chrániče na boty a vyrazili do provozu. Exkurze byla velmi zajímavá, trvala dvě hodiny a dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí. Mimo jiné i to, že závod vyváží svoje výrobky do třiceti zemí světa a má nejmoderněji zařízenou lakovnu v Evropě.

A dokonce ve zdejší továrně začínali svoji profesní dráhu i někteří naši spoluobčané, aby pak přešli do automobilového závodu u nás v Kvasinách.

Po skončení prohlídky jsme se rozprchli po Vysokém Mýtě. Toto město je třetí největší v okrese Ústí nad Orlicí a jeho historie sahá do 13. století.

Má původní náměstí a spoustu krásných domů a památek, mezi něž patří i zbytky opevnění z první poloviny 14. století.

Část naší výpravy navštívila nově otevřené Muzeum českého karosářství, které vzniklo přestavbou bývalého soudu a věznice.

Mapuje historii českého automobilového průmyslu a jsou tu k vidění především skvosty z 20-30 let minulého století. Expozice je věnována hlavně významné vysokomýtské firmě Carrosserie Sodomka.

Poté jsme jeli do penzionu Mlýn Jangelec, kde jsme dobře poobědvali.

A již nás čekal další zážitek v podobě návštěvy Muzea řemesel v Novém dvoře ve městě Letohrad.

Muzeum je umístěno v budově bývalé sýpky, která byla ještě v dřevěné podobě vystavěna před rokem 1554.V 18. století začal majitel panství dvůr přestavovat a rozšiřovat. V roce 1946 byl celý velkostatek konfiskován a sýpka byla využívána jako sklad obilí.

Současní majitelé sýpku zrekonstruovali na Společenské centrum, jsou zde tři restaurace a rozsáhlé muzeum řemesel.

Muzeum zahrnuje více než 50 ucelených expozic řemesel a živností z období let 1840-1930.

Viděli jsme prezentace profesí, jako je řezbář, truhlář, kovotlačitel, kolář, bednář, šindelář atd. Nejzajímavější byl mechanický skanzen řemesel, mechanické dílny, pilnice a sto let stará školní třída s ukázkami národních krojů.

Každý z nás zde objevil něco, co znal z domácností prarodičů, nebo i rodičů.

Naší další zastávkou byl Andrlův Chlum, což je vrchol, který se vypíná u Ústí nad Orlicí. Stojí zde 50 metrů vysoká rozhledna Stříbrná krasavice a ti zdatnější z nás ( 20 ),  museli zdolat 183 schodů, aby se mohli pokochat krásným výhledem.

Za příznivých podmínek stojí opravdu zato. Můžeme odtud vidět Kralický Sněžník, Orlické hory, Krkonoše a Českomoravskou vrchovinu.

Osvěženi procházkou v přirodě jsme nastoupili do autobusu a směřovali domů. Ještě jsme ale povečeřeli v Libchavách v restauraci Chata Habřinka.

Celý výlet se opět velmi vydařil. Pan Tkadlec nás cestou informoval o historii všech míst, kterými jsme projížděli a která jsme navštívili. Za to mu patří náš velký dík. Stejně tak, jako vždy i řidiči autobusu p.Vaverovi. 

 

Ve čtvrtek 21.8. jsme se v počtu 108 osob sešli ve znovuotevřené restauraci U Zlatého soudku v Kvasinách.
Posezení probíhalo ve velkém sále a na úvod jsme dostali kávu a zákusek.
U každého stolu se brzy rozproudila srdečná zábava a sousedské povídání. Pak jsme si pochutnali na porci grilovaného kuřete s chlebem a okurkou a k dobré náladě nám hrála živá hudba.
Setkání nás všech bylo milé a příjemné, tak jako vždy a určitě v nás zanechalo příjemné pocity.
Ty z nás ostatně nadlouho nevyprchají,protože již 17.9.se nás velká část opět setká na dalším celodenním výletě.
Tím si vás tedy dovoluji na tento výlet pozvat.
Program výletu je následující: Vysoké Mýto,kde je objednána exkurze do závodu Iveco-bus.Z důvodu bezpečnosti je tam vstup povolen pouze v oblečení s dlouhými rukávy,dlouhých kalhotách a uzavřené obuvi!!!
Po prohlídce závodu je na programu oběd a poté pojedeme do Letohradu navštívit Muzeum řemesel.
Dalším bodem je procházka na Andrlův Chlum s  rozhlednou.
Cestou zpět domů se zastavíme na večeři a předpokládaný návrat je kolem 20:00 hod.
Odjezd autobusu: 7:50 od Soudku
                              7:52 od DPS
                              7:55 od zbrojnice
                              8:00 od dolního Konzumu
Přihlášky přijímají pouze ve dnech 11.9. -12.9.2014 paní Baranová a paní Tomášová.
Nově je nutné při přihlašování poskytnout číslo občanského průkazu!!!

Zveme vás na sousedské posezení u grilovaných kuřat !
Akce se bude konat ve čtvrtek 21.8.2014  v sále restaurace U Zlatého soudku v Kvasinách.
Začátek je v 15,00 hod. a sál bude otevřen již ve 14,30 hod.
Linkový autobus odjíždí od Konzumu ve 14,30 hod.
Kromě grilovaných kuřat se bude podávat káva a zákusek. Pro členy klubu je káva, zákusek i čtvrtka kuřete zdarma, ostatní si budou útratu hradit sami.
Od 16:30 bude k poslechu i tanci hrát živá hudba
Vstupné na tuto akci je dobrovolné!

 

V plánu akcí našeho klubu důchodců si můžeme odškrtnout další velmi pěkný a vydařený výlet.

22.července jsme se v hojném počtu vydali poznat zajímavosti a krásu regionu, ve kterém žijeme.Tedy, někteří poznat a většina připomenout.
Nejprve jsme zamířili do Rokytnice v Orlických horách, městečka, které se nachází ve východní části Orlických hor v podorlické pahorkatině při říčce Rokytence.
Nás sem přitáhlo především interaktivní muzeum Sýpka, které vzniklo rekonstrukcí opravdové sýpky z první poloviny 19.století. Ve třech podlažích jsou tu expozice, jež představují přírodu a řemesla Orlických hor. Některá řemesla si zde návštěvníci mohou vyzkoušet i v praxi.

V muzeu se nám moc líbilo, především ti starší z nás si nad historickými fotografiemi zavzpomínali na své mládí.

V našem putování jsme pokračovali na sedlo Mezivrší, které se nachází v prostoru hlavního hřebene Orlických hor, mezi Komářím vrchem a Anenským vrchem, asi 10,5 km od Velké Deštné.

Ti zdatnější z nás se vydali na Anenský vrch vzdálený 2,5 km od Mezivrší a odměnou za vynaloženou námahu jim byl překrásný výhled z rozhledny Anna, která tu byla nově vybudována v roce 2010. Rozhledna tu sice stála již od roku 1760, byla také rekonstruována, ale nakonec, v roce 1937 byla rozebrána a přenesena nad osadu Hadinec.

Pokud je příznivé počasí, můžete se pokochat výhledem na Suchý vrch, Kralický Sněžník, do Polska a samozřejmě na část Orlických hor.

O ty, kteří se na Anenský vrch nechtěli, nebo nemohli podívat, bylo dobře postaráno. V autobuse byla zásoba nápojů, kávy a kolem cesty spousta borůvek.

A jeli jsme dál na Zemskou bránu, což je přírodní rezervace, nacházející se na toku řeky Divoká Orlice. Rozkládá se na 88,2 hektarů velkém území od hranic s Polskem až po Klášterec nad Orlicí a jednou z jejích dominant je kamenný most, vybudovaný v letech 1900-1903.

Zde jsme vysedli z autobusu a vychutnali si krásnou přírodu. Někteří se usadili na balvany u chladivé vody Divoké Orlice a někteří šli na Pašeráckou lávku. Tato lávka byla původně zbudována pro potřeby dřevorubců a formanů a později, především v noci, hojně využívána k pašování různého zboží. Ničivá povodeň v roce 1999 ji smetla, ale již v roce 2003 byla nově vystavěna v nynější podobě.

Ze Zemské brány jsme pokračovali do Neratova, kde jsme měli na 15,00 hodin sjednanou prohlídku místního kostela s průvodkyní.

Neratov je část obce Bartošovice v Orlických horách a první písemná zmínka o ní pochází již ze druhé poloviny 16.století. Vznik obce je spojován s existencí sklárny, vzniklé v souvislosti kolonizace Orlických hor německým obyvatelstvem. Ovšem, po jejich odsunu po druhé světové válce obec téměř zanikla.

Zdejší krásnou kulturní památkou je barokní kostel Nanebevzetí panny Marie, založený v roce 1723. Kostel po druhé světové válce vyhořel, požár zničil celou střechu, hodinový stroj a zvon. Opravy sice započaly krátce po požáru, ale pro nedostatek financí byly postupně zastaveny a kostel chátral.

V roce 1989 byl zapsán do seznamu státních kulturních památek a opět začaly práce na jeho záchraně a v roce 2006 byl zastřešen se zachováním částečného prosvětlení vnitřku stavby.

Paní průvodkyně nám vyprávěla o historii obce i o pohnutém osudu kostela a snad na všechny působil magický duch tohoto místa, když jsme seděli v lavicích, poslouchali výklad a prosklenou částí střechy proudilo sluneční světlo...

Za zmínku jistě stojí také organizace Sdružení Neratov, která pečuje o osoby s lehkým mentálním postižením, podporuje pěstounské rodiny a podílí se na záchranných pracích v kostele.

A nás čekalo poslední zastavení v ateliéru Zvonaře a hrnčířky v Deštném v Orlických horách. Ateliér patří manželům Šedovým a my jsme si před ním poslechli zajímavé povídání zvonaře pana Šedy o historii zvonařství a výrobě zvonů. Uvnitř jsme si prohlédli krásné výrobky jeho ženy hrnčířky. A každý z nás dostal milý dáreček v podobě keramického zvonku.

Pohodu výletu pak završila dobrá večeře ve srubu Karolína, kde jsme si mohli vybrat ze tří výborných jídel.

Spokojení, zdravě unavení a nasycení jsme dorazili domů. Děkujeme panu Tkadlecovi, který nám cestování zpříjemnil povídáním o místech, jež jsme navštívili a také panu řidiči autobusu. 

 

Sotva nás přestaly bolet nohy z návštěvy jihu Moravy, již se nám blíží další výlet a to do Orlických hor.

V plánu je navštívit Rokytnici v Orlických horách a prohlédnout si tamní muzeum.

Následovat bude cesta do Mezivrší, odkud se půjde přibližně 2,5 km na Anenský vrch a kdo bude chtít a moci může zde vystoupat na rozhlednu.

Zpět se půjde opět pěšky do Mezivrší a pak autobusem na Zemskou bránu. Pokračovat budeme do Bartošovic a Neratova, kde je objednána prohlídka barokního kostela Nanebevzetí panny Marie s průvodcem.

Poslední zastávkou bude Deštné v Orlických horách s krátkou prohlídkou uměleckého ateliéru zvonaře a hrnčířky. Sladkou tečkou bude občerstvení v penzionu Karolína.

Odjezd autobusu je následující : 8,00 hod. od Soudku

                                                    8,05 hod. od DPS

                                                    8,10 hod. od zbrojnice

                                                    8,15 hod.od dolního Konzumu

 

Cena výletu je 50 Kč pro členy klubu a ti mají v ceně i vstupy.

Pro nečleny je to 100 Kč a vstupy si hradí sami.

Přihlášky a peníze přijímají p.Baranová a p.Tomášová POUZE ve dnech 16.7.-17.7.

 

Nastal den "D" a 25.6. jsme brzy ráno s očekáváním vyjeli na náš zatím nejdelší výlet. Já jsem se k mojí velké lítosti nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit, ale díky paní Dittrichové, která mi popsala a vylíčila zážitky z tohoto zájezdu, mohu je předat dál, skoro jako bych tam byla s vámi.
Ráno bylo deštivé, ale cestou se počasí zlepšovalo a navíc s ubíhajícími kilometry bylo stále na co se dívat...Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Hulín, Zlín, Uherské Hradiště. Naším cílem bylo Veselí nad Moravou a hlavně Baťův kanál.
Baťův kanál se nachází ve východní části Jižní Moravy, právě u Veselí nad Moravou. O prosazení vybudování Dunajsko-oderského průplavu se především zasloužil zlínský podnikatel Tomáš Baťa ve 30-40 letech 20. století. I když pokusy o splavnění řeky Moravy se datují do poloviny 17.století, kdy se poprvé začalo hovořit o jejím propojení s řekou Odrou.
V roce 1901 byl přijat vodocestný zákon, který počítal právě s vybudováním Dunajsko-oderského průplavu. Veškeré započaté práce ovšem zhatila
první světová válka.
Dva roky po smrti Tomáše Bati uskutečnila firma Baťa první pokusy plavby nákladního člunu po řece Moravě a téhož roku (1934) , byla zahájena stavba plavebního a závlahového kanálu.
V červenci 1938 byla provedena zkušební plavba z Baťova (dnešní Otrokovice) do Uherského Ostrohu a tato část pak byla předána k obhospodařování Baťovým závodům.
V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena, je zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna turistická i vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně Skalicí na Slovensku.Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť.
My jsme se plavili po tzv. malém Baťově okruhu, který je částečně veden po řece Moravě a částečně umělým korytem. Koryto se od řeky odděluje ve Spytihněvi a znovu se k ní připojuje ve Starém Městě. Ve Veselí nad Moravou se kanál opět odděluje, ve Vnorovech se s řekou kříží a pokračuje až do Rohatce.
Naše plavba končila ve Vnorovech, kde jsme se obrátili a po dvouhodinovém plavení jsme vystoupili na souš, a autobusem pokračovali v našem putování.
Další zastávkou byla obec Petrov. Je to významná vinařská obec mikroregionu Strážnicko. Nachází se zde soubor vinných sklepů Plže, který byl v roce 1983 prohlášen památkovou rezervací lidové architektury.
Někteří z nás se prošli mezi malebnými a malbami ozdobenými sklípky, jiní se občerstvili v pohostinství. Nakonec jsme si ve vinařství Svoboda koupili víno a jeli jsme navštívit Velehrad.
Velehrad je obec v okrese Uherské Hradiště a nachází se zde jedno z nejvýznamnějších poutních míst v České republice. Je zde úplně první a nejstarší cisterciácké opatství na Moravě a v současné době zde působí tři katolické řády.
Velehradský klášter byl založen moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem v blízkosti vsi Veligrad.
Dokončen byl ve 13. století a patří mezi naše významné kulturní a historické památky.
V současné době náleží Jezuitům. V roce 1990 jej také navštívil papež Jan Pavel II. A i když jsme zde trochu zmokli, neubralo nám to nic ze silného dojmu, kterým na nás toto místo zapůsobilo.
Po prohlídce kláštera jsme nastoupili na zpáteční cestu domů. Byl to úžasný výlet. Zpříjemňoval nám ho výklad pořadatele zájezdu pana Kubína,ke kterému se připojil pan Tkadlec a pan Vavera st. Moc jim děkujeme!
V Lupenici jsme se posilnili večeří a pak už nás skvělý řidič pan Vavera ml. vysazoval v Kvasinách. Zájem o tento výlet byl velký a účast také-48 osob!
A již se těšíme na náš další výlet, který se uskuteční 22.7 2014 a tentokrát budeme objevovat krásy našeho blízkého okolí-Velké Deštné, Rokytnice v Orlických horách, Zemské Brány a Neratovského kostela.

 mezi sklípky

 před Velehradem

 

Další krásný výlet se opět velmi vydařil!

12. června jsme ráno posedali do autobusu, pilotovaného naším šikovným řidičem
panem Vaverou, který nás hladce dovezl do Lysé nad Labem a vyložil přímo před
výstavištěm.

Lysá nad Labem je starobylé město, o kterém se zmiňuje již Kosmas ve své
kronice. Leží v úrodné nížině při řece Labi, ve středočeském kraji, v okrese
města Nymburk.

Historické jádro je prohlášeno městskou památkovou zónou. Výstaviště, které
bylo naším cílem, zde funguje od roku 1994.

Je to jediný soukromý subjekt tohoto druhu v České republice a formou pronájmu
se zde konají různé výstavní, společenské a kulturní akce.

My jsme měli možnost prohlédnout si výstavu růží, nazvanou Růžová zahrada. Dále
pak výrobky šikovných rukou seniorů na výstavě Senior handicap a současně zde
probíhal Lázeňský veletr s bohatou nabídkou svých produktů.

Na výstavišti se naše skupina rozptýlila a každý si mohl prohlédnout to, co se
mu líbilo, nakoupit ve velkém množství stánků, nabízejicích široký sortiment
výrobků různého druhu.

Potěšili jsme se krásou růží a jiných nádherných květin, kterých bylo v areálu
výstaviště opravdu hodně.

Zároveň jsme se tu každý individuálně občerstvil a ve 13,30 jsme vyjeli do
města Nymburk nad Labem, kde nás čekala prohlídka zdejšího pivovaru.

Pivovar Nymburk společnost s.r.o.,  se nachází v jižní části města. Byl
založen v roce 1895 a v současné  době je zcela samostatným členem Svazu
malých nezávislých pivovarů.

Historie pivovaru je spjata se světově proslulým spisovatelem B.Hrabalem, který
tu strávil dětství a mládí. A právě zde se odehrává děj jeho pozdější novely
Postřižiny, zfilmované pod stejným názvem režisérem J.Menzlem.

U vchodu do provozu na nás čekal průvodce, který nám postupně ukázal sladovnu,
varnu a místnosti, ve kterých pivo kvasí a zraje.Mohli jsme nahlédnout i do
prostor, kde je již hotové pivo skladováno v obrovských tancích a tady jsme
také dobré, studené Postřižinské pivo ochutnali-mňam!

Nakonec jsme ještě zašli do haly, kde se náš národní pěnivý mok stáčí do lahví.

Prohlídka pivovaru byla velmi zajímavá a výklad o výrobě piva také.Určitě se
každý z nás dověděl něco nového.

Protože jsme oproti plánu měli časový skluz, v Nymburce jsme se zastavili
opravdu jen na půl hodiny. Stihli jsme  projít náměstí a podívat se na dřevěnou
lavičku s vyřezanou postavou slavného rodáka, spisovatele Bohumila Hrabala.

Bohužel jsme nestihli navštívit Vlastivědné muzeum, ve kterém má stálou
expozici a ani podrobnější prohlídku města s bohatou historií a spoustou
zajímavých památek.

Tak možná někdy příště...

A poté jsme již ujížděli domů, ale ještě nás čekala jedna zastávka a to v
motorestu Lípa v Česticích.Zde jsme si všichni dali dobrou večeři a s plnými
bříšky a dobrou náladou nás pan Vavera dovezl do Kvasin.

Děkujeme mu! A velký dík patří paní Alici Matějkové za podrobný výklad o Lysé
nad Labem, pivovaru v Nymburce, spisovateli B.Hrabalovi i o samotném městě
Nymburce, který nám podávala v autobuse během cesty.A také za to, že spolu s
paní M.Tomášovou tento výlet naplánovaly a organizovaly!

Již příští týden, ve středu 25.června 2014 vyrážíme na další zájezd do Zlína!!!
Program zájezdu je následující : plavba po Baťově kanálu do Strážnice                                                 
oběd-z časových důvodů tentokrát z vlastních zásob                                                   
procházka mezi vinnými sklípky a popíjení vína                                                   
návštěva Velehradu s prohlídkou                                                 
na zpáteční cestě večeře v restauraci
                                                
předpokládaný návrat kolem 20:00 hod.

Odjezd autobusu : 5.30 od Soudku
                           
5:33 od DPS
                            
5:37 od Zbrojnice
                     
5:40 od dolního Konzumu

Cena zájezdu je 100 Kč pro členy i nečleny.
V ceně zájezdu je pro členy Klubu jízdné lodí a vstupné.
Nečlenové si jízdu lodí a vstupy budou hradit sami.
Zájezd vede pan Viktor Kubín ze Solnice.
Přihlášky a peníze přijímají p.Baranová a p.Tomášová 18.6.-19.6.2014

  

Již zmiňovaný výlet na výstaviště v Lysé nad Labem se uskuteční ve čtvrtek 12.6.2014.

Časy odjezdu z jednotlivých zastávek jsou následující:   7:00 hod. od Soudku

                                                                                          7:03 hod. od DPS

                                                                                          7:07 hod. od zbrojnice

                                                                                          7:10 hod. od dolního Konzumu

 

Cena výletu pro členy klubu je 50 Kč a pro nečleny 100 Kč.

Přihlášky přijímají ve dnech 2.6. -3.6. 2014 paní Baranová a paní Tomášová, u kterých si zároveň zaplatíte.

Program: Jako první navštívíme areál výstaviště v Lysé nad Labem,kde bude probíhat výstava růží, lázeňský veletrh a výsledky práce

šikovných rukou seniorů.

Zde si každý zajistíme sám oběd.

Poté pojedeme do Nymburka, kde je zajištěna prohlídka zdejšího pivovaru s ochutnávkou piva. A pokud nás dobrý mok příliš nezmůže, zajdeme se podívat do muzea zdejšího rodáka, našeho skvělého, světoznámého spisovatele Bohumila Hrabala.

Pokud zbude čas, prohlídneme si město a pak již vyrazíme k domovu. Cestou se ještě zastavíme na večeři v Česticích, v našem oblíbeném motorestu Lípa.

V ceně zájezdu je nejen jízdné, ale i vstupné.

 

A máme za sebou další vydařený výlet! Vydařený nejen, co se zážitků týká, ale měli jsme štěstí i s nevypočitatelným počasím. Ve čtvrtek 15. května jsme se ráno vydali v počtu 39 na celodenní výlet do Chlumce nad Cidlinou a okolí.
Nejdříve jsme zamířili do Rybitví, podívat se na domek bratranců Veverkových, kteří vynalezli pluh - oni sami ho nazvali ruchadlo, protože zemědělskou půdu rozrušuje. Ale významnost ruchadla hlavně spočívá v tom, že zeminu zároveň i obrací a radlice je nastavitelná na různou hloubku orby.
Podrobný výklad o tomto důležitém vynálezu a jeho stvořitelích nám podala během cesty paní Krucká . Prohlédli jsme si domek ze všech stran, zašli jsme se podívat na pomník, postavený na jejich památku, pořídili jsme fotografie a vyrazili dál.
Naším cílem bylo městečko Bohdaneč a především jeho známé slatinné lázně, zaměřené na léčbu pohybového ústrojí. Bohdaneč leží severně od Pardubic v Polabské nížině. První lázeňská sezóna byla otevřena již v roce 1897 a zakladatelem lázní byl místní rodák Jan Veselý. Lázně postupně měnily majitele a dnes je vlastní stát.
V Bohdanči na nás již čekal mladý sympatický zaměstnanec lázní, který nás provedl moderním areálem a vyprávěl nám o historii i současnosti lázní. Lázeňský komplex tvoří čtyři budovy propojené uzavřenou kolonádou a součástí je i rozlehlý park.
Byl nám promítnut krátký propagační film a dozvěděli jsme se, že v současné době lázně poskytují nejen komplexní a příspěvkovou léčbu, ale i řadu různě dlouhých wellnes pobytů, možnost využití bazénu pro širokou veřejnost a  mnoho dalších akcí . Na závěr celé prohlídky si někteří z nás zakoupili výborné lázeňské oplatky. Zároveň jsme byli srdečně pozváni k další návštěvě, coby potenciální klienti. Myslím, že by se žádný z nás nebránil, prostředí se nám všem velmi líbilo.
Zašli jsme se ještě podívat na krásnou renesanční radnici ze 16. století a kostel svaté Máří Magdalény.
Další zastávkou byl Chlumec nad Cidlinou, kde jsme měli zajednaný oběd.Ten sice nesplnil očekávání většiny z nás, ale nenechali jsme si pokazit dobrou náladu a těšili se na prohlídku hřebčína pánů z rodu Kinských.
Hřebčín byl postaven jako součást zámku Karlova Koruna, byli zde chováni koně k lovu a pro vojenskou kavalerii. Nyní zde Kinští již koně nechovají, stáje pronajímají a současným provozovatelem jsou manželé Naveed a Šárka Gill. V roce 2010 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce.
Pan Gill se ženou si splnili svůj velký sen a naplno se věnují své lásce ke koním. Ve zdejším hřebčíně našli ideální podmínky pro trénink a provozování koňského póla - sportu králů, jehož kolébkou je Argentina. Jejich cílem je přiblížit tento u nás ne příliš známý sport široké veřejnosti.
Hřebčínem nás provázela velice sympatická paní Šárka, která nám podrobně vyprávěla snad o všem, co se koní a především koňského póla týká.
Základy hry nám pak ochotně předvedl osobně pan Gill v obrovské nové hale,která je spolu s další menší kruhovou halou, venkovními výběhy, dvěma hřišti na pólo a boxy pro ustájení koní, součástí celého areálu.
Myslím, že návštěva hřebčince v nás zanechala velmi příjemný dojem. Viděli jsme krásné koně, mohli si je pohladit, sledovat je i v akci.K tomu velmi přátelský a milý přistup manželů Gill...možná to nebylo naše poslední setkání.
A pak jsme již ujížděli k zámku Karlova Koruna, abychom stihli prohlídku.
Zámek dal vybudovat v 18.století F.F.Kinský, návrh vypracoval proslulý architekt Giovanni Santini a stavbu provedl barokní stavitel F.M.Kaňka. Byl pojmenován na počest císaře Karla VI.
Má pozoruhodný půdorys. Střed je válcový a k němu přiléhají tři jednopatrová hranolová křídla. Z leteckého pohledu připomíná tvarem královskou korunu. Obešel se bez chodeb a nedá se vytápět. Proto sloužil jako letní sídlo.
Opět jsme měli štěstí na velmi přijemnou mladou průvodkyni, která nás provedla postupně všemi třemi zámeckými křídly a podala výklad k expozicím, zde umístěným.Tyto expozice se týkají historie rodu Kinských, od zakladatelů až po současnost a také chovu koní.
Dost svérázně nám vysvětlila i historii povstání sedláků u Chlumce.Ti z nás,kteří měli ještě chuť a sílu,si prohlédli mramorový sál o patro výš, odkud byl krásný výhled do okolí.
Po této poslední prohlídce jsme již  docela unavení nastoupili do autobusu, památníku selského povstání zamávali z oken a ujížděli doplnit energii  večeří v motorestu Lípa.
A po dobré večeři jsme se vydali k domovu s hlavami plnými dojmů. Děkujeme manželům Kruckým za organizaci moc pěkného výletu a panu řidiči Vaverovi za bezchybnou jízdu.
Dovoluji si vás pozvat na další akci, která se koná 12.6.2014 a bude to cesta na výstavu růží v Lysé nad Labem.

 

V sobotu 26.4.2014 jsme prožili krásný den(myslím,že mohu mluvit za všechny)-vyrazili jsme na výlet do Prahy.Tuto akci pořádali členové kulturní komise obce Kvasiny, ve spolupráci s naším spolkem.

Odjížděli jsme v 9:00 ráno,před 13 hodinou jsme již vystupovali na Václavském náměstí a každý si zařídil program podle svých představ.

V 16:45 jsme měli sraz ve Vodičkově ulici v pasáži divadla ABC a moc jsme se těšili na představení hry "Holky z kalendáře".

Nezklamalo nás.Herci,především tedy herečky,podali skvělé výkony.Hra byla vtipná,měla spád a opravdu nás pobavila.

Po 20 hod.jsme již nastupovali do autobusu a ujížděli směrem domů.

Unavení,opálení a určitě moc spokojení jsme dorazili do Kvasin již před 23 hodinou.

Dále chci předběžně rozepsat další naplánované akce našeho spolku.

12.6.2014 - výlet na výstaviště v Lysé nad Labem za krásou a vůní růží

25.6.2014- celodenní výlet do Zlína, kde si prohlédneme město,okolí a hlavně se poplavíme po Baťově kanálu!Tuto akci připravil a bude nás provázet pan Kubín ze Solnice.

22.7.2014- výlet do Deštného v Orlických horách s prohlídkou rozhledny na hoře Velká Deštná,navštívíme  také Rokytnici v Orlických horách a podíváme se do muzea přírody a řemesel.Pokračovat budeme na Zemskou bránu a dále do Neratovského kostela.Vozit nás bude autobus,ale určitě procvičíme i svaly na nohou při procházení jednotlivých míst.

V srpnu 2014 je v plánu grilování kuřat u Kulturního domu v Kvasinách.Přesné datum ještě nevím,ale včas jej dodám.

17.9.2014-opět celodenní výlet  do Vysokého Mýta s návštěvou závodu na výrobu autobusů (dřívější Karosa).Další zastávkou bude Letohrad a muzeum řemesel.Nakonec Andrlův Chlum,což je 559 metrů vysoký kopec u Ústí nad Orlicí s rozhlednou.

9.10. 2014 se uskuteční výlet do Hradce Králové,kde bychom navštívili firmu na výrobu hudebních nástrojů - Petrof a jejich muzeum. Dalším místem, které v Hradci navštívíme,bude planetárium.

Na listopad 2014 je přichystán zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové,který je ještě v jednání a podrobnosti upřesním.

Poslední akcí bude beseda se starostou obce,která proběhne v prosinci 2014.

Jak jsem již psala,termíny jsou předběžné,mohou se změnit.U některých akcí ještě pevné datum nevím,ale nebojte,vše včas dopíši a upřesním.

Přátelské setkání u výborných mazanců od paní Ponkové,bylo moc příjemné.Sešlo se nás opět dost a hodinka,kterou jsme měli na probrání toho nejdůležitějšího,uběhla jak voda.
A pak už nás čekalo povídání pana doktora Pavla o Špicberkách,doplněné krásnými obrázky.Pan doktor vedl přednášku moc sympaticky a zajímavě.Určitě jsme se dozvěděli spoustu nových informací a za sebe mohu říci,že přednáška mě opravdu zaujala.
Přikládám opět několik fotografií ze zmíněné akce.
Dále si vás dovolujeme pozvat na celodenní výlet,který Spolek kvasinských důchodců pořádá dne 15.5.2014.
Program výletu zahrnuje jako první návštěvu Rybitví,rodiště bratranců Veverkových,vynálezců pluhu,tak,jak ho známe dodnes.Zde si prohlédneme domek,kde žili a stvořili své ruchadlo.
Další zastávkou budou lázně Bohdaneč,o kterých nám něco zajímavého poví průvodce.
Následovat bude Chlumec nad Cidlinou,kde se posilníme obědem a pak vyrazíme na prohlídku hřebčince pánů Kinských a zámku Karlova Koruna.
Nakonec se  zastavíme také u památníku na  bitvu sedláků,která se udála v roce 1775 právě u Chlumce nad Cidlinou,jako vyústění nespokojenosti s panskou robotou a útiskem poddaných.
Odjezd autobusu na tento výlet je následující: 8:00 hod.od Soudku
                                                                          8:05 hod.od DPS
                                                                          8:10 hod.od požární zbrojnice
                                                                          8:15 hod.od dolního Konzumu

Cena výletu je 50 Kč pro členy spolku a 100 Kč pro nečleny.
Přihlášky a peníze přijímají 5.5.-6.5.paní Baranová a paní Tomášová.
Činnost našeho spolku je podporována z finančních prostředků obce Kvasiny.
Chci vám všem popřát krásné a klidné svátky jara a moc se těším na další setkání s vámi všemi.

Spolek kvasinských důchodců při OÚ Kvasiny byl
založen v roce 1994,takže letos slaví desáté výročí od svého vzniku.Nynější počet členů je 113 a spolek má samozřejmě svůj výbor,do kterého patří:

předseda-p.Židová

místopředseda a zároveň jednatel-p.Tkadlec

pokladník-p.Ponková

revizor-p.Tomášová

kronikářka a přispěvatelka článků do Kvasinského zpravodaje-p.Dittrichová

výběr příspěvků na akce-p.Baranová

zapisovatelka-plakáty-p.Krucká

fotodokumentace-p.Matějková

zápisy prezentace-p.Lukavská

zapisovatelka jednání výboru-p.Dytrtová

internetový zpravodaj-p.FriedrichováSpolek pořádá různé kulturní akce,setkání,přednášky a výlety pro své členy,ale
v některých případech i nečleny.To se týká především přednášek a akcí,jako jsou
návštěvy divadelních a hudebních představení.A také výletů do vzdálenějších
míst,kam se dopravujeme autobusem.V tomto případě je ovšem účast nečlenů
podmíněna počtem volných míst,protože členové spolku mají pochopitelně
přednost.

Svou letošní činnost jsme zahájili Valnou hromadou,která se konala 21.1.2014 v
nově zrekonstruovaném Kulturním domě.Rekapitulovala se činnost za uplynulý
rok,zveřejnily se výdaje za akce,finanční příspěvek od OÚ na letošní
rok,vybíraly se členské příspěvky a volili se noví členové výboru.

Přítomen byl i pan starosta Ešpander,který nám pověděl o činnosti obecního
zastupitelstva,o všem novém,co se v obci událo  vloni a co se chystá na
tento rok.Zajistil nám také pohoštění ve formě bramborového salátu a řízku.

O valnou hromadu byl velký zájem,zaplnili jsme celý sál.

Další akcí spolku byl ples,konaný 14.2. také v kulturním domě v Kvasinách.O
plese nemám bohužel moc informací,neúčastnila jsem se.Ale z vyprávění
těch,kteří na něm byli vím,že se moc povedl,líbil a účast byla opravdu velká.A
také fotografie,které jsem stáhla z www.rajcenet.cz
svědčí o výborné náladě a spokojenosti plesajících.Fotografie z Valné hromady i
plesu přikládám.

12.3.se konala výroční schůze spojená s přednáškou o ostrově Madagaskar a
promítáním obrázků.Přednáška byla zajímavá,ale podle mého názoru příliš dlouhá
a tak trochu chaotická.Zpříjemnila nám ji ochutnávka bílých a červených vín z
Moravy.

15.4.vás všechny zveme na posezení u kávy a mazanců,které již tradičně bude
péct p.Ponková.Začátek posezení je v 15,00 v kulturním domě v Kvasinách.Těšit
se můžete nejen na lahodné pečivo,ale i na další přednášku od 16,00.Opět bude
cestopisná,doplněná velkoplošnou projekcí obrázků a přednášet o souostroví
Špicberky nám bude známý ornitolog RNDr.Václav Pavel PhD.Pan Pavel pochází z
Dobrušky a nyní pracuje jako zoolog na správě CHKO Orlické hory v Rychnově nad
Kněžnou.

O dalších chystaných akcích vás budu průběžně informovat a pokud se jich
zúčastním,budu o nich i vyprávět.

Omlouvám se za případné nedostatky a budu moc ráda,když mi napíšete své
připomínky na mailovou adresu frieda61@seznam.cz.

Vaše nová internetová zpravodajka Dáša Frierichová(Havlová)

Ples důchodců:

  

Valná hromada:

 

Návštěvnost stránek

298897