Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

vyhláška č. 1 2019 Obecná závazná vyhláška.pdf

23.4.2019

obecně závazná vyhláška č. 1 2018 o místních poplatcích.pdf 

20.12.2018

Obecně závazná vyhláška obce Kvasiny 1 2017.pdf

17.11.2017

Obecně závazná vyhláška 2 2016 o místních poplatcích.pdf , Příloha č. 1 a 2 OZV o místních poplatcích.pdf

 1.1.2017

Obecně závazná vyhláška 1 2016 o regulaci hlučných činností.pdf

7.4.2016

 Obecně závazná vyhláška č. 4 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf  30.1.2016

Obecně závazná vyhláška č. 3 2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunál. odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se staveb odpad.pdf

23.4.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2 2015 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích .pdf

přílohy k obecně závazné vyhlášce .pdf

23.4.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

23.4.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/ 2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.pdf

13.6.2014

Tržní řád.pdf

10.5.2014

Zásady podpory bytové výstavby v obci Kvasiny.pdf

 1.1.2013

Požární řád obce 2013 Vyhláška č.1/2013.pdf    Kvasiny Hydranty 2013.pdf

 1.9.2013

Obecně závazná vyhláška č 2/2012 o  místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .doc

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1.8.2010

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1.8.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 2 z 16.2.1998, o ochraně přírody a životního prostředí v obvodu obce a č. 4/1999, o hospodaření s byty v domech zvláštního určení v majektu obce

19.6.2007

   

Organizační řád Obce Kvasiny - nový.pdf

Jednací řád nový.pdf

povodňový plán aktualizace 2015.doc

PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mim. údálosti 2015.doc

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Návštěvnost stránek

299142