Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška 2 2016 o místních poplatcích.pdf , Příloha č. 1 a 2 OZV o místních poplatcích.pdf

 1.1.2017

Obecně závazná vyhláška 1 2016 o regulaci hlučných činností.pdf

7.4.2016

Obecně závazná vyhláška č. 3 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kumunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem.pdf

23.4.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2 2015 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích .pdf

přílohy k obecně závazné vyhlášce .pdf

23.4.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/ 2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.pdf

13.6.2014

Tržní řád.pdf

10.5.2014

Zásady podpory bytové výstavby v obci Kvasiny.pdf

 1.1.2013

Požární řád obce 2013 Vyhláška č.1/2013.pdf    Kvasiny Hydranty 2013.pdf

 1.9.2013

Obecně závazná vyhláška č 2/2012 o  místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .doc

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1.8.2010

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1.8.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 2 z 16.2.1998, o ochraně přírody a životního prostředí v obvodu obce a č. 4/1999, o hospodaření s byty v domech zvláštního určení v majektu obce

19.6.2007

Obecně závazná vyhláška č. 4 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů.pdf

30.1.2016 

Organizační řád obce Kvasiny 2016.pdf

Jednací řád nový.pdf

povodňový plán aktualizace 2015.doc

PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mim. údálosti 2015.doc

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva od 10.11.2014

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny z 11.6. 2018.pdf

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny z 14.3. 2018.pdf   

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny z 18.12.2017.pdf

Usnesení  ze dne 23. 10. 2017 - 19. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny.docx

Usnesení ze dne 26.7. 2017 - 18. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny.pdf

Usnesení ze dne 7.6. 2017 - 17. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny.pdf

Usnesení ze dne 6. 3. 2017 - 16. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny.pdf

Usnesení ze dne 6.12.2016 - 15. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny.pdf

Usnesení ze dne 5.9.2016 - 14. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny.pdf

Usnesení ze dne 13.6.2016 - 13. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny.pdf

Usnesení ze dne 14.3.2016 - 12. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny (2).pdf

Usnesení ze dne 28.12.2015 - 11. zasedání Zatupitelstva Obce Kvasiny.pdf

Usnesení ze dne 26.10.2015 - 10 zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.pdf

Usnesení ze dne 14.9.2015 - 9. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.pdf

Usnesení ze dne 31.8.2015 - 8. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.pdf

Usnesení ze dne 13.7.2015 - 7. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 1.6.2015 - 5. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 30.3.2015 - 4. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 29.12.2014 - 3. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc     Přílohy č. 1 - 4.pdf

Usnesení ze dne 1.12.2014 - 2. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc       Přílohy č. 1-6.pdf

Usnesení ze dne 10.11.2014 - 1. ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení zastupitelstva od 15. 11. 2010

Usnesení ze dne 8.10.2014 - 34. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 19.8.2014 - 33. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 25.6.2014 - 32. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 26.5.2014 - 31. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 24.3.2014 - 30. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 10.3.2014 - 29.zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 27.12.2013 - 28.zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 2.12.2013 - 27.zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 14.10.2013 - 26.zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 19.8.2013 - 25.zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 10.6.2013 - 24. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 20.5.2013 - 23. zasedání Zastupitelstva obe Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 5.3.2013- 22. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 18.2.2013 - 21. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 20.12.2012 - 20. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 16.11.2012- 19. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 29.10.2012 - 18. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 3.9.2012 - 17. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 27.6.2012 - 16. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 4.6.2012 - 15. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 16.4.2012 - 14. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 13.2.2012 - 13. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 16.12.2011 - 12. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 28.11.2011 - 11. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny .doc

Usnesení ze dne 24.10.2011 -  10. zasedání Zatupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 5.9.2011  9. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne 1.7.2011 - 8. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny.doc

Usnesení ze dne  20.6.2011 - 7. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny .doc

Usnesení ze dne 11.4.2011 - 6. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny

Usnesení ze dne 24. 2. 2011 - 5. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny

Usnesení ze dne 13. 1. 2011 - 4 mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny

Usnesení ze dne 21. 12. 2010 - 3. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny

Usnesení ze dne 29. 11. 2010 - 2. zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny

Usnesení ze dne 15. 11. 2010 - ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny

Usnesení zastupitelstva do 15. 11. 2010

Usnesení ze dne 29. 9. 2010

Usnesení ze dne 20. 9. 2010

Usnesení ze dne 14. 7. 2010

Usnesení ze dne 14. 6. 2010

Usnesení ze dne 29. 3. 2010

Usnesení ze dne 22. 2. 2010

Usnesení ze dne 30. 12. 2009

Usnesení ze dne 16. 10. 2009

Usnesení ze dne 27. 7. 2009

Usnesení ze dne 10. 6. 2009

Usnesení ze dne 25.3.2009

Usnesení ze dne 18.2.2009

Usnesení ze dne 17.12.2008

Usnesení ze dne 19.11.2008

Usnesení ze dne 10.9.2008

Usnesení ze dne 4.8.2008

Usnesení ze dne 14.7.2008

Usnesení ze dne 9.6.2008

Příloha č. 1 k usnesení ze dne 9.6.08 - členové výběrové komise na funkci vedení ZŠ Kvasiny

Usnesení ze dne 7.4.2008

Usnesení ze dne 25.2.2008

Usnesení ze dne 14.11.2007

Usnesení ze dne 10.9.2007

Usnesení ze dne 18.6.2007

Usnesení ze dne 4.4.2007

Usnesení ze dne 7.2.2007

Usnesení ze dne 13.12.2006

Usnesení ze dne 15.11.2006

Usnesení ze dne 31.10.2006

 

 

Návštěvnost stránek

270018